Disclaimer

De redactie van Visserijnieuws.nl wordt verzorgd door de journalisten van Visserijnieuws. Visserijnieuws.nl wil een platform zijn voor het actuele nieuws in de visserijbranche in combinatie met achtergrondinformatie en mededelingen van uiteenlopende organisaties uit deze branche.

Hoewel bij de samenstelling van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. De redactie en samensteller van Visserijnieuws.nl zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van mededelingen op deze site.

Niets van deze site mag worden overgenomen, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Reacties op het forum van Visserijnieuws.nl zijn en blijven het eigendom van degene die de reactie geplaatst heeft. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het forum en kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit deze reacties.