Zeven subsidieregelingen

Algemeen

DEN HAAG – Het ministerie van Economische Zaken heeft de planning voor 2017 gereed voor openstellingen van vis(serij)subsidies in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Er is komend jaar ruim 13,5 miljoen euro beschikbaar.

  • Jonge Vissers: 2 januari-29 december, budget: 350.000 euro
  • Innovatie Visserij: 1 maart – 18 mei: budget: 3,5 miljoen euro
  • Partnerschappen vissers/wetenschap: 1 maart-18 mei, budget: 1,6 miljoen euro
  • Innovatie Aquacultuur: 1 mei-13 juli, budget: 2,5 miljoen euro
  • Investeringen Visserij: 1 juni-31 oktober, budget: 3 miljoen euro
  • Innovatie Rendementsverbetering: 15 juni-31 augustus: 2,5 miljoen euro
  • Marketingplannen: 1-31 augustus, budget: 59.000 euro

De EFMZV-subsidies zijn bedoeld om de doelstellingen uit het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid te helpen verwezenlijken. Centraal in de Nederlandse aanpak staan: invoering van de aanlandplicht, verdere verduurzaming van de visserij- en aquacultuur en verbetering van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Het ministerie wijst erop dat op de planning en genoemde bedragen gedurende het jaar mogelijk nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Meer informatie over het fonds, de regelingen en de voorwaarden, zie de website.