Afbeelding
C. Hameeteman

Naar een betere beoordeling in de visindustrie

Algemeen

SCHEVENINGEN/VEENENDAAL – Een betere beoordeling in de VISwijzer voor vis van de flyshooters. Dat is het doel van de samenwerking tussen Cornelis Vrolijk, Wageningen Marine Research (WMR) en de milieuorganisatie Good Fish binnen het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis. Drie flyshooters van Cornelis Vrolijk hebben inmiddels de dataverzameling afgerond.

Is flyshootvis duurzaam? Een ‘officieel’ antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Van de belangrijkste doelsoorten mul, rode poon en pijlinktvis zijn namelijk te weinig bestandsgegevens bekend. Daardoor kan er geen goede duurzaamheidsbeoordeling afgegeven worden, en daarom ook krijgen deze soorten vis automatisch een minder goede score in de VISwijzer. Aangezien conventionele gegevensverzameling niet geschikt bleek voor de flyshootvloot, is er binnen de samenwerking van de drie partijen gezocht naar een goede manier om data te verzamelen over de genoemde soorten.

Het project is al in 2019 gestart, maar door corona flink uitgelopen. De data zijn verzameld in samenwerking met onderzoekers van WRM. Fleet-manager Eric van Linden van Cornelis Vrolijk: ,,We hebben drie van onze flyshooters, de SCH 65, SCH 135 en SL 9, enigszins aangepast om de onderzoekers op de waarnemersreizen hun werk goed te kunnen laten doen. Er zijn zo’n twintig reizen gemaakt, de laatste nog in januari van dit jaar.’’

Met de verzamelde gegevens uit het project hopen de samenwerkende partners uiteraard een betere beoordeling te kunnen maken voor poon, inktvis en mul in de VISwijzer. Bovendien kan met de verzamelde informatie een ‘agenda voor de toekomst’ worden gemaakt.

Bemoedigend

Bij consument, visdetaillist en horeca is relatief weinig bekend over flyshootvis. Het vergroten van deze kennis is volgens Good Fish wel belangrijk. ,,Want het is goed mogelijk dat de Nederlandse visserij volledig gaat veranderen. De grootschalige sanering in de Noordzeevisserij, de eiwittransitie en alle ontwikkelingen die gepaard gaan met het aanbod van duurzame producten in winkels zorgen voor een nieuwe visie op vis’’ stelt Good Fish. ,,Daarom is het wenselijk dat ook andere vissoorten een betere plek krijgen in de Nederlandse restaurants en winkels. Momenteel wordt 90 procent van de vis uit de flyshootvisserij naar het buitenland geëxporteerd.’’

Voor de sector is het volgens Good Fish bemoedigend te weten dat de term ‘flyshoot’ bij de consument wel duurzaam overkomt. Uit een DirectResearch-onderzoek in december 2022 (525 deelnemers van 18 jaar en ouder, representatief gewogen naar geslacht, leeftijd en opleiding) blijkt dat de helft van de respondenten erop vertrouwt dat flyshoot een duurzame vistechniek is. Good Fish is van mening dat de samenwerking tussen de drie partijen een mooie doorbraak is en dat de vissers daarom ook steun verdienen van het publiek, visdetaillisten en chefs voor hun inzet naar een duurzamere toekomst.

Balsport

Uit het onderzoek van DirectResearch blijkt ook dat ruim 30 procent van de deelnemers denkt dat flyshoot een balsporttechniek is. Niet meer dan 18 procent is (enigszins) bekend met de term flyshoot. Wanneer er wordt gevraagd op welke vis de Nederlandse flyshooters vissen, ziet DirectResearch juist dat de echte flyshootvissen als rode mul (11 procent), poon (9 procent) en inktvis (6 procent) het minst gekozen werden. Goed nieuws is dat wel dat met name mannen (45 procent) en 30 procent van de vrouwelijke respondenten deze vissoorten wel vaker zouden willen zien in viswinkels en restaurants.

Het Kennisproject VISwijzer en Flyshootvis wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.