Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vissers op één lijn

Zeeuwse kreeftenrace

ZIERIKZEE - Exact 09.00 uur klonk afgelopen dinsdagmorgen het startschot voor de eerste ‘kreeftenrace’