Afbeelding
Visserijnieuws

Dataverzameling op flyshootschepen

Algemeen

IJMUIDEN/URK - De visserijsector, wetenschap en maatschappelijke organisaties werken in onderzoeksprojecten samen aan duurzaam visserijbeheer, zoals innovaties om selectiever te vissen en verbetering van de bestandsschattingen. De projecten worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Over de onderzoekssamenwerking publiceren de project-partners in een eigen column in Visserijnieuws. Deze week schrijven Tatiana Lodder (Good Fish Foundation) en Michelle Boonstra (Wageningen Marine Research) over de ontwikkeling van een dataverzamelingsprogramma op flyshootschepen.

Verschillende voor Nederland belangrijke visbestanden (tong, schol, haring) worden duurzaam beheerd. Wetenschappelijke surveys en voldoende informatie over de vangstsamenstelling van vissersschepen vormen hiervoor de basis. Bij andere soorten zijn wetenschappelijke gegevens schaarser.

Dit betreft ook een aantal doelsoorten in de flyshootvisserij zoals poon, rode mul en inktvis. ICES beoordeelt deze soorten als data-deficiënt en voert geen volwaardige bestandschatting uit, maar hanteert in plaats daarvan een voorzorgsmarge bij het geven van vangstadviezen.

In een nieuw project van de regeling Samenwerkingsprojecten Visserij en Wetenschap gaan Cornelis Vrolijk/Jaczon, Wageningen Marine Research en Good Fish de komende tweeënhalf jaar werken aan het verbeteren van de basiskennis van deze data-deficiënte soorten. Er zijn drie doelstellingen binnen het project:

1) ontwikkelen van een protocol dat geschikt is voor dataverzameling via zelfbemonstering op flyshootschepen,

2) verbeteren van beschikbare wetenschappelijke kennis over belangrijke doelsoorten voor de flyshootvisserij en

3) vergroten van de algemene bekendheid met flyshootvisserij in de afzetmarkt onder chefkoks en visdetaillisten.

Nieuw protocol voor

gegevensverzameling

Met hulp van Jaczon gaat Wageningen Marine Research een waarnemers- en zelfbemonsteringsprotocol ontwikkelen dat geschikt is voor flyshooters. Bij flyshooters zit er weinig tijd tussen de trekken. Daarnaast is de vangstsamenstelling zeer divers, waardoor het sorteerproces intensief is. Hierdoor is er weinig tijd beschikbaar tussen de trekken om vangsten te bemonsteren. Het nieuwe protocol zal hier rekening mee houden.

Het protocol wordt getest op flyshooters van Jaczon. In een vervolgfase worden ook andere flyshooters in de sector aangemoedigd om mee te denken over het protocol. Hiervoor zal in het voorjaar van 2021 een stakeholderbijeenkomst georganiseerd worden. Er is in de tweede fase van het project ruimte om meerdere schepen mee te laten doen met datacollectie.

Verbeteren beschikbare wetenschappelijke kennis

Doordat er voor vissoorten als poon, rode mul en inktvis in de Noordzee of Het Kanaal maar beperkte wetenschappelijke informatie beschikbaar is, komen ze nu niet in aanmerking voor een goede score op de VISwijzer of voor MSC-certificering. Zonder een betrouwbare schatting van de grootte van de visbestanden en de visserijdruk kan er nog niet worden vastgesteld of deze soorten duurzaam worden beheerd.

Het is de ambitie van de Europese Commissie om ook de data-deficiënte soorten goed te beheren. Om dat de komende jaren te realiseren is het belangrijk om de gegevensverzameling te verbeteren en relevante tijdreeksen voor deze soorten op te bouwen. De flyshoot-vismethode heeft de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. Dat maakt verantwoord beheer van de doelsoorten van deze visserij steeds belangrijker. Dit is waar de partners in dit onderzoeksproject zich voor willen inzetten.

Daarnaast zal Good Fish zorgen voor meer aandacht voor flyshoot-producten en de duurzaamheidsaspecten daarvan bij horeca, retail en visdetailisten.

Tatiana Lodder - Good Fish - tatiana@goodfish.nl / 06-37342927

Michelle Boonstra – Wageningen Marine Research – michelle.boonstra@wur.nl

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. De visserijsector, wetenschap en maatschappelijke organisaties werken in dit onderzoeksproject samen aan duurzaam visserijbeheer, zoals innovatie om selectiever te vissen en verbetering van de bestandsschattingen.

chelidonichthys_lucernus_sw
Afbeelding
Afbeelding
loligo_vulgaris_sw
mullus_surmuletus_sw