Keuringsdienst van Waarde: Bijvangst
Keuringsdienst van Waarde: Bijvangst

Keuringsdienst van Waarde: Bijvangst

Algemeen

HILVERSUM - Een visser treft meer vissoorten in zijn net aan dan waar hij in hoofdzaak op vist. Bijvangst wordt dat genoemd. Een verwarrende term, zeker in de discussie over de aanlandplicht.

Vanavond in de Keuringsdienst van Waarde duiken de programmamakers het visschap in. Bijvangst ligt er in de winkel. Wat is dit? en waarom ligt deze voor zo’n hoge prijs in het schap? Het blijkt dat wij in Nederland weinig kennis hebben van de vele soorten vis die in de Noordzee zwemmen. De supermarkt wil daar meer bekendheid aan geven, want deze vis zou vaak worden teruggegooid.

Dat klopt niet volgens de vissers. Bijvangst wordt veel gegeten, alleen niet in Nederland. Elke vis die marktwaarde heeft wordt aan de wal gebracht.

Keuringsdienst van Waarde: Bijvangst Een groter probleem is de aanlandplicht; een wet die voorschrijft dat alle gequoteerde vis die in het net komt aan land moet worden gebracht. Inclusief te jonge vis, die we niet mogen eten. Europa wil met deze wet vissers verplichten om selectiever te gaan vissen. Een voor de tong- en scholvisserij onbegrijpelijke maatregel.

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde zoekt het verschil uit tussen gewenste meervangst en ongewenste bijvis die niemand hebben wil. Gesproken wordt onder andere met Job Schot (EMK), Nico Waasdorp (Viscalist) en Christien Absil (The Good Fish Foundation).