Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vissers van de Kust, NIOZ en PWR

Zoeken naar beste plek voor monitoring fuiken

LAUWERSOOG - De coöperatie Vissers van de Kust doet onderzoek naar een geschikte locatie voor langjarige monitoring op het oostelijke Wad. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van PRW (Programma naar een Rijke Waddenzee) en in samenwerking met het NIOZ op Texel. Jaap Vegter van Vissers van de Kust: ,,Veel vissers uiten commentaar op de beperkte en eenzijdige informatie die gebaseerd is op de NIOZ-fuik bij Texel. de enige plek op het Wad waar langdurig gemonitord is. Wij vinden het belangrijk dat er ook een langlopend project op het Oostwad komt en dat vissers van het begin af aan bij deze monitoring betrokken zijn.’’

Vorige week vrijdag werd de pers in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen bij de fuiken. Eind dit jaar wordt het locatieonderzoek afgerond en zal Vissers van de Kust een advies uitbrengen. Vegter: ,,En dat advies zal zeker niet beperkt blijven tot de locatie. Ook over hoe je fuiken zet, welk soort fuik en wat voor keerwant en hoe om te gaan met de vangst en de dynamiek van het Wad kunnen we zinnige dingen inbrengen. Dat is ons vakmanschap.” Op de foto de vissers Klaas en Jelte Bouma bij het legen van de fuiken.