Ideeën voor duurzame exploitatie Noordzee

Algemeen

AMSTERDAM - Welk vernieuwend idee heb jij voor een duurzamer gebruik van de Noordzee? Die vraag staat op 21 september centraal als Rijkswaterstaat in het EYE Film Instituut in Amsterdam ‘iSea: Clash of the Concepts’ organiseert. Doelgroep: jonge maritieme ondernemers met visie en ideeën, ook uit de visserij.

Van traditionele visserij tot hightech windturbines. De Noordzee heeft altijd volop kansen geboden om haar vele rijkdommen te exploiteren. Van generatie op generatie is deze bedrijvigheid doorgevoerd. Zover, dat soms uitputting en vervuiling op de loer liggen. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat er ook in de toekomst op duurzame wijze van de Noordzee gebruik gemaakt kan worden.

De conferentie ‘iSea: Clash of the Concepts’ is gericht op jonge innovatieve ondernemers met visie, die een toekomst zien waarin de Noordzee op duurzame wijze wordt geëxploiteerd. Tijdens de conferentie, waaraan ongeveer 100 mensen deel zullen nemen, ontmoeten zij andere ondernemers, experts en investeerders in de mariene sector. Er zijn inspirerende sprekers, speeddates tussen ondernemers en investeerders en workshops waarmee men concreet aan de slag kan met ideeën en inzichten en kan leren over financiering of het aanvragen van subsidies.

Voor het onderdeel Clash of the Concepts wordt een voorselectie gemaakt van 15 inzendingen. De drie beste daarvan (bepaald door stemmen tijdens de dag) mogen aan het eind van de dag hun concept ‘pitchen’ (presenteren) voor een deskundige jury. Voorafgaand aan iSea krijgen de 15 deelnemers aan de Clash of the Concepts de mogelijkheid een ‘pitch-training’ te volgen, waar ze onder de professionele begeleiding leren een concept professioneel en doelgericht te presenteren.

Opgeven voor dit evenement kan uiterlijk tot en met 22 augustus, via www.rws.nl/isea.