Afbeelding
Bram Voets

Trawlerreders dagvaarden de Staat om Brexit-geld

Algemeen

DEN HAAG – De Nederlandse pelagische reders dagvaarden de Staat der Nederlanden/het ministerie van LNV.

De civiele zaak dient vandaag - vrijdag 22 maart - voor de Rechtbank in Den Haag. Aan de kant van de eisers staan in totaal 17 partijen, allemaal verbonden aan de rederijen Van der Zwan, Cornelis Vrolijk/Jaczon en Parlevliet & Van der Plas.

Als gevolg van de Brexit verliezen de pelagische reders veel Nederlandse vangstrechten aan het Verenigd Koninkrijk (er moest 26 procent makreel, 12 procent Noordzeeharing en 32 procent horsmakreel worden ingeleverd), in verhouding meer dan de kottersector. Maar van het zogeheten BAR-fonds van 200 miljoen euro ter compensatie voor de visserij hebben de grote reders via een stilligregeling niet meer dan circa 21 miljoen euro ontvangen. De enorme saneringsgolf onder de kottervloot is betaald vanuit de Brexit-gelden, in totaal 97 miljoen euro. Bijna 66 miljoen euro BAR-geld moest door het ministerie van LNV ongebruikt weer teruggestort worden aan Brussel.

,,Wij willen dat recht gedaan wordt aan de grote pelagische verliezen’’, zegt Tim Heddema, voorzitter van de Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ). ,,De hoogte van de nationale enveloppe was mede gebaseerd op de hoeveelheid vis die vóór Brexit werd gevangen in de exclusieve economische zone van het VK. Circa 53 procent van die vangst werd gerealiseerd door de pelagische vissers. In samenhang met het feit dat de pelagische vangstrechten volledig werden en worden benut maakt dat de pelagische vissers aantoonbaar aanzienlijk en het zwaarst door de Brexit getroffen zijn. Daarmee staat ter discussie de keuze van de Staat om specifiek de pelagische vissers, zonder goede kenbare reden, niet te voorzien van een betekenisvolle compensatie voor evidente en aanzienlijk schade, terwijl daartoe wel juridische mogelijkheden bestonden en waarvoor via de BAR Europese financiële middelen ter beschikking zijn gesteld. De saneringsregeling en de stilligregeling voorzagen daar niet of beperkt in: uit de laatste is in totaal iets meer dan 10% van de oorspronkelijke BAR-enveloppe verkregen. Zoals bekend zijn in andere landen, met name Denemarken, Ierland en Duitsland, wel compensatieregelingen ontworpen en goedgekeurd, in sommige gevallen zelfs vlak voor het sluiten van de BAR-markt.’’

De reders worden bijgestaan door prof. mr. Jacques Sluysmans (Van der Feltz Advocaten in Den Haag). Sluysmans is gespecialiseerd jurist in ontnemingsrecht.

Bezwaar kotters

Van de kotterreders die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de saneringsregeling hebben pakweg vijftien bedrijven bij de RVO bezwaar ingediend tegen de inname van grote contingenten tong, schol, kabeljauw en wijting. De kotterbezwaren zijn na een hoorzitting bij het ministerie van LNV afgewezen. Wordt vervolgt.