Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Dijkgraaf: geen marsroute naar één visserijorganisatie

Contingentbeheer is struikelblok

URK – Contingentbeheer vormt het struikelblok tussen de landelijke kotterorganisaties om beter samen te werken en uiteindelijk te fuseren.

Lees verder 


Brief minister aan de pulsvissers en de Tweede Kamer

Verlenging voor groep 2 tot eind 2019

Laatste Nieuws

DEN HAAG – Na de bekrachtiging van het pulsverbod door het Europarlement afgelopen dinsdag heeft minister van LNV Carola Schouten donderdagavond brieven gestuurd naar de Tweede Kamer en naar alle pulsvissers. In de brieven gaat ze in op wat het verbod betekent voor de pulsvisserij, hoe ze omgaat met de lopende ontheffingen en welke vervolgstappen ze willen doen.

Lees verder 


Foto: Anne-Saar Kunz - Aan de inzet van sector en Europarlementariërs heeft het niet gelegen. Foto: Anne-Saar Kunz - Aan de inzet van sector en Europarlementariërs heeft het niet gelegen.
Hoe nu verder tot juli 2021?

Europarlement onverbiddelijk: pulsverbod

STRAATSBURG/URK – ‘Een gitzwarte dag in de geschiedenis van de EU-besluitvorming’. Het tekent de reacties op de onverbiddelijke en overduidelijke stemming van het Europarlement voor een volledig pulsverbod per 1 juli 2021. Voor pulsvissers uit groep 3 is het doek al gevallen, vissers uit de groepen 1 en 2 (de onderzoeksgroep) krijgen een dezer dagen een brief van het ministerie over de overgangsperiode.

Lees verder 


Bestuur stelt opheffing voor

Valt het doek voor De Mossel Compagnie?

KRUININGEN - Vrijdagmiddag staat in het dorpshuis van Kruiningen een ledenvergadering van Coöperatie De Mossel Compagnie gepland. Het enige agendapunt: opheffing van deze één jaar jonge mosselcoöperatie.

Lees verder 


Foto: Marnix Poelman en Martine van den Heuvel-Greve - Experimenteren, meten en wegen. Gaat TTX na opname ook weer uit de mosselen en kunnen we dat proces misschien versnellen? Foto: Marnix Poelman en Martine van den Heuvel-Greve - Experimenteren, meten en wegen. Gaat TTX na opname ook weer uit de mosselen en kunnen we dat proces misschien versnellen?
Wageningen Marine Research Regiocentrum Yerseke

Het geheim van Tetrodotoxine in Nederland bijna ontrafeld

YERSEKE - In het Regiocentrum Yerseke van Wageningen Marine Research werken onderzoekers en de schelpdier- en visserijsector actief samen aan kennis en innovaties voor duurzaam gebruik van de Delta, kustwateren en de zee: kennis van en voor de regio Zeeland. Hierover is een convenant gesloten tussen wetenschap, bedrijfsleven, regionale publieke organisaties. Het werk beslaat een scala aan onderwerpen, zoals het verbeteren van het kweekrendement van mosselen, off-bottom kweek van oesters, schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines, en effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en (schelpdier)visserij. Deze column zet regelmatig een activiteit van het Regiocentrum in de schijnwerpers. Deze keer is dat het onderzoek naar Tetrodotoxine in Nederland.

Lees verder 


Handelsbedrijf breidt uit met kweekbedrijf uit Bruinisse

Kweekbedrijf BRU 2 naar Triton

YERSEKE/BRUINISSE - De Koning Mosselkweek BV uit Bruinisse heeft het kweekbedrijf BRU 2 verkocht aan handelsbedrijf Triton Yerseke BV. Cees en zoon David de Koeijer reageren content met de overname van het Bruse familiebedrijf. ,,We zijn er blij mee. Het is in onze ogen een mooi kweekbedrijf met een aantal goede percelen in de Oosterschelde en de Waddenzee. In totaal gaat het om elf percelen in de Oosterschelde en de Waddenzee.’’

Lees verder 


Foto: Lando Nieuwenhuize - Met ingang van het mosselseizoen 2019-2020 gaat Krijn Verwijs Yerseke B.V. een samenwerking aan met de mosselkweekbedrijven YE 18, YE 20, YE 58, YE 82 en BRU 27. Foto: Lando Nieuwenhuize - Met ingang van het mosselseizoen 2019-2020 gaat Krijn Verwijs Yerseke B.V. een samenwerking aan met de mosselkweekbedrijven YE 18, YE 20, YE 58, YE 82 en BRU 27.
Zekerheid voor beide partijen

Mosselkwekers in zee met Krijn Verwijs

YERSEKE/BRUINISSE - Krijn Verwijs Yerseke B.V. gaat met ingang van het nieuwe mosselseizoen een strategische samenwerking aan met een handvol mosselkwekers: vier uit Yerseke en één uit Bruinisse. ,,Al hun mossels zijn voor ons. Wij blij, zij blij’’, zegt directeur Bram Verwijs.

Lees verder 


Koningin Juliana werd bij haar bezoek aan Zoutkamp op de dag dat de Lauwerszee werd afgesloten de rug toegekeerd. Tijdens de opening van de expositie vorige week vrijdag werd die scene nagespeeld. ...
Matthijs van der Ploeg maakte de laatste foto van de Lauwerszee met hoog water

Het verdriet van Zoutkamp zonder vloed

ZOUTKAMP – Het is volgende maand vijftig jaar geleden dat Zoutkamp aan dood water kwam te liggen. De impact op het vissersdorp was enorm. Reden voor het Zoutkamper visserijmuseum een expositie aan de afsluiting van de Lauwerszee te wijden: ‘Het verdriet van Zoutkamp’. De Groninger tegenstanders hadden het verloren van de Friese voorstanders. Friese producten werden in Zoutkamp geboycot.

Lees verder 


Arie Mol presenteert Visserij in Cijfers. Arie Mol presenteert Visserij in Cijfers.
Kotters klem op wat straks rest van Noordzee

Gelatenheid bij klinkende cijfers

SCHEVENINGEN – Het ’S-woord’ is terug, maar wordt het een warme of koude sanering? Op de bijeenkomst ‘Visserij in Cijfers’ vorige week vrijdag in Scheveningen van Wageningen Economic Research (WEcR) werden over 2018 weer vooral zwarte cijfers getoond, maar de sector ziet de komende jaren met angst en beven tegemoet. ,,De konijnen zijn uit de hoge hoed, er zit niks meer in.’’

Lees verder