Bouwen aan één kotterorganisatie

Algemeen

YERSEKE/URK – De producentenorganisaties Delta Zuid en Nederlandse Vissersbond gaan een vergaande samenwerking aan. Zie het als een verloving en dus met het uiteindelijke doel om straks samen verder te gaan, aldus Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt.


De samenwerking tussen de twee PO’S werd vrijdagmiddag via de mail bekend gemaakt bij aanvang van de digitale ledenvergadering van de Vissersbondafdeling Zuidwest en tegelijk via de mail verzonden aan de leden van beide organisaties. 


,,Wij zijn van mening dat een verdergaande samenwerking tussen beide organisaties meerwaarde gaat betekenen voor onze leden. Samen verzorgen wij met deze stap een aanmerkelijk deel van de belangenbehartiging voor de Nederlandse kottervloot. Het doel van deze samenwerking is om uiteindelijk één PO-organisatie te worden met een sterke belangenbehartiging voor de leden. Daarvoor zijn doelen vastgesteld, datums ingevuld en vele overleggen ingepland. Uiteraard zal de samenwerking doorlopend worden geëvalueerd’’, schrijven de voltallige besturen. ,,Er is de afgelopen jaren vele malen gesproken over het bouwen van één kotterorganisatie in Nederland; dat is een wens van veel leden en ook van de overheid. De besturen van de PO’s Delta Zuid en Nederlandse Vissersbond willen dat nu werkelijk gaan doen. De moeilijkheden in de kotter- en garnalensector geven ons niet langer de luxe om langs elkaar heen te werken. De komende tijd zullen we ons gaan bezighouden met de integratie van de beide organisaties en zullen alle dossiers met elkaar worden gedeeld. Voor de leden van beide organisaties zal dit samengaan uitsluitend voordelen opleveren.’’Geen overname


Eind vorig jaar zei PO Delta Zuid het lidmaatschap op van VisNed. Na het uiteenvallen van VisNed als gevolg van het Noordzeeakkoord afgelopen zomer is Delta Zuid zich gaan beraden. ,,We willen en moeten hier niet in blijven hangen. Misschien is deze breuk de opmaat voor een betere nationale belangenbehartiging. Wie weet!’’, sprak voorzitter Kees van Beveren in juli. 


Alle samenwerkingsopties zijn het afgelopen half jaar besproken: met de PO-Urk, met de drie Noordkop-PO’s en met de Vissersbond. ,,Vooraf hebben we een lijst met bespreekpunten op papier gezet om goed met elkaar te vergelijken. De resultaten zijn in het bestuur besproken: wat past ons het beste, en wat biedt het meeste toekomstperspectief? Met op de achtergrond steeds onze wens om te kunnen groeien naar één nationale belangenorganisatie. Dat is doorslaggevend geweest in de keus voor de Vissersbond. Er staat daar gewoon een goed solide apparaat, ook qua bemensing. Wij met Delta Zuid doen nu met een minimum aan professionele krachten nog heel veel zaken zelf, maar op termijn is dat niet bestendig. Het gaat natuurlijk primair om de belangenbehartiging voor onze leden. Die zien we het beste geborgd in een samenwerking met de Vissersbond. Natuurlijk, er moet nog veel werk worden verzet en zaken worden uitgewerkt, maar het ziet er positief uit. Voor onze leden is belangrijk dat het niet voelt als een overname, maar juist als versterking van elkaar. Toegevoegde waarde dus’’, reageert Van Beveren.


Voorzichtig


Vissersbondvoorzitter Nooitgedagt ziet dat Delta Zuid en de Vissersbond al jaren op veel punten gelijkgestemd zijn. De contacten worden nu geïntensiveerd, vooral met voorzitter Kees van Beveren en secretaris Teun van Dam. ,,We gaan niks overdrijven en opereren heel voorzichtig. Maar om in de beeldspraak van verloving te blijven is t.z.t. trouwen wel de doelstelling. Samen gaan we een strategie opzetten. Het gaat niet goed in de visserij, en dus ook niet met de organisaties. En er staat nog veel te gebeuren. Met geknepen billen kijk ik naar bijvoorbeeld de sanering volgend jaar. We kunnen het ons daarom in de kleiner wordende kottersector eenvoudigweg niet veroorloven om allemaal zelfstandig te blijven.’’


De Nederlandse Vissersbond heeft 245 leden met 237 schepen bij vijf afdelingen, Delta Zuid telt 81 leden met een lijst van honderd schepen van groot tot (heel) klein. Met lang niet al die vaartuigen wordt daadwerkelijk gevist. Leden van PO Delta Zuid komen overwegend uit Zeeland en van Goeree, maar ook onder andere uit Katwijk en Urk. Samen hebben de twee producentenorganisaties naar eigen zeggen ruim zestig procent van de Nederlandse platvisquota in beheer: de Vissersbond 32,2 procent en Delta Zuid 29,5 procent. Van de nationale garnalenvloot is 43,6 procent lid van de Vissersbond en 6,6 procent lid van Delta Zuid.