Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Innovatieagenda op Visserijtop gepresenteerd

Zuidwesten zet alle zeilen bij

KAMPERLAND – Verbinden en Versterken Visserij Zuidwest Nederland. Dat is de titel, maar ook het doel van de Innovatieagenda die de provincie Zeeland en de gemeente Goeree-Overflakkee samen presenteren. Op de zogenoemde Visserijtop 2018 vorige week vrijdagmiddag bij Seafarm in Kamperland werd de agenda besproken door direct betrokkenen.

De Zeeuwse gedeputeerde Jo- Annes de Bat is voorzitter van de Stuurgroep Visserij-innovatie Zuidwest Nederland. Hij is verheugd over de publiek-private samenwerking die in Zuidwest- Nederland tot stand gekomen is en heeft geresulteerd in de voorliggende Innovatieagenda. ,,Ik kijk ernaar uit om in samenwerking met het visserijbedrijfsleven, andere overheden en betrokkenen de komende jaren te werken aan de uitvoering ervan. Dit in ons aller belang. Want de visserij hoort bij onze regio. In het verleden, het heden, maar zeker ook in de toekomst!’’, aldus De Bat.

Visserijbedrijven in zuidwest- Nederland hebben het niet makkelijk. In diverse deelsectoren valt het voor meerdere ondernemers zwaar om het hoofd boven water te houden. Vissers, toeleveranciers, verwerking, handel, dienstverlening, provincie, gemeenten, onderwijs en onderzoek sloegen in 2016 de handen ineen om te komen tot een versterking van het viscluster. Hiertoe is een aantal gesprekken gevoerd en is in 2017 een eerste Visserijtop georganiseerd. Hier is besloten om in 2018 een Agenda 2022 Visserij Zuidwest uit te werken. ,,Hierbij gaat het niet om een langetermijnvisie, maar meer om concrete acties voor de komende vier jaar en mogelijk langer. De agenda is bottom up ontwikkeld voor en door ondernemers en andere stakeholders vanuit de verschillende deelsectoren: kreeft, garnaal, mossel, platvis, oester. Per deelsector is de huidige positie in kaart gebracht, zijn de belangrijkste ontwikkelingen geïnventariseerd, is uitgewerkt wat in 2022 bereikt moet zijn (de stip op de horizon) en is een agenda met acties/aandachtspunten uitgewerkt. Tevens zijn prioriteiten aangegeven en is nagagaan wat gezamenlijk met alle deelsectoren kan worden opgepakt.’’

De Visserijtop 2018 werd bezocht door circa veertig belangstellenden uit de zuid.De Visserijtop 2018 werd bezocht door circa veertig belangstellenden uit de zuid.

Seafarm

In het restaurant van viskwekerij Seafarm aan de Jacobahaven in Kamperland waren vorige week vrijdag zeker veertig ondernemers, vissers, ambtenaren en bestuurders bijeen op de ‘Visserijtop 2018’ om onder leiding van De Bat op de agenda te reageren vanuit de eigen betrokkenheid. Alles deelsectoren kwamen middels videopresentaties in beeld.

Voor Carolien Verwijs van Krijn Verwijs BV uit Yerseke was 2018 een ‘uitdagend jaar’. ,,We zien groei.’’ Jean Dhooge van de Oesterproeverij in Yerseke vindt dat de communicatie tussen kwekers en handelaren nog beter kan. Markus Wijkhuis (YE 41/YE 126) belichtte in de video de kreeftvisserij, waaraan in totaal 50 bedrijven deelnemen, die een totale jaaromzet van drie miljoen euro genereren. Voorzitter Ida Sinke van de Vereniging van Oosterschelde-, Westerschelde- en Voordeltavissers (29 leden) vertelde enthousiast dat het door een werkgroep opgestelde visplan dezelfde ochtend was goedgekeurd door de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO). ,,Voor ons kan het niet beter. De kreeftvisserij staat op de kaart. De kreeftenrace gaat in de ban en we gaan aan de wal afspreken waar en wat we op locatie gaan doen. Samenwerking, saamhorigheid, nemen en geven en niet met elkaar rollebollen.’’

De Zeeuwse afslagdirecteur Foort Lokerse hamerde op het belang van voorlichting aan jongeren.De Zeeuwse afslagdirecteur Foort Lokerse hamerde op het belang van voorlichting aan jongeren.

Kustvisser Job Bout (TH 6) kijkt terug op ‘een heel mooi jaar’. Na de lange koude winter en een warme zomer konden er bijzonder veel garnalen met het MSC-keurmerk op de markt gebracht worden. De grootste zorg is volgens Bout de bedrijfsopvolging.

Afslagdirecteur Foort Lokerse van de Zeeuwse Visveilingen in Vlissingen en Breskens benadrukte daarop het belang van goede voorlichting op lagere en middelbare scholen. Lokerse krijgt jaarlijks zo’n tien groepen op bezoek. Belangrijk, want het is nodig om jongeren te enthousiasmeren voor het vissersvak.

Voorzitter Hans Juch van Vissersvereniging ZuidWest wees op spannende tijden waarin de sector verkeert, met de Brexit, de discardban en het pulsdossier. Tel daarbij op de toenemende druk op de ruimte door windenergie, natuur en recreatie. ,,Met deze onzekerheden durf je de huidige successen niet te vieren’’, aldus Juch.

Voorzitter Ida Sinke van de verenigde Scheldeen Voordelta-vissers gaat er voor om niet onderling te rollebollen.Voorzitter Ida Sinke van de verenigde Scheldeen Voordelta-vissers gaat er voor om niet onderling te rollebollen.

UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen noemde de ‘Innovatieagenda’ een uitstekend initiatief. ,,Nu regionaal, daarna landelijk en dan een Europese Innovatieagenda.’’ ,,Bewonderenswaardig’’, zei LNV-ambtenaar Angelo Kouwenhoven, ,,wat ze in Zeeland samen doen.’’

Prioriteiten

In de Agenda 2022 zijn per deelsector zo’n acht tot tien actiepunten opgenomen. Die kunnen en hoeven volgens De Bat niet allemaal tegelijk te worden opgepakt; in de agenda is aangegeven welke acties prioriteit hebben en welke acties gezamenlijk met elkaar op viscluster Zuidwest niveau kunnen worden opgepakt.

ECONOMISCHE BETEKENIS

Het viscluster in Zuidwest Nederland is van grote economische betekenis voor de regio. Inclusief toelevering, dienstverlening, verwerking en afzet, bedraagt de economische waarde van het cluster bijna 1,4 miljard euro en zijn circa 3.200 personen voor hun dagelijkse inkomsten in meer of mindere mate afhankelijk van de visserij. De sector, die in een internationaal speelveld opereert, zal alle zeilen bij moeten zetten om voor de langere termijn de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering zeker te stellen. In de Innovatieagenda staat hoe ze dat willen gaan doen.