Ngo’s en visserij vinden elkaar in de vraag naar gedegen onderzoek

Algemeen

URK/UTRECHT - De visserijsector, wetenschap en maatschappelijke organisaties werken in onderzoeksprojecten samen aan duurzaam visserijbeheer, zoals innovaties om selectiever te vissen en verbetering van de bestandsschattingen. De projecten worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Over de onderzoekssamenwerking publiceren de projectpartners in een eigen column in Visserijnieuws. Deze week Jip Vrooman (Stichting De Noordzee) over de betrokkenheid van ngo’s bij dergelijke projecten.

Stichting De Noordzee; wie zijn wij?

Stichting De Noordzee is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een schone en gezonde Noordzee. Dit doen we samen met andere maatschappelijke organisaties, de overheid, maar ook met bedrijven en visserijorganisaties. We werken aan vier thema’s: Ruimte voor Natuur, Duurzaam Voedsel, Natuurvriendelijke Energie en Schone Zee. We ruimen het strand op, praten met beleidsmakers, en publiceren rapporten, bijvoorbeeld over de kansen en risico’s van windparken op de Noordzee.

Noordzee in verandering

Er staat een hoop te gebeuren op onze Noordzee. Het klimaat verandert en er worden op grote schaal windmolens gebouwd. De visserij is aan het verduurzamen en er wordt nagedacht over nieuwe manieren van voedselwinning uit zee. Tegelijkertijd verdient de natuur tijdens al dit tumult bescherming, iets waar Stichting De Noordzee zich voor inzet. Om al deze veranderingen in goede banen te leiden is onderzoek, kennis en innovatie essentieel.

Jip Vrooman, projectleider Ruimte voor Natuur.

Samen op zoek naar kennis

De visserij en ngo’s zijn het op sommige dossiers niet altijd eens. Maar we vinden elkaar wel in de vraag naar gedegen onderzoek en kennis. We zijn allemáál gebaat bij meer kennis over de Noordzee, over het effect van de mens daarop en over mogelijke verduurzaming van ons gebruik. Een win-win.

Onderzoekssamenwerkingen tussen visserij, onderzoeksinstituten en ngo’s zijn daarbij van onschatbare waarde. Wij zien dat er ontzettend veel kennis bij de visserijsector zit, maar begrijpen ook dat daar soms terughoudend mee wordt omgegaan. Daarom is het zo mooi om te zien hoe visserij en onderzoekers samen data verzamelen, van elkaar leren en samen naar oplossingen zoeken. Zoals het OSW-monitoringsproject voor de Noorse kreeftvisserij; waarbij vissers zijn opgeleid om aan boord vangstgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden straks beschikbaar voor de bestandsschattingen. Of het Innorays-project, waarin onderzoek gedaan wordt naar vangstregistratie van roggen met beeldherkenning. Zo kan er veel meer informatie verzameld worden aan boord, waardoor we meer weten over de bestanden en vangstadviezen preciezer en dus minder voorzichtig kunnen zijn, en kan de visser daar zelf direct aan bijdragen. Een win-win.

Advies en communicatie

Stichting De Noordzee heeft in deze projecten een adviserende rol. Wij hebben geen directe toegang tot de gegevens die worden verzameld. We kijken naar het totaalplaatje van de verschillende onderzoeksprojecten en houden in ons hoofd dat deze bij moeten dragen aan ‘ecologisch verantwoord visserijbeheer’. In andere woorden, visserijbeheer op een manier die voor de visbestanden, maar ook voor de rest van de Noordzeenatuur niet te belastend is. Zo blijft het hele systeem gezond en voor toekomstige generaties bestaan. Want dat is ons gezamenlijk doel.

Ook denken we samen met de projectpartners na over communicatie rondom de onderzoekssamenwerkingen. Hoe zorgen we ervoor dat de opgedane kennis het juiste publiek bereikt?

Toekomstige samenwerking

Er zijn vast nog veel meer onderwerpen waar wetenschap, visserij en ngo’s samen zouden kunnen werken aan meer kennis en beter gebruik daarvan. We hopen dat het wederzijds vertrouwen in de toekomst verder toeneemt, en dat dergelijke onderzoekssamenwerkingen en het delen van data meer en meer zullen gebeuren! Zo werken we samen aan een gezonde Noordzee.