Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Boomkorsurvey WMR van start

Zeven vissers mee op Tridens

URK/EMMELOORD – Zeven vissers gaan de komende weken een reis mee tijdens de boomkorsurvey. Niet eerder waren er zoveel waarnemers vanuit de praktijk mee met het onderzoeksvaartuig Tridens.

De jaarlijkse BTS start maandag 31 juli met de Tridens vanuit Scheveningen. Het kleinere onderzoeksvaartuig Isis doet niet langer mee, en dat betekent dat met de Tridens zeven weken boomkorsurvey plaats vindt. Alleen op de Tridens is plaats voor waarnemers. De BTS duurt tot half september.

Coördinator Ingeborg de Boois van Wageningen Marine Research spreekt over een waardevolle samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Opstappers zijn achtereenvolgens: Jan de Boer (E 104), Jelle Hakvoort (UK 45), Kees de Visser (ex-WR 17), Meindert de Boer (PH 63), Jacob Kramer (GY 57), Henk de Vries (ex-HD 70) en Pieter Aris van der Vis (TX 68). Het schema is in overleg tussen VisNed en de Nederlandse Vissersbond opgesteld. Er hadden zich meer dan voldoende (Urker) vissers aangemeld, maar ondanks een herhaalde oproep geen vissers uit Zuidwest-Nederland.

In het kader van de grote pulsimpactstudie wordt er vanaf de Tridens tegelijk ook onderzoek gedaan naar de gevolgen van pulsvisserij voor de Noordzeebodem. Er worden bodemmonsters genomen en blootgesteld aan elektrische danwel mechanische stimulatie. Eerder dit jaar zijn monsters genomen uit de vissporen van de UK 227 (puls) en HD 29 (boomkor).


IJMUIDEN - Van 31 juli tot en met 18 augustus zal met een 8 meter boomkortuig zonder schotje worden gevist in de zuidelijke en oostelijke Noordzee, van 21 augustus tot en met 15 september wordt een identiek tuig uitgerust met een schotje gebruikt in de centrale en westelijke Noordzee. Daarmee is het gebruikte vistuig in de verschillende gebieden gelijk aan de voorgaande jaren tijdens de BTS.

Met dit onderzoek levert WMR de Nederlandse bijdrage aan de internationale boomkorsurvey die wordt gecoördineerd door ICES (International Council for Exploration of the Sea). Naast Nederland voeren ook België, Duitsland en Engeland deze boomkorsurvey in de Noordzee uit. De gegevens worden gebruikt in de bestandsschattingen van schol, tong en andere platvissoorten die worden uitgevoerd door de ICES-werkgroep voor demersale vissoorten in de Noordzee.

Oorspronkelijk is dit onderzoek opgezet om informatie te verzamelen over schol en tong, maar aan boord worden veel meer gegevens verzameld. De gehele vangst wordt gesorteerd en geanalyseerd, zodat aan het einde van de reis ook informatie beschikbaar is over de andere vissoorten in de vangst en ook over de inktvissen, zeesterren, krabben en ander bodemleven.

Van diverse vissoorten (minimaal schol, tong, schar, bot, tarbot, griet, tongschar) worden per individu lengte, gewicht en geslacht bepaald en gehoorsteentjes verzameld ten behoeve van leeftijdsbepaling. Daarnaast wordt bij elke trek de watertemperatuur en het zoutgehalte aan het oppervlak en aan de bodem gemeten, om een beeld te krijgen van de omgeving waarin de vis zich bevindt en mogelijke factoren die van invloed zijn op de verspreiding van de vis.

In het kader van ‘Monitoring chemische stoffen in schol, meetplan chemisch meetnet MWTL’ (opdrachtgever: Rijkswaterstaat) worden tijdens de BTS op drie van tevoren vastgestelde locaties specifieke trekken uitgevoerd om schol te verzamelen voor chemische analyse. Dit gaat niet ten koste van de bemonstering voor de bestandsgegevens.

Vanaf 1 augustus is de voortgang van de boomkorsurvey te volgen via de weblog: http://beamtrawlsurvey.blogspot.nl