H Het visafslaggebouw in Den Helder wordt straks volledig verhuurd aan de offshore, die nu ook al een deel in gebruik heeft. Alle vis gaat naar Den Oever. (Foto: Flying Focus)
H Het visafslaggebouw in Den Helder wordt straks volledig verhuurd aan de offshore, die nu ook al een deel in gebruik heeft. Alle vis gaat naar Den Oever. (Foto: Flying Focus) Flying Focus

Visafslag Den Helder sluit deuren

Algemeen

DEN HELDER – Visafslag Den Helder sluit de deuren. Alle activiteiten van Visafslag Hollands Noorden worden geconcentreerd op de locatie Den Oever.

De actieve leden van Coöperatie Den Helder/Texel hebben dat zaterdag besloten. Afslagdirecteur Pim Visser en het bestuur hadden drie opties voorgelegd: de afslag open houden, de afslag alleen voor weegactiviteiten inrichten of sluiten en alles overhevelen. Vanwege de kosten werd voor de laatste optie gekozen.

De sanering heeft een kaalslag in de Nederlandse visserijketen tot gevolg. En helemaal voor de noordkop, sombert Pim Visser. Een tiental kotters uit Den Helder en Texel is voor de saneringsregeling aangemeld. Eerder dit jaar werd de CIV Den Helder al gesloten. ,,Voor Visafslag Hollands Noorden betekent de sanering een verlies van alle omzet die door grote boomkorkotters wordt gerealiseerd.’’

In de zomer van dit jaar werd duidelijk dat de gevolgen van de sanering voor Hollands Noorden groot zouden zijn. Daarom werd toen al besloten om voor alle vissorteerders per 1 januari 2023 ontslag aan te zeggen. In augustus werden daartoe met alle 18 vaste sorteermedewerkers via zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomsten’ afspraken gemaakt en vastgelegd, van zeven anderen werden contracten niet verlengd. De afgelopen maanden werd een plan uitgewerkt om de dienstverlening aan de twinriggers en de garnalenvloot blijvend vorm te geven.

Concreet betekent het dat alle vangsten die in Den Helder worden aangeland per as naar de vestiging in Den Oever worden vervoerd. ,,Daar vindt dan de registratie conform de instructies van de NVWA en de verkoop plaats. De detailafspraken over het logistieke proces worden in de komend maand vorm gegeven’’, aldus Visser.

Het huidige afslaggebouw van de Coöperatie Den Helder/Texel is fasegewijs gebouwd in de jaren 1993-1995. Open houden zou betekenen dat er niet alleen aan de gevel, maar ook geïnvesteerd zou moeten worden in de koeling en verwarming.

Verhuur aan offshore

Het afslaggebouw wordt niet verkocht, maar verhuurd. De leden gaven groen licht aan het bestuur om het gebouw aan Het Nieuwe Diep in Den Helder volledig om te vormen tot een ‘BluePortCentre’, een faciliteit aan de zeehaven ten behoeve van offshore (olie, gas en windparken). Het gebouw kan dan worden ingezet als logistieke uitvalsbasis en onderhoudscentrum. ,,Dat betekent wel dat het in het komende jaar gerenoveerd en aangepast moet worden aan die nieuwe bestemming. Voor het realiseren van die plannen zoekt de coöperatie financiële ondersteuning. Coöperatievoorzitter Marius Kikkert merkte in dat verband zaterdag op: ,,De saneringsplannen van LNV hebben enorme gevolgen, zeker ook aan de wal. Voor het realiseren van noodzakelijke aanpassingen omdat er een sanering van de kottervloot is, zouden er eigenlijk ook BAR-gelden ingezet moeten worden.’’

Locatiemanager/hoofd boekhouding Wim van Belzen, sorteerbaas Bert de Groot en directeur Pim Visser blijven in dienst bij Visafslag Hollands Noorden.

De nijpende situatie bij de visafslagen in navolging van de kaalslag onder de kottervloot is vorige week door de visserijbestuurders ook benoemd tijdens een onderhoud met LNV-minister Piet Adema.