Visserijnieuws.nl
Home
Abonnement & Advertentietarieven

Extreme vangst LT 87

Tien ton schol in één trek
zaterdag, 25 oktober 2014

Extreme vangst LT 87 - Foto: C. Hameeteman Extreme vangst LT 87 - Foto: C. Hameeteman URK – De LT 87 met schipper Louwe de Boer ving maandagavond tijdens de eerste trek op de Dogger 254 kisten schol. ,,Dat is voor minimaal 15.000 euro van 2,5 uur vissen, en allemaal mooie schol’’, zegt eigenaar Joos de Ridder. ,,Daar komt de rest nog bij. Bijkans een verdubbeling van onze hoogste trek tot nu toe.’’ De extreme trek werd in goed zes uur tijd verwerkt door de zevenkoppige bemanning. Voor de verwerking van de schol wordt al langer met een extra man gevaren. Dinsdagmiddag ging de LT 87 vanwege de storm op de wind liggen en werd de visserij onderbroken. De Ridder rekent voor: ,,Toen stonden dat er 400 kisten in het ruim, dat is toch ongekend van nauwelijks een half etmaal vissen!’’

 

Eerste processen-verbaal voor garnalenvissers

NVWA treedt op tegen vissen in Vibeg-zone
vrijdag, 24 oktober 2014

UTRECHT – Tegen acht kustvissers is proces-verbaal opgemaakt wegens het vissen in de verboden VIBEG-zone 1 tussen Ameland en Schiermonnikoog. De schippers van de Nederlandse kotters zijn vorige week formeel als verdachte gehoord.

Afgelopen zomer werd er voor het eerst gewaarschuwd voor het vissen in gebieden die sinds de publicatie van het toegangsbeperkingsbesluit in de Staatscourant van 29 april 2013 verboden zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt in samenwerking met de Kustwacht toezicht op het naleven van het visverbod. Inspecteurs controleren ook vanuit de lucht. Vanuit het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK) worden alle vaarbewegingen op de Noordzee in de gaten gehouden.

Lees meer...
 

Handtekeningen gezet onder VisWad aan garnalenvisserij in Waddenzee

Bittere pil moet perspectief geven
vrijdag, 24 oktober 2014

Handtekeningen gezet onder VisWad aan garnalenvisserij in Waddenzee - Foto: Lando Nieuwenhuize Handtekeningen gezet onder VisWad aan garnalenvisserij in Waddenzee - Foto: Lando Nieuwenhuize GRONINGEN – De handtekeningen onder het VisWad-convenant zijn gezet. Visserijsector, het ministerie van EZ, de drie noordelijke provincies en de coalitie Wadden Natuurlijk regelen in dit convenant het fors verminderen van de impact van de garnalenvisserij. Ten behoeve van een ‘rijke Waddenzee’, maar met behoud van perspectief voor de garnalensector. Stap 1: 33.000 hectare Waddenzee jaarrond gesloten voor de garnalenvisserij. Er is door de sector getekend ‘om bestwil’ en ‘om erger te voorkomen’.

De materie was complex en weerbarstig en VIBEG wierp een schaduw over de discussies, maar uiteindelijk hebben de partners in het VisWad-convenant de handtekeningen gezet. Voor de visserijsector tekenden VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De uitgangspunten van het convenant zijn dat de natuurwaarden van het unieke natuurgebied de Waddenzee nog groter kunnen worden als de impact van de garnalenvisserij met de helft wordt teruggebracht.

Lees meer...
 

BRA 7 in woelig water

Kreeftjes boven de Witte Bank
donderdag, 23 oktober 2014

BRA 7 in woelig water - Foto: Rick Zijlstra BRA 7 in woelig water - Foto: Rick Zijlstra DEN HELDER – Woelig water in het najaar is niet vreemd. Verscheidene kreeftjesvissers zijn daarom deze maand overgeschakeld op dik te vangen garnalen. De BRA 7 vist tot medio november/december op langoustines en gaat dan pulsen. Vrijdagmorgen loste schipper Dirk Kraak 2.000 kilo kreeftjes met onder andere 10 ton schol en 1.100 kilo tong, tarbot en griet erbij.

Nederlandse kreeftjesvissers hebben dit jaar beduidend meer gevangen dan vorig jaar, maar dat betekent niet dat de visserij overal goed was. Waar het grootste deel van de vloot om de west vist, kiest Kraak als Duitser voor de oostelijke bestekken. Vorige week bijvoorbeeld boven de Witte Bank. ,,Om de west was het dit jaar best, maar vooral met veel kleine kreeftjes. Wij kiezen voor een grovere sortering en heel bewust zwartvis erbij. Om de oost was de kreeftjesvangst zelf dit seizoen aan de schrale kant.’’

