H Enthousiaste leerlingen Yannick Hoek (links) en Sem Dijkshoorn (rechts). Martijn van der Klooster (midden) vist op de B 65 'Artevelde'.
H Enthousiaste leerlingen Yannick Hoek (links) en Sem Dijkshoorn (rechts). Martijn van der Klooster (midden) vist op de B 65 'Artevelde'. GH

Nieuw elan op haven Stellendam

Algemeen

STELLENDAM – Dankzij de enorme betrokkenheid van het maritieme cluster op de haven ontstaat er nieuw elan op Stellendam.

Dat was de boodschap vorig weekend op de Open Dagen van STC Campus-Zuidwest. De jaarlijkse open dagen zijn uitgegroeid tot een waardevol netwerkevent, waarop bedrijven studenten het vertrouwen geven voor perspectief aan de wal en ook op zee.

Vrijdagmiddag werd daar een officieel tintje aan gegeven met een openingswoord door wethouder Henk van Putten van de gemeente Goeree-Overflakkee. ,,Machtig mooi hier’’, herhaalde Van Putten de slogan van de ‘visserijschool’. Machtig mooi vindt de wethouder het ook dat de bedrijven de schouders er onder gezet hebben om onderwijs op de Binnenhaven van Stellendam mogelijk te blijven houden.

Een trotse locatiemanager Cor van Wijngaarden prijst ook de betrokkenheid van het viscluster en wijst met nadruk naar de verbreding van de school met name op het terrein van techniek. Zo is in samenwerking met Damen Maaskant een BBL-opleiding van start gegaan. Achttien jongeren (in de leeftijd van 17 tot 23 jaar) doen een allround Scheepsbouwopleiding/Maritieme Techniek bij STC. Op maandagmorgen en dinsdagmorgen gaan ze naar school, daarna lopen ze op de Binnenhaven naar hun werk.

Met een verwijzing naar ontwikkelingen in de visserijwereld stipte Van Wijngaarden ook kort de toekomst van het visserijonderwijs aan. ,,Weet dat er echt gewerkt wordt aan nieuw elan, want er is en blijft vraag naar goed opgeleide bemanningsleden!’’, aldus Van Wijngaarden, die daarmee doelt op een nationale vernieuwingsimpuls met steun vanuit het Visserij Ontwikkel Plan (VOP)

Voorzitter Hans Juch van vissersvereniging Zuidwest wijst er op dat de school midden tussen de toekomstige werkgevers staat, ook op zee. Vier jaar geleden werd ervoor gevreesd dat er geen eerstejaars studenten zouden komen. ,,Dat hebben we samen niet laten gebeuren. Het tij is gekeerd. Het opleiden van beste Noordzeevissers vindt doorgang en dat blijft nodig.’’

Juch is zelf met zijn bedrijf De Wit Assurantiën komend najaar hoofdsponsor van het Holland Fisheries Event in Urk. Wat hem betreft wordt beurshal A straks volledig ingericht met bedrijven uit het viscluster Stellendam.

STC Campus-Zuidwest telt dit schooljaar 69 fulltime studenten en heeft de ambitie om te groeien. De meeste studenten volgen een techniekopleiding. Dit jaar zijn er 21 jongens met een visserijopleiding.

Van die studenten zijn vrijdagavond onder andere Sem Dijkshoorn (17) uit Ouddorp en Yannick Hoek (17) uit Sint Philipsland aanwezig om te helpen. Dijkshoorn doet SW5, Hoek de SW6-opleiding. De enthousiaste jongemannen kijken uit naar de komende stages, op respectievelijk de bokker GO 5 van Tanis en de Eurokotter B 601 van Schot. In het vislokaal assisteren ze Martijn van der Klooster, die een visje staat te bakken. Van der Klooster heeft zijn visserijpapieren binnen en vist op de B 65 van Padmos; zodra het weer dat toelaat wordt het visgebied verlegd van het Engelse Kanaal naar het Bristolkanaal.

Vanuit het bedrijfsleven zijn Padmos, Damen Maaskant, DE Maritime, Coöperatie Westvoorn, VKD (ijsmachines), De Wit Assurantiën en IJtama present op de school. Ook de Nederlandse Vissersbond is vertegenwoordigd.

Veertig studenten bezochten de open dagen, van wie er dertien een dag gaan meelopen en drie zich gelijk aangemeld hebben.

Boost

Op de Binnenhaven is het een drukte van belang bij de scheepswerven, vooral met (groot) werk aan buitenlandse vissersvaartuigen, met name Vlaamse kotters. Duidelijk wordt dat de Nederlands subsidieregeling ENERGIEVIS ook een boost gaat geven. Na de TX 43 komt er ook een nettenrol op de ARM 20, net als op de bokkers GO 23, GO 37 en de Eurokotters VLI 27 en OD 3. Onder de KW 88 komt komende zomer een grotere schroef met tunnel. Allemaal werk bij Padmos, die deze maand ook de Z 201 ‘Pieter senior’ van een nettenrol voorziet. Jeroen van den Berg van Damen Maaskant meldt dertien aanvragen, waarvan inmiddels vier concrete opdrachten (onder andere elektrificatie en grotere schroeven).

H Het STC koestert de betrokkenheid van het viscluster bij het onderwijs.
H Volop bedrijvigheid op de Binnenhaven van Stellendam naast de 'visserijschool'.