Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Jaarvergadering PO-Urk

Zegeningen en zorgen

URK – De kottervisserij kijkt terug op een in economisch opzicht wederom uitstekend jaar. Zorgen voor de toekomst zijn er echter niet minder op geworden.

Zegen en zorgen kwamen aan de orde op de jaarvergadering van de PO-Urk. Voorzitter Jacob van Urk (UK 158) begon er zijn openingsgebed mee, bestuurslid Jan de Boer (UK 33) sloot er mee af. Dankbaarheid voert de boventoon. Het gros van het Urker bestuur is bezig met (het ontwikkelen van) nieuwbouwplannen.

De uitputtingscijfers van de door de PO-Urk beheerde quota in 2017: 72 procent tong (er mag maximaal 10 procent overgeheveld worden naar 2018), 73 procent schol (er mag maximaal 10 procent overgeheveld worden), 84 procent kabeljauw, 90 procent wijting.

Op de jaarvergadering passeerden de financiën van het topjaar 2016 de revue. Het nettoresultaat van de PO-Urk steeg naar krap 8 ton, waarvan krap 5 ton teruggestort wordt aan de leden. Ter vergelijking: de opbrengsten uit contributie waren 288.000 euro; de leden krijgen bijna het dubbele terug. De Urker vloot breidt uit en het ledenaantal van de PO-Urk groeit.

Spagaat

Dan de zorgen en vraagtekens. Brexit (de Franse onderhandelaar komt deze maand naar Nederland), de Europese discussie over de pulsvisserij (tegenstanders gaan enorm te keer, met name in Frankrijk), de ongebreidelde groei van windparken op zee en de aanlandplicht zorgen voor grote onzekerheid. De aanlandplicht voor gequoteerde ondermaatse vis wordt stap voor stap knellender. In 2018 geldt deze ook voor kabeljauw, wijting en koolvis. Op Urk klonk bij herhaling de oproep om discardhoeveelheden serieus in het logboek te noteren. Schol dreigt in 2019 het grote knelpunt te worden; overlevingsproeven geven tot nu toe onvoldoende resultaat voor een uitzondering. Discussie of de garnalenvisserij ook onder de Europese aanlandplicht valt loopt nog, Duitsland wil een uitzondering en aan de Nederlandse overheid wordt gevraagd het Duitse standpunt te delen. Zeebaars wordt een nog groter zorgenkindje, vissers komen met een bijvangst van maximaal 1 procent en dus het verplicht discarden van deze dure vis in een spagaat.

Vissers zullen zich niet snel zorgen maken over goede prijzen. Maar bij schol ligt dat nu toch anders. De aanvoer was het afgelopen half jaar te weinig en de prijs voor schol 4 is daardoor uit de pas gelopen. De aanvoer van schol op de Nederlandse afslagen is in vergelijking met 2016 vorig jaar met bijna twintig procent gedaald naar 39,7 miljoen kilo. De markt durft zich nu niet te branden aan nieuwe contracten met eindafnemers. Hoe een (nieuwe) prijsval straks voorkomen? Accountants en banken dringen aan op stabiliteit, en de PO-Urk noemt dat ook een noodzaak en ongezond om zich blind te staren op scholprijzen van minimaal 2 euro. In februari vergaderen de scholaanvoerders verder om een deel van de aanvoer voor een acceptabele contractprijs aan te blijven bieden. Niet meer dan 35 kotters zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de aanvoer van Noordzeeschol op Urk.

Vreugde is er over het MSC-certificaat dat de garnalenvisserij vorige maand eindelijk in de wacht sleepte. Maar de vissers lijken minder blij dan de handel. Op de jaarvergadering van de PO-Urk werd opgemerkt dat het een grote uitdaging wordt om het label in 2018 te behouden. Voor MSC-schol van twinriggers en flyshooters is besloten de prijsopslag van 10 cent bij verkoop via de veiling te laten vervallen.

Op initiatief van de PO-Urk wordt er gewerkt aan een enquête om de mening te polsen over zaken als continue-visserij met schema’s van week op/week af. In VisNed-verband wordt er gewerkt aan een nieuwe gedragscode om wet- en regelgeving te respecteren. Vissers worden ernstig gewaarschuwd om niet met vuur te spelen. Secretaris Geert Meun deed tot slot een oproep om de papierwinkel op orde te brengen, waaronder arboregels. Ook voor maatschapvissers gelden rusttijden in buitenlandse wateren.