 

Scheepvaart en Transport College

STC start nieuwe deeltijdopleiding SW6
woensdag, 22 oktober 2014

STC Groep op het Holland Fisheries Event. Op zaterdag bemand door Werner Brinkman en de voormalige vissers Simon Kramer en Cornelis Melissant. STC Groep op het Holland Fisheries Event. Op zaterdag bemand door Werner Brinkman en de voormalige vissers Simon Kramer en Cornelis Melissant. STELLENDAM/ROTTERDAM - Ook komend jaar biedt het Scheepvaart en Transport College een deeltijdopleiding Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart (SW6) aan. De nieuwe tweejarige BBL-opleiding gaat op 12 januari 2015 van start en wordt aangeboden op de STC-locatie in Stellendam. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg.

Het Scheepvaart en Transport College heeft dit jaar het initiatief genomen om naast de reguliere visserijopleiding een deeltijdvariant voor SW6 aan te bieden. Met succes: achttien vissermannen vanuit Zeeland tot Urk schreven zich in om hun vaarbevoegdheid te halen, zonder dat ze voor langere tijd terug moeten in de schoolbanken. In januari wordt met een nieuwe groep gestart.

Lees meer...
 

Subsidie voor duurzame en innovatieve visserijprojecten

Steun voor Zeeuwse bedrijven
dinsdag, 21 oktober 2014

Niet elk najaar is er een goede garnalenvisserij in de zuid. Voor een jaarrond visserijbedrijf wordt er daarom serieus over nagedacht de ARM 25 om te bouwen voor de kreeftjesvisserij. Niet elk najaar is er een goede garnalenvisserij in de zuid. Voor een jaarrond visserijbedrijf wordt er daarom serieus over nagedacht de ARM 25 om te bouwen voor de kreeftjesvisserij. MIDDELBURG – In de allerlaatste ronde voor Duurzame Ontwikkeling van Visserijgebieden wordt  via de provincie Zeeland 546.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Het geld gaat naar projecten om mesheften breder te gebruiken, de ombouw naar kreeftjesvisserij, ontwikkeling van een nieuwe oester, de bouw van een roeipootkreeftjesfarm als voedsel voor viskweek en het innovatief oogsten van mzi-zaad.

In Zeeland krijgen vijf bedrijven of bedrijfscombinaties een subsidie uit het Europees Visserijfonds. De lokale Visserijgroep, onder voorzitterschap van gedeputeerde Kees van Beveren, heeft hiertoe besloten. Drie aanvragen zijn afgewezen.
Vanaf 2015 zijn er geen regionale subsidierondes meer. Het Europees Visserijfonds maakt dan plaats voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, dat zich richt op de visserij- en aquacultuursector in het algemeen. De focus ligt dan op grotere samenwerkings- en innovatieprojecten.

Lees meer...
 

Pieken bij Bath en Nieuw-Statenzijl

Intrek van glasaal in Nederland stuk beter
maandag, 20 oktober 2014

IJMUIDEN – De glasaalintrek in 2014 in Nederland is net als in 2013 stukken beter.

Dat blijkt uit gegevens van IMARES. Op elf locaties vindt glasaalbemonstering plaats. Het langst bij de spuisluizen van Den Oever (vanaf 1938) en Lauwersmeer (vanaf 1979). Op de andere locaties is eind jaren tachtig/begin jaren negentig gestart met het bemonsteren van glasaal.

Lees meer...
 

Leba/MDV en Jansen/Ekofish/FMO

Scholstripmachine actueel
zaterdag, 18 oktober 2014

Rob Lesscher bij een overzicht van de ontwikkeling van Leba op het gebied van stripmachines. Rob Lesscher bij een overzicht van de ontwikkeling van Leba op het gebied van stripmachines. URK – Met een opnieuw stijgend scholquotum en normale weekvangsten van 750 kisten en meer schol is de introductie van een scholstripmachine aan boord uiterst actueel. Op het Holland Fisheries Event werden er twee gepresenteerd: door Leba Metaalbewerking (toeleverancier Masterplan Duurzame Visserij) en door Jansen Techniek (in samenwerking met FMO en Ekofish Group). Beide worden volgens plan nog dit jaar in de praktijk getest, respectievelijk op de GY 127 en PD 147.
,,Ik sta op mijn eigen schip tegenwoordig zelf onder de bak, dus heb ik alle belang bij een machine die ons veel werk uit handen kan nemen’’, zegt Klaas van den Berg (GY 127).

