Aanvoerbeperking moet mogen…

Algemeen

EMMELOORD/DEN HAAG – De visserijsector wil de aanvoer kunnen beperken om in aanmerking te kunnen komen voor het MSC-label voor garnalen, om kuitdragende schol te sparen, om  vergunningen te krijgen in het kader van de Natuurbeschermingswet en om aanvoer te kunnen spreiden.

Op uitnodiging van staatssecretaris Henk Bleker heeft de Nederlandse Vissersbond een brief verstuurd aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om concrete initiatieven te bespreken teneinde duurzaam te mogen opereren. Onzekerheid over mededingingsregels vormt nu een hindernis voor het bedrijfsleven om initiatieven te nemen voor duurzaam handelen, zo hebben de Sociaal Economische Raad en het Landbouw Economisch Instituut het ministerie gerapporteerd. Voor de visserij is dat heel concreet sinds de miljoenenboete van de NMa aan garnalen-PO’s wegens het afspraken maken over aanvoer en prijzen eind vorige eeuw. Op verzoek van Bleker is de NMa daarom bereid om duidelijkheid te verschaffen over acties in de visserijketen.

In zijn brief aan voorzitter Chris Fonteijn van de Raad van Bestuur van de NMa gaat Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt eerst uitgebreid in op de kerntaken van de producentenorganisaties volgens de Europese marktordening. PO’s hebben de opdracht om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen met behulp van visplannen, visprijzen te stabiliseren en duurzame visserij te stimuleren.

Eerlijke mededinging en bijvoorbeeld noodzakelijk bestandsbeheer met daarbij aanvoerbeperking kunnen met elkaar conflicteren. Nu moeten Nooitgedagt en mede-bestuurders aan den lijve ervaren op het matje te worden geroepen als zij hun vissers oproepen om de aanvoer te beperken, want dat wordt door de NMa gezien als een gecoördineerde aanzet om de marktprijs te beïnvloeden. Dat is in essentie het grote dilemma van PO’s om duurzaam verantwoord te kunnen vissen. Nooitgedagt wijst er op dat het Wereldnatuurfonds vissers oproept om vangstafspraken te maken, omdat concurrentie op zee een verantwoorde visserij belemmert.

Het Marine Stewardship Council verlangt bijvoorbeeld van vissers dat ze beheermaatregelen nemen om in aanmerking te kunnen komen voor het MSC-duurzaamheidslabel. Vissers moeten dan in een managementplan met elkaar afspreken de zee met rust te laten als de vangsten daar aanleiding toe geven, maar de NMa heeft al aangegeven dat dat in strijd is met het mededingingsrecht.

De initiatieven die Nooitgedagt in de brief aan de NMa noemt gaan niet alleen over garnalen. Nooitgedagt noemt ook de door maatschappelijke organisaties geëiste aanvoerbeperking in het eerste kwartaal van kuitdragende schol, het invoeren van minimummaten voor Noorse kreeftjes en van rog, en aanvoerbeperkingen op het IJsselmeer (spiering, rode baars).