Overdracht van de dossiers afgelopen maandag door Carola Schouten aan Henk Staghouwer (minister van LNV) en Christianne van der Wal-Zeggelink (minister voor Natuur en Stikstof).(Foto: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Overdracht van de dossiers afgelopen maandag door Carola Schouten aan Henk Staghouwer (minister van LNV) en Christianne van der Wal-Zeggelink (minister voor Natuur en Stikstof).(Foto: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Perspectief hard nodig

Algemeen

DEN HAAG – LNV-minister Henk Staghouwer begrijpt goed wat ondernemers nodig hebben: perspectief.


Dat zei Staghouwer na zijn gesprek met premier Mark Rutte voorafgaand aan de installatie van het nieuwe kabinet.


Nadat bekend werd dat de Groninger door de ChristenUnie naar voren was geschoven als nieuwe minister van LNV ontving Staghouwer ongelofelijk veel steunbetuigingen, ook vanuit de visserijwereld.


In een kort gesprek met de NOS blikte Staghouwer vooruit. Hij heeft er veel zin in om aan de slag te gaan en met de landbouw en visserij het gesprek over de toekomst aan te gaan. Enkele hoofdlijnen werden uitgestippeld. ,,Er is gewoon nodig dat bedrijven langetermijnperspectief geboden wordt, dat ze zekerheid hebben van waar ze naar toe gaan, waar ze op kunnen investeren. Dat is niet alleen zo in de agrarische sector, maar ook in de visserij.’’ Het stikstofdossier wordt een enorme opgave genoemd. 


Staghouwer beseft dat het een utopie zal zijn om iedereen tevreden te stellen. ,,Maar ik ga wel mijn best daarvoor doen.’’


Ambitie


Na de installatie en overdracht van de portefeuilles meldde Staghouwer maandag via het LNV-twitteraccount zijn ambitie als minister. ,,De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is van grote waarde voor ons land. Nederlandse boeren produceren voedsel van hoge kwaliteit en de Nederlandse land- en tuinbouw heeft een uitstekende reputatie over de hele wereld. In de afgelopen jaren groeide de onzekerheid bij boeren over het toekomstperspectief voor hun bedrijf, terwijl ook natuur en biodiversiteit steeds meer onder druk zijn komen te staan.


Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil ik een belangrijke bijdrage leveren aan het herstellen van die balans. Ik vind het belangrijk dat (jonge) boeren, tuinders, vissers en hun gezinnen weten waar ze aan toe zijn, met goede verdienmodellen, een sterkere positie en met meer waardering. Daarin staan zij niet alleen. Ik zie het als een duidelijke opdracht om samen met marktpartijen (van banken, toeleveranciers, verwerkende industrie en aanbieders van voedsel, zoals de retail en supermarkten) en maatschappelijke organisaties afspraken te maken. Ook zij hebben, net als iedere inwoner van ons land een verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de landbouw en herstel van balans in natuur.’’


Waddenzee


Specifiek op de Waddenzee krijgt de visserij met twee ministers te maken. Want minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) gaat over de Wadden, zo werd deze week bekend gemaakt in het Regieteam Uitvoeringsprogramma Agenda Waddengebied 2050.


In de provincie Groningen wordt Johan Hamster (39) voorgedragen als nieuwe gedeputeerde en opvolger van Henk Staghouwer. Hamster is nu wethouder in Stadskanaal.


Positieve reacties vanuit de visserij


Minister met netwerk in de visserij


De nieuwe LNV-minister Henk Staghouwer heeft bij zijn aantreden al een netwerk in de visserijwereld. Enkele reacties.


Johan Nooitgedagt/Nederlandse Vissersbond: ,,We kennen Staghouwer als een integer bestuurder, die goed weet wat-ie wil, goed kan luisteren, vervolgens een eigen mening vormt en daar dan ook vol voor gaat. Hij heeft veel visserijkennis vanuit de regio, en het is zaak dat nu verder nationaal en internationaal uit te rollen. De afgelopen kabinetsperiode heb ik ervaren dat visserij een ondergeschoven kindje is geworden op het departement. Ik hoop van harte dat het persoonlijk periodiek overleg met Staghouwer als minister weer terug komt op LNV, en de visserij in positieve zin niet alleen in woord maar ook in daad aandacht gaat krijgen. Staghouwer heeft als voormalig ondernemer in de bakkerijwereld zelf ervaring in een familiebedrijf. Met die ervaring verwacht ik een klik met het mkb, waaronder ik ook onze kotterbedrijven schaar.’’


Matthijs van der Ploeg/Rousant: ,,Heel mooi, absoluut. We hadden ons geen betere bewindspersoon kunnen indenken. Henk Staghouwer kennen we niet alleen als een aardig, maar ook als een betrouwbaar persoon. Afspraak is afspraak.’’


Sarah Verroen/Hulp in Nood: ,,Jammer, dat Staghouwer uit de regio verdwijnt… Ik hoop en verwacht ook een constructieve samenwerking met Staghouwer op het nationale podium, zoals we dat de afgelopen jaren in het noorden gewend zijn geraakt. Ik ken Staghouwer als een rechtlijnig bestuurder, die goed op de hoogte is en met een brede interesse, ook voor de visserijontwikkelingen. Denk aan de Sylt en Brexit. Periodiek hadden wij vanuit vissersvereniging Hulp in Nood regionaal overleg met hem, waarin we vooraf de agenda van het Bestuurlijk Platform Visserij bespraken. Daar nam hij consequent de tijd voor, en vond dat dus ook van belang. Als ik denk aan de Waddenvisserij ken ik Staghouwer als iemand die op zoek is naar het evenwicht en belangen serieus afweegt. Toen de visserij zich spontaan inzette om in 2019 verloren MSC-rommel op te ruimen was het Staghouwer persoonlijk die regelde dat deelnemende kotters daar ook een vergoeding voor ontvingen.’’