Salesdireceur Rob Lesscher van Leba Metaalbewerking laat in zijn beursstand mooi zien dat het Enkhuizer bedrijf al in de jaren zeventig en tachtig actief was met stripmachines voor de visserij. In de jaren zeventig werd met vacuuümtechniek een machine voor rondvis ontwikkeld. Halverwege de jaren tachtig werden een drietal Texelse kotters en de UK 88 uitgerust met een scholstripmachine. Op de techniek was weinig aan te merken, maar de handel en verwerking met toen nog voornamelijk handfileerders was er niet rijp voor.

Lees meer...
 

Succesvolle beursdagen Holland Fisheries Event

Volgende editie 7 en 8 oktober 2016
vrijdag, 17 oktober 2014

Paula van der Woude en Caroline Makkus van het Projectbureau Holland Fisheries Event kijken terug op een goed verlopen en succesvolle beurs. Paula van der Woude en Caroline Makkus van het Projectbureau Holland Fisheries Event kijken terug op een goed verlopen en succesvolle beurs. URK - Twee dagen lang kwamen meer dan zeventig exposanten en meer dan 3.000 bezoekers samen op de zesde editie van de visserijbeurs van Nederland. Stichting Visserijdagen Urk en het Projectbureau Holland Fisheries Event kijken terug op een goed verlopen en succesvolle beurs.

De vele innovatieve bedrijven uit de hele sector, de sfeervol aangeklede uitverkochte beursvloer met 4 zalen, het interessante seminar en de nieuwe formule trokken vele bezoekers naar de visserijbeurs in De Koningshof Party & Events op Urk. De enorme aanloop op zaterdag 11 oktober zorgde ervoor dat het parkeerterrein vol stond en er gebruik gemaakt moest worden van het naastgelegen parkeerterrein van het zwembadcomplex. ,,We kunnen spreken van een succesvolle beurseditie, waar we graag een vervolg aan willen geven op 7 en 8 oktober 2016. De innovatieve Nederlandse visserijsector verdient een beurs, een plek om samen te komen en vooral een plek om samen vérder te komen”, zegt Dick Schutte, voorzitter van Stichting Visserijdagen Urk die vrijdagochtend tijdens de opening benadrukte dat Holland Fisheries Event een nationale vakbeurs is met internationale aandacht.

Lees meer...
 

Sluiting van opnieuw 10 procent in 2018, meer ruimte voor mzi’s

Hernieuwde afspraken transitie mosselsector
donderdag, 16 oktober 2014

Activiteiten in het voorjaar: de YE 27 en YE 62 zetten mosselzaadinvang-materialen uit. Opgevangen mosselzaad door mzi’s is op dit moment het enige alternatief voor mosselzaad uit de bodemzaadvisserij - Foto: Lando Nieuwenhuize Activiteiten in het voorjaar: de YE 27 en YE 62 zetten mosselzaadinvang-materialen uit. Opgevangen mosselzaad door mzi’s is op dit moment het enige alternatief voor mosselzaad uit de bodemzaadvisserij - Foto: Lando Nieuwenhuize DEN HAAG – In 2018 zal nog eens 10 procent areaal Waddenzeebodem gesloten worden voor mosselzaadvisserij, maar de sector krijgt ook meer ruimte om mosselzaadinvanginstallaties te plaatsen en ruimte voor nieuwe, betere kweekpercelen. Dat zijn de hoofdpunten van de nieuwe uitvoeringsafspraken in het kader van het Convenant transitie mosselsector.

In deze afspraken blijven de uitgangspunten van het in 2008 gesloten convenant tussen de PO Mosselcultuur, ngo’s en het ministerie van EZ van kracht: stapsgewijs verminderen van de visserij op natuurlijke mosselzaadbanken, en die vervangen door alternatieve manieren van zaadwinning. Die alternatieven komen momenteel eigenlijk alleen neer op zaadinvang met mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s). De convenantpartners hebben in 2013 een tussenevaluatie uitgevoerd, waarvan over de resultaten nu is gerapporteerd.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

 
Pagina 1 van 30
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 

Favoriete Tweets

Visserij Actueel

Waar naar toe met garnalenvisserij?Resultaten

<<  Oktober 2014  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
202122232426
27282930  

Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
GBU grafisch compleet