De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat in gesprek met Evert van de Zande (ZZ 6), Ida Sinke (voorzitter beroepsvissers Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, OWV) en Jaap de Rooij (Nederlandse Oestervereniging).
De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat in gesprek met Evert van de Zande (ZZ 6), Ida Sinke (voorzitter beroepsvissers Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, OWV) en Jaap de Rooij (Nederlandse Oestervereniging). GH

Visserijrelaties op Zeeuwse ‘Avontuur’

Algemeen

GOES – De Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat nodigde vrijdag vertegenwoordigers uit de visserij, natuur- en milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en Europese, landelijke en regionale politici uit voor een plezierige relatietocht aan boord van de zeilklipper ‘Avontuur’. Een vaartocht onder ideale zomerse omstandigheden op de Oosterschelde. ,,Past u alstublieft op, we gaan overstag.’’

Beneden op de Zeeuwse zeilklipper interviewde De Bat in enkele blokjes hoofdrolspelers over het zeevisserijbeleid, de mosselkweek, oesterkweek. Aan dek werden na twee coronajaren relaties aangeknoopt en verdiept.

Den Haag en lobby

,,Dat het zwaar weer in de sector is, staat buiten kijf. Wij in het Europarlement proberen de scherpe kantjes er wat vanaf te halen en ruimte te creëren voor de visserij. Dat lukt aardig met toegestane steunmaatregelen, en wat ons betreft kunnen die nog verder omhoog, maar het zijn vervolgens wel de lidstaten die daar zelf invulling aan moeten geven! Den Haag hebben we echter niet aan een touwtje’’, zegt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. ,,Andere lidstaten maken daar volop gebruik van, nu Nederland nog’’, vult collega Peter van Dalen (ChristenUnie) aan.

Beide Europarlementariërs willen zich ook richten tot de Nederlandse visserijbestuurders. ,,Zorg dat je zichtbaar blijft in Brussel. Wij zien wel ngo’s, maar komen onze visserijvertegenwoordigers niet meer tegen. Maar pas op: besluiten over visserij worden in essentie in Brussel genomen, niet zozeer in Den Haag’’, waarschuwt Van Dalen, die aanvult dat hij in Brussel blijft hameren op terugkeer van de pulstechniek, niet alleen vanwege de torenhoge brandstofkosten. ,,Vis is gezond, dus moet de visserij blijven. Wij willen niet straks voor ons visje overgeleverd zijn aan vis uit landen waar men het woord duurzaam niet eens kan spellen.’’

Nuchter blijven

Pim Visser (namens de drie Noordkop-PO’s, de zogeheten Noordelijke Visserijalliantie) vindt dat het ministerie van LNV gevaarlijk spel speelt door het succesvolle Nederlandse contingentenstelsel op de tocht te zetten. Als een dief in de nacht. Overleggen met de sector kan Visser niet serieus noemen. Van huisuit noemt Visser zich gezagsgetrouw, maar nu twijfelt hij openlijk aan de betrouwbaarheid van de overheid. Bij herhaling lijkt het wel alsof op het departement een grammofoonplaat wordt afgedraaid. Met als resultaat: ledenwerving voor BBB, aldus Visser. 

Wat het angstaanjagende stikstofdossier betreft en de gevolgen voor de kustvloot, bepleit Visser uitstel van de nieuwe Wnb-vergunning. ,,Laten we aub nuchter blijven!’’, aldus Visser, die becijfert dat zelfs met het volledig uitbannen van de garnalenvloot nauwelijks 0,15 procent van de verbeteropgave voor stikstofreductie wordt bereikt…

Schelpdierbeleid

Angelo Kouwenhoven zit aan dek ingeklemd tussen twee oesterkwekers. Dankzij goede broedval staat het er met de oesters best voor op de Oosterschelde, terwijl de situatie op de Grevelingen ronduit droevig is. De natuur laat zich niet regelen, aldus Aard Cornelisse (YE 60).

De tuinderszoon Kouwenhoven vertelt dat hij inmiddels 36 jaar op het ministerie werkt als visserijbeleidsadviseur, specifiek de schaal- en schelpdiervisserij. Een unicum, gelet op de banenwisselingen bij de overheid. Kouwenhoven werkt nu met collega’s aan een nieuw Beleidsvoornemen Schelpdiervisserij, dat een dezer dagen in concept wordt voorgelegd aan de sector.

Secretaris Jaap de Rooij van de Nederlandse Oestervereniging is blij met de positieve reactie van LNV op de aanvraag voor extra ruimte in de Kom van de Oosterschelde voor de kweek van tafeloesters. Daarvoor komt er vijftig hectare bij.

Twee visserijwethouders aan boord, allebei van SGP-huize: Paula Schot (Schouwen-Duiveland) en Nathanaël Middelkoop (Urk).
LNV-beleidsmedewerker Angelo Kouwenhoven tussen de oester-kwekers Vincent Bol (YE 39) en Aard Cornelisse (YE 60).
Beneden aan boord van de Zeeuwse tweemastklipper 'Avontuur'.
Jaap Broodman (links) en Richard Anthonisse, visserijambtenaren bij provincie Zeeland.
Gastheer Jo-Annes de Bat interviewt de Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en Peter van Dalen (ChristenUnie) en de visserijvertegenwoordigers Pim Visser (Noordelijke Visserijalliantie) en Johan van Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions).
Nathalie Steins (Wageningen Marine Research) in gesprek met Lieke Berkenbosch (ministerie LNV, adviseur Noordzeevisserijbeleid).
!