Barbara Holierhoek/Visafslag Lauwersoog: ,,Het eerste wat ik dacht is: Ach, die zijn we dus in Groningen kwijt. Want Staghouwer ken ik als een heel makkelijk aanspreekbaar bestuurder, met het hart op de goede plek voor onze regionale visserij. Tegelijk ben ik er best ook een beetje trots op dat Henk minister van LNV is geworden. Super! Ik vertrouw erop dat de visserijwereld er wel bij vaart, maar besef goed dat Staghouwer in het kabinet gehouden is aan het regeerakkoord. Staghouwer is er de man niet naar om er omheen te draaien. Niet van het pappen en nathouden. Ook niet van het koste wat het kost iedereen te vriend willen houden en jarenlang aanklooien. Als er koppen moeten rollen, dan moet dat maar. Even door de zure appel heen bijten. Persoonlijk kan ik dat wel waarderen. De reacties die ik op twitter las waren overwegend positief, ook van natuurorganisaties. Best bijzonder. Dat zie ik als een teken dat de nieuwe minister balans weet te houden.’’


Maarten Drijver/PO-Texel: ,,Ik ben er wel blij mee, met Staghouwer op LNV. Het had veel slechter gekund, want Staghouwer is zeker niet tegen de visserij. Als voorzitter van de Stuurgroep VisWad stond hij midden tussen de diverse partijen, en zag ik hem standvastig koers houden. Aanvaringen gaat hij niet uit de weg als dat nodig is, dat heb ik ook wel gezien in discussies met hardliners over gesloten gebieden op de Waddenzee. Persoonlijk ben ik wel tevreden. Een voordeel is dat hij de visserij aardig kent, en ook goed is met de visserijsector in de noordoosthoek. Bij de ramp met het vrachtschip MSC Zoe zorgde Staghouwer eigenhandig voor vergoedingen voor de vissers. Over vier jaar weten we of het goed is uitgepakt. Want bepaalde processen die de positie van de visserij bedreigen zal ook Staghouwer niet kunnen tegenhouden, vrees ik. Als hij in staat is om flankerende maatregelen te treffen, zou dat winst voor de sector zijn.’’


Johan Rispens/ZK 18/MSC-ambassadeur: ,,Ja, Henk Staghouwer ken ik wel. Daags voor oud en nieuw had ik nog via de app contact met hem, en vroeg hij me of we nog een beetje tevreden waren met de oplossing voor de Borkumer Stenen. Nou eerlijk gezegd: niet helemaal, want we raken wel weer visgebied kwijt. Minder dan gevreesd weliswaar, maar toch. Tegelijk vind ik het jammer dat er bezwaren zijn aangetekend tegen de gesloten kombergingsgebieden op het Wad, want je weet nooit hoe dat straks uitpakt bij de nieuwe vergunningsaanvraag voor de Wadvisserij. Nog geen paar uur later kwam in het nieuws dat hij gekandideerd was als de nieuwe minister van LNV. Sinds Staghouwer gedeputeerde is app ik regelmatig met hem, zodat-ie weet wat er speelt. Over vangerij, over prijzen, enzovoort. Je deelt eens een fotootje van een mooi boxje garnalen, geeft commentaar of antwoord op vragen, gewoon om binding te creëren tussen bestuur en sector. Niet alle dagen hoor, maar ik vind het belangrijk dat zo’n man weet wat er leeft en speelt. Geen slechte keus dus met Staghouwer op LNV. Ik besef echter wel dat het allemaal politiek blijft. Zo’n minister kan niet voor honderd procent voor het ene of het andere gaan. In de regering en politiek draait het om compromissen. En ook als visserman hebben we onze eigen taak om het leefbaar te houden. We zullen er met elkaar wat van moeten maken. Maar dat een Groninger nu minister wordt en ook nog eentje die we kennen, is mooi en ook best bijzonder. Daar ben ik eerlijk waar best content mee. Staghouwer is hier regelmatig als gedeputeerde op Zoutkamp en Lauwersoog geweest, en ik heb gezien dat hij de verbintenis met het bedrijfsleven zoekt. Dat verneem je ook, ik kan niet anders zeggen. Eerder hadden we ook wel contact met Henk Bleker, daar zijn we met een paar collega-vissers zelfs wel thuis geweest in Vlagwedde, maar veel wijzer en beter zijn we daar niet van geworden. Maar goed, we gaan het zien de komende jaren met Staghouwer aan het roer. Hij is op de hoogte van ons reilen en zeilen.’’


Jaap Vegter/Stichting Geïntegreerde Visserij: ,,We gaan Staghouwer missen in het noorden. Hij heeft zich een integer en betrokken bestuurder getoond, met veel gevoel voor de visserij in de volle breedte. Staghouwer is met ons meegeweest naar de fuiken en was ook bij de heropening van onze Waddenloods op de haven van Lauwersoog aanwezig. We feliciteren hem met zijn ministerschap.’’