De Deense visserijminister Karen Ellemann verdiept zich in de pulsvisserij.
De Deense visserijminister Karen Ellemann verdiept zich in de pulsvisserij.

Deense visserijminister met opdracht naar Nederland

Algemeen

SCHEVENINGEN – Jaczon haalde afgelopen dinsdag de OD 1 speciaal naar de haven om de Deense visserijminister Karen Ellemann in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de pulsvisserijtechniek. ,,Heel belangrijk’’, zegt gastheer Anton Dekker.

Ellemann landde ’s morgens op Schiphol, reed eerst naar Scheveningen en werd ’s middags op het LNV-departement ontvangen door minister Carola Schouten. Aan boord van de OD 1 werd gesproken met Dekker (Nederlandse Vissersbond) en Maarten Drijver (VisNed). Ellemann voelde ook in de pulswaterbak. En in het visruim werd de kwaliteit van de gevangen vis bekeken, ook die van de paar kabeljauwtjes.

Skagerrak

Naast pulsvisserij stond ook het Skagerrak nadrukkelijk op de agenda van Ellemann. Het Deense parlement heeft opdracht gegeven om strenger te controleren op illegale visserijactiviteiten en met name toezicht te houden op het verschrijven van quota tussen Skagerrak en Noordzee en het vissen binnen de mijlen. Het parlement wijst expliciet naar Nederlandse kotters. De politieke opdracht van Ellemann is dat er goede werkafspraken met Nederland worden gemaakt, daarover werd ook gesproken met zowel Schouten als de visserijvertegenwoordigers.

In een sectoroverleg met Nederlandse visserijbestuurders en vissers vorige week in Denemarken hebben Deense vissers hun zorgen uitgesproken over Nederlandse visserijactiviteiten in het Skagerrak. Gevraagd is om de Nederlandse vangstrechten in het Skagerrak daarom te ruilen voor Deens scholquotum in de Noordzee. Producentenorganisaties gaan in overleg om (deels) aan de Deense wensen te voldoen en tegelijk flexibiliteit te behouden.

Volgens VisNed is duidelijk dat de mening in Denemarken over pulsvisserij op platvis zich in positieve zin ontwikkelt. Maar de Denen staan sceptisch tegenover het gebruik van de pulstechniek in de garnalenvisserij. Een vissersdelegatie uit Denemarken wordt door de Nederlandse visserijbestuurders in de loop van dit jaar uitgenodigd aan boord van een garnalenpulskotter. Minister Ellemann toonde deze week veel interesse om Deense garnalenvissers aan te laten haken bij Nederlands pulsonderzoek.

Brexit is een onderwerp van gemeenschappelijk belang, zowel pelagisch als demersaal. Daarom nam Gerard van Balsfoort als voorzitter van de European Fisheries Alliance aan het informele overleg tijdens de lunch bij Catch by Simonis met de Deense minister deel.