Ondertekening van de intentieverklaring. Van links naar rechts: Andru00e9 de Vries (manager VVU), Jakke Ras (secretaris VVU), Evert Jansen (voorzitter VVU), Dick Schutte (voorzitter visafslag) en Teun Visser (secretaris visafslag).
Ondertekening van de intentieverklaring. Van links naar rechts: Andru00e9 de Vries (manager VVU), Jakke Ras (secretaris VVU), Evert Jansen (voorzitter VVU), Dick Schutte (voorzitter visafslag) en Teun Visser (secretaris visafslag).

Vishandel en afslag Urk samen op weg

Algemeen

URK – De Vereniging van Visgroothandelaren en Visveiling Urk (VVU) willen samen het beste voor de Urker visindustrie zoeken. Afgelopen maandagmorgen werd een intentieovereenkomst ondertekend inzake participatie van de vishandel in de Urker visafslag en het optimaliseren van de vorig jaar aangeschafte automatische sorteerlijn. Een deadline is niet gesteld. ,,Geen druk dus, maar we hebben wel een duidelijk doel voor ogen. Anders tekenen we geen intentieverklaring.’’

De gevoelige relatie tussen beide partijen wordt niet ontkend. ,,Fouten uit het verleden mogen geen bron van inspiratie zijn voor de toekomst. In het belang van de BV Urk willen we niet tegenover elkaar staan en steeds brandjes blussen, maar samen vooruit. We zoeken naar een win-win om de toekomst van een gezonde visindustrie te borgen’’, zegt Evert Jansen, sinds vorig jaar zomer na het 50-jarig jubileum van de VVU de nieuwe handelsvoorman. Afslagdirecteur en -bestuurssecretaris Teun Visser knikt instemmend: ,,Mooi gezegd. We zijn allemaal afhankelijk van de vis. Samen willen we elkaar versterken, niet bestrijden.’’

Urker handel en visafslag starten een werkgroep voor structureel overleg. Eerste taak wordt het komen tot een zo optimaal mogelijk functionerende sorteermachine die voldoet aan de eisen van alle partijen.Bij de privatisering van de Urker visafslag stond de vishandel destijds buitenspel. Partijen zien nu nadrukkelijk meerwaarde als de vishandel zou participeren ‘op basis van gelijkwaardigheid’ in het veilingbedrijf. Benadrukt wordt dat dit een voorzichtig traject is, dat begint bij onderzoek naar draagvlak. Voor Kerst zijn partijen bij elkaar om tafel gegaan. Inzet was om uit de impasse te komen, nadat de VVU vorig jaar had herhaald geen automatisch gesorteerde vis op de Urker visafslag te zullen gaan kopen. Dat is nu een gepasseerd station, geen woord dus meer over. In de intentieverklaring staat dat met een ‘schone lei’ wordt gestart.

De sorteerlijn draait inmiddels, maar is nog niet operationeel. ,,Het storten van de volle kisten op de lopende band gaan we aanpassen. De software voor de logistiek is aangepast en we draaien nu probleemloos met de machine. De koppeling met het veilingnetwerk moeten we nog tot stand brengen’’, aldus Visser.

Urker handel en visafslag starten een werkgroep voor structureel overleg. Eerste taak wordt het komen tot een zo optimaal mogelijk functionerende sorteermachine die voldoet aan de eisen van alle partijen.Handel en visafslag gaan een werkgroep starten voor structureel overleg. Eerste taak wordt het optimaliseren van de sorteerlijn. Techneuten uit de vishandel geven daar steun aan. Zolang de sorteermachine technisch onvoldoende functioneert wordt er uitsluitend handgesorteerde vis op de klok aangeboden. In opdracht van de handel wordt er wekelijks proefgedraaid met 50-80 ton (handgesorteerde) vis. Na akkoord van de werkgroep is er ruimte voor ‘aanvoervis’ van schepen, om te kijken hoe de sorteermachine reageert op vis die met ijs en al rechtstreeks uit de kisten komt. De VVU werkt bovendien met een team van ervaren opleggers mee om de machine optimaal te testen.

Zodra de sorteermachine optimaal functioneert én er op hoofdlijnen akkoord is over participatie in de afslag, wordt er een gedetailleerde overeenkomst uitgewerkt en zal de sorteermachine operationeel worden.