Europese sector doet aanval op Amerikaanse leugens

Algemeen

BRUSSEL – Moedwillig misleidende informatie over de visserij publiceren, als onderdeel van een georganiseerde campagne om wetgevers te beïnvloeden. De Europese visserijsector is het spuugzat dat de Amerikaanse ngo PEW maar blijft hameren op overbevissing in Europa, en zelfs de bevindingen van wetenschappers naast zich neerlegt.

ls Europeche (visserijbedrijfsleven) en EAPO (PO’s) hebben stevig stelling genomen tegen de aantijgingen van PEW. EAPO-voorzitter Pim Visser: ,,Deze Amerikaanse ngo, met een afdeling in Brussel, neemt extreem stelling tegen de ontwikkelingen in de visserij en blijft maar tamboereren op het begrip overbevissing. Omdat de presentatie door de Europese Commissie van een aantal quotavoorstellen voor 2016 aanleiding zou kunnen zijn voor een herhaling van deze onterechte aantijgingen hebben Europeche-voorzitter Javier Garat en ik samen een open brief gestuurd aan PEW in Brussel, met een afschrift naar het hoofdkwartier in Washington DC.’’
De inhoud van de open brief liegt er niet om. Eerder dit jaar publiceerde Pew Charitable Trusts een rapport (Turning the Tide: Ending Overfishing in North Western Europe) waarin werd gesteld dat:

  • de visserij in Noordwest-Europa de laatste tien jaar enorm is toegenomen
  • dat veel visbestanden in het gebied zijn ingestort
  • dat wetenschappers en ngo’s die pleiten voor vermindering van visserijdruk worden genegeerd.

In de open brief zetten de Europese koepels de mening van de wetenschap, die duidelijk stelt dat gedurende de laatste tien tot vijftien jaar de visserijsterfte is gedaald, dat de meeste commerciële visbestanden groeien en dat voor de meeste bestanden de visserijsterfte op het niveau van maximaal duurzame oogst ligt (MSY).

Het doorgaan met moedwillig publiceren van misleidende en onware statements door PEW, als onderdeel van een georganiseerde coherente campagne om wetgevers te beïnvloeden, gaat volgens Garat en Visser verder dan verkeerde interpretatie van feiten of verschil van meningen. PEW zou volgens de voormannen haar eigen motieven, tactieken en reputatie tegen het licht moeten houden, en zich af moeten vragen wat ze bereikt met het publiceren van evidente leugens. In de brief wordt erop gewezen dat recent ook in de wetenschappelijke gemeenschap zorg is uitgesproken over het gebrek aan transparantie bij ngo’s in het algemeen.

EC-Voorstellen TAC’s 2016
ONDER VOORBEHOUD

BRUSSEL - Deze week publiceerde de Europese Commissie voorstellen voor TAC’s voor 2016 van een aantal visbestanden. Hierbij zijn nog niet de verhogingen inbegrepen die samenhangen met de invoering van de aanlandplicht. Voorstellen voor deze ‘TAC top-ups’ worden in de loop van deze maand van het adviescomité STECF van de EC verwacht. Ook niet inbegrepen zijn belangrijke bestanden waarover nog internationale onderhandelingen lopen, gedeelde bestanden en bestanden waarvoor het wetenschappelijk advies nog niet verwerkt is. Blijven over vooral kleinere bestanden, waaronder een dertigtal bestanden waarbij een verlaging van de TAC wordt voorgesteld (onder andere tarbot en griet in de Noordzee), vooral vanwege het gebrek aan gegevens. Europêche en EAPO vrezen dat PEW juist deze verlagingen zal gebruiken voor haar verdergaande campagne.

PEW CHARITABLE TRUSTS
De Amerikaanse PEW Charitable Trusts is een samenvoeging van zeven afzonderlijke trusts van de nazaten van de oprichter van de Sun Oil Company Joseph N. Pew en heeft momenteel 6,2 miljard dollar in kas. Op hun website stelt PEW dat ze zichzelf houden aan ‘de hoogste standaards van integriteit en transparantie’, en dat ze gedreven worden door de macht van kennis om de grootste problemen van deze tijd op te lossen.

!