Visserijnieuws.nl
Home
Abonnement & Advertentietarieven

Maiko van der Meer hoofd nieuwe divisie Consumer Products

Morpol perfecte aanvulling op Marine Harvest
woensdag, 01 oktober 2014

Managing director Maiko van der Meer van Marine Harvest Consumer Products: ,,Voorspelbaarheid van de zalmmarkt is nul.’’ Managing director Maiko van der Meer van Marine Harvest Consumer Products: ,,Voorspelbaarheid van de zalmmarkt is nul.’’ BREDA – Marine Harvest Value-Added Processing (VAP) en de vorig jaar overgenomen Poolse zalmverwerker Morpol zijn formeel begin deze maand samengevoegd tot de nieuwe divisie Consumer Products. Aan het hoofd van deze grote divisie met 16 visverwerkende fabrieken in zeven Europese landen staat een Nederlander: Maiko van der Meer.

Marine Harvest is vooral bekend als ’s werelds grootste zalmkweker. Het beursgenoteerde concern is vertegenwoordigd in 22 landen. Er werken in totaal 10.600 mensen bij Marine Harvest, die in 2013 zorgden voor een omzet van 19 miljard Noorse kroon (2,3 miljard euro). De geschatte zalmproductie voor het jaar 2014 is 405.000 ton.

Lees meer...
 

Aanbevelingen adviesgroep

Overheidsfinanciering van Blueports stopt
dinsdag, 30 september 2014

DEN HAAG – De overheidsfinanciering van de Blueports is per september gestopt.

Vorige week kwam de Adviesgroep Blueports onder leiding van Henri Kool van het ministerie bijeen om aanbevelingen te doen hoe Blueports op eigen kracht verder kunnen gaan. Die aanbevelingen worden vastgelegd in een brochure en komend najaar op een miniconferentie gepresenteerd.

Er zijn vijf regionale Blueports in de visserij actief: Lauwersoog, Noordwest-Nederland, Urk, Zuidwest-Nederland en Oosterschelde. In 2011 werd door het toenmalige Visserij Innovatie Platform aan hen de aanjaagrol voor innovatie en samenwerking in de visketen overgedragen.

Lees meer...
 
Apparatuur onderzoek zandmotor voor de kust
maandag, 29 september 2014

Apparatuur onderzoek zandmotor voor de kust Apparatuur onderzoek zandmotor voor de kust DELFT – Voor de kust tussen Scheveningen en Hoek van Holland hebben diverse onderzoeksinstituten apparatuur opgesteld ten behoeve van onderzoek rondom de Zandmotor. Ook de visserij wordt verzocht daar notie van te nemen.

Voor het onderzoek, dat loopt tot 25 oktober, worden camera’s en radars gebruikt, maar er staan ook palen met instrumenten in de zone dicht bij de kust, in water ondieper dan acht meter. Rijkswaterstaat heeft voor de onderzoeksperiode enkele gebieden afgezet met gele betonning (getoond op Navtex), om te voorkomen dat schepen een paal rammen of schade aan netten oplopen, en daarmee ook meetapparatuur kunnen beschadigen.
De TU Delft excuseert zich ook namens de andere onderzoekers voor de overlast, en deelt mee dat alles rond 25 oktober wordt verwijderd. Voor meer informatie: zie de brochure op http://ftp.tudelft.nl/TUDelft/Megapex/megapex_flyer.pdf

 

Optimalisatie zeeflap, brievenbus en maaswijdtevergroting

Minder bijvangst in garnalenvisserij
maandag, 29 september 2014

De WR 42 ‘Johanna Dieuwertje’ zal komend najaar beginnen met het testen van grotere mazen.  Er wordt concreet getest wat het effect daarvan is op discards en op het verlies van marktwaardige garnalen. Dit sluit aan op eerdere proeven aan boord van de WR 57 met maaswijdtes van 24, 26 en 28 mm.  (Foto: Frits Aalderink) De WR 42 ‘Johanna Dieuwertje’ zal komend najaar beginnen met het testen van grotere mazen. Er wordt concreet getest wat het effect daarvan is op discards en op het verlies van marktwaardige garnalen. Dit sluit aan op eerdere proeven aan boord van de WR 57 met maaswijdtes van 24, 26 en 28 mm. (Foto: Frits Aalderink) EMMELOORD/DEN OEVER – De Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij start praktijkonderzoek naar discardvermindering, het verminderen van de bijvangst van (jonge) platvis.

In het project ‘Discardvermindering garnalenvisserij’ wordt concreet onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de zeeflap en de ‘brievenbus’ als alternatief en ook naar het effect van maaswijdtevergroting. ,,Het verbeteren van de selectiviteit in de garnalenvisserij staat dus centraal’’, aldus Paulien Prent, projectleider namens de SVG. Eveneens is het plan om de verwerkingslijnen aan boord te verbeteren waardoor discards een grotere overlevingskans hebben.

Tijdens de startmeeting vorige maand heeft Sander van Rijswijk (CIV Den Oever) een aantal ideeën vor het verder ontwikkelen van de brievenbus gedeeld. De brievenbus is jaren terug door Wieringer vissers bedacht als alternatief voor de wettelijk verplichte zeeflap wanneer deze door veel algen en ‘haar’ in het water dicht slibt. In het voorjaar van 2012 zijn de laatste testen met de ‘brievenbus’ uitgevoerd. Dat was aan boord van de garnalenkotter HA 13. Terugkijkend daarop zegt schipper Jack Koornstra: ,,Het was niet negatief. We vingen inderdaad minder vis, maar ook minder garnalen en dat kon de bedoeling niet zijn. We hebben toen maar één weekje geëxperimenteerd, maar er zit dus duidelijk meer in.’’

Lees meer...
 

Verkiezing in Marokko

Pastoor blijft voorzitter Europese vishandelskoepel
zaterdag, 27 september 2014

De jaarvergadering van de Europese handelsorganisatie AIPCE-CEP onder leiding van Guus Pastoor in Marokko. De jaarvergadering van de Europese handelsorganisatie AIPCE-CEP onder leiding van Guus Pastoor in Marokko. BRUSSEL/AGADIR - Visfederatievoorzitter Guus Pastoor is opnieuw gekozen om leiding te geven aan de Europese handelsorganisatie AIPCE-CEP in Brussel. Dit jaar vond de verkiezing plaats op een wel heel bijzondere locatie: Agadir, in Marokko op 18-19 september. Anne-Marie Kats doet verslag.

De koepel AIPCE-CEP rouleert de locatie elk jaar voor de General Assembly, en dit jaar had de Marokkaanse partnerorganisatie vriendelijk aangeboden de jaarvergadering te organiseren. Een originele plek met een warm onthaal als platform om de strategieën voor komend jaar te bespreken. AIPCE-CEP werkt formeel met een dubbel voorzitterschap. Na de verkiezingen bleek dat Guus Pastoor komende termijn van twee jaar wederom leiding zal geven aan AIPCE, de Deen Peter Bamberger (Danish Seafood Association) vervangt de Spanjaard José Angel Mozos en neemt het voorzitterschap van CEP voor zijn rekening.

Lees meer...
 

‘Niet voldoende om probleem op te lossen’

Compromis uitzondering evervis
vrijdag, 26 september 2014

Het probleem met de bijvangst van evervis speelt met name in de horsmakreelvisserij zuid en west van Ierland, zowel in het najaar als in het voorjaar. Op dit moment zijn drie trawlers (de SCH 6, SCH 24 en de L 303) op zoek naar horsen, en komen daarbij gaandeweg steeds verder westwaarts. In de loop van het vierde kwartaal zullen meer trawlers op horsmakreel gaan en zal het probleem zich ongetwijfeld gaan voordoen - Foto: C. Hameeteman Het probleem met de bijvangst van evervis speelt met name in de horsmakreelvisserij zuid en west van Ierland, zowel in het najaar als in het voorjaar. Op dit moment zijn drie trawlers (de SCH 6, SCH 24 en de L 303) op zoek naar horsen, en komen daarbij gaandeweg steeds verder westwaarts. In de loop van het vierde kwartaal zullen meer trawlers op horsmakreel gaan en zal het probleem zich ongetwijfeld gaan voordoen - Foto: C. Hameeteman DEN HAAG – De trawlervloot mag volgend jaar 1 procent van de evervis-TAC uitzonderen van de aanlandplicht. De pelagische sector vreest dat dat niet voldoende is om het bijvangstprobleem in met name de horsmakreelvisserij op te lossen.

Nederland had in de Noordwestelijke Wateren Raad een aanvraag ingediend voor een de-minimis vrijstelling voor evervis, wat zou inhouden dat maximaal 7 procent van de vangsten gediscard mag worden (mits wetenschappelijk is aangetoond dat niet selectiever gevist kan worden). Ons land heeft geen quotum voor deze vissoort, maar bijvangst in met name de horsenmakreelvisserij is onvermijdelijk. Het ‘rode plaagvisje’ kan daardoor een enorm probleem voor de Nederlandse pelagische visserij worden.
Een aantal lidstaten stond afwijzend tegenover de aanvraag. Na ‘een moeilijke onderhandeling’ is staatssecretaris Dijksma met Ierland tot een compromis gekomen. De de-minimis voor evervis is nu 1 procent van de evervis-TAC in het eerste jaar en 0,75 procent in het tweede jaar. Het percentage voor het derde jaar wordt vastgesteld op basis van monitoringsgegevens uit het eerste jaar en het tweede jaar. De evervis-TAC 2014 is 127.509 ton, waarvan Ierland 88.115 ton mag opvissen, Denemarken 31.291 ton en het Verenigd Koninkrijk 8.103 ton.

Lees meer...
 

Wereldwijde primeur van pefa.com

Vis kopen met iPhone
donderdag, 25 september 2014

De koper kiest in de app de gewenste visafslag en ziet vervolgens op het beeldscherm van de telefoon de informatie over de vis die wordt verhandeld. Eén druk op de knop is genoeg om de vis te kopen. De koper kiest in de app de gewenste visafslag en ziet vervolgens op het beeldscherm van de telefoon de informatie over de vis die wordt verhandeld. Eén druk op de knop is genoeg om de vis te kopen. SCHEVENINGEN – De eerste app ter wereld waarmee je op een veiling kunt kopen. De nieuwe veilingklok-app van Pefa voor iPhone of iPad kan met recht een wereldwijde primeur genoemd worden.

Vis kopen of de visprijzen bijhouden op dertien visafslagen terwijl je op het strand ligt of op de fiets zit? Het kan met de nieuwe veilingklok-app van Pefa.com. Met deze app kunnen visinkopers vanaf elke willekeurige locatie meedoen aan de dertien veilingen in Nederland, Denemarken, Zweden en Italië die bij het Pefa veilsysteem zijn aangesloten. Eén druk op de app en de vis is gekocht.

Lees meer...
 

Wel en wee bij de TAC’s Oostzee 2015

Oostzeeharing floreert
woensdag, 24 september 2014

Aanvoer en verwerking van haring bij Euro Baltic op het Duitse Rügen. Aanvoer en verwerking van haring bij Euro Baltic op het Duitse Rügen. BRUSSEL – Een forse plus voor haring-TAC’s in de Oostzee, maar een soms dikke min voor de andere bestanden. De Europese Commissie kwam vorige week met haar voorstellen voor de Oostzee-TAC’s 2015.

Het haringbestand in de Oostzee is verdeeld in vier aparte bestanden: Westelijk, Centraal, Botnische Golf en Riga. Gemiddeld wordt een stijging van de TAC met 32 procent voorgesteld. Na een reductie van de Westelijke haring vorig jaar kan de EC nu een stijging voorstellen van 12 procent (van 19.754 naar 22.220 ton). Het bestand zal dan toch voor het eerst op het niveau van maximaal duurzame oogst bevist worden (MSY). De andere drie haringbestanden zitten al op MSY-niveau.

Lees meer...
 

Aweta en Auxcis

Afslag Urk investeert in duurdere sorteerlijn
dinsdag, 23 september 2014

URK – Visveiling Urk koopt een duurdere sorteerlijn met een capaciteit van 40 ton schol per uur. In plaats van op lengte wordt de schol straks op gewicht gesorteerd, net als in de vishandel.

Dat heeft het bestuur van de Beheerscoöperatie Insula-Urk besloten. Afgelopen zaterdagmorgen werden de leden geïnformeerd over de plannen. Aweta gaat twaalf sorteerlijnen leveren, Auxcis levert de software, Huisman het elektrisch en Knippenberg het staalwerk. Aan de dubbele lijnen komen 24 sorteerders te staan om de vis in bakjes te leggen.

Lees meer...
 

OD 6 schakelt over op puls

Netinnovatie in de zuid
maandag, 22 september 2014

OD 6 schakelt over op puls OD 6 schakelt over op puls STELLENDAM – ,,Na 2,5 jaar is het eindelijk zover. We kunnen haast niet wachten om te starten!’’, aldus de gebroeders Pieter en René Sperling van de OD 6. Afgelopen voorjaar werd het constructiewerk voor de pulsvisserij uitgevoerd, daarna werd het hele seizoen getwinrigd op schol en op Urk aangevoerd, en deze week wordt er omgeschakeld op de pulsvisserij op tong. Bij Padmos in Stellendam voor de kant worden kabels getrokken, lieren aangesloten, HFK-pulsmodules aangebracht en wordt er ingetuigd. Netten zijn samen met Coöperatie Westvoorn ontworpen.

In het kader van het project ‘Praktijknetwerk netinnovatie in de zuid’ voert de OD 6 een proef uit met aan één kant een aangepast net ‘model kor GO 23’. Vanwege de relatief korte gieken zijn op het rechte stuk de vlerken ingekort en is daardoor ook de afstand tussen de wing en de tongflap anderhalve meter korter. We hebben het net korter gemaakt, zodat we de dikke pees van dek kunnen draaien, legt René Sperling uit. Vangsten van stuurboord en bakboord worden de komende weken apart gemeten.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

 
Pagina 1 van 27
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 

Favoriete Tweets

Visserij Actueel

Waar naar toe met garnalenvisserij?Resultaten

<<  Oktober 2014  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
    1  4  5
  912
1819
20212223242526
2728293031  

Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
Banner
webadvertentie
 
GBU grafisch compleet