Afbeelding
OVIS

Steunfonds uit de startblokken

Algemeen

OOSTENDE – Projecten en studies met een innovatief en duurzaam karakter binnen de visserijsector kunnen vanaf deze week ter financiering ingediend worden bij het OVIS. Dit Vlaamse ‘Ondersteuningsfonds voor Visserij in Transitie’ werd dinsdag in Oostende gelanceerd, in het bijzijn van onder meer visserijminister Hilde Crevits. Het fonds is al in 2017 opgericht door de betrokken sociale partners en overheden, als antwoord op alle uitdagingen waarmee de visserij wordt geconfronteerd. 

De gelden van OVIS, tot maximaal 2,4 miljoen euro per jaar, zijn afkomstig uit een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die wordt geheven op de lonen van de vissers.

Gedeputeerde en tevens voorzitter van OVIS Bart Naeyaert formuleert: ,,Met haar bereik en middelen kan door OVIS extra zuurstof worden gegeven aan initiatieven ten voordele van de hele sector.” 

Om dit te realiseren zal het ondersteuningsfonds met (thematische) periodieke oproepen (‘calls’) werken, waarbinnen bedrijven, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties of andere partijen projecten kunnen indienen die de sector ten goede komen op langere termijn. De eerste oproep is deze week uitgegaan en loopt tot en met oktober 2022. 

Tegelijk werd ook de website officieel geopend, met inbegrip van het e-loket waarop projectvoorstellen volledig digitaal kunnen worden ingediend. De eerste projectoproep is heel algemeen gehouden, met nauwelijks restricties of limieten aan het thema, zolang het projectvoorstel maar voldoet aan een duidelijke link met de visserij en past binnen het huishoudelijk reglement en de aanvaardings- en selectiecriteria die OVIS vooropstelt. De voorstellen zullen door een wetenschappelijk adviescomité getoetst worden op hun uitvoerbaarheid en op hun bijdrage aan de verduurzaming van de sector.

OVIS stelt wel dat voorstellen die een duidelijke verbetering van de energie-efficiëntie van de sector helpen bewerkstelligen de voorkeur hebben. ,,Het conflict in Oekraïne toont opnieuw de afhankelijkheid van de sector aan van fossiele brandstoffen bij de visvangst en -verwerking. De hoge brandstofprijs bedreigt de rentabiliteit van de industrie. Oplossingen die deze afhankelijkheid binnen de hele keten helpen terugdringen zijn uitermate gewenst.’’

Voor verdere info: 

www.ovisvzw.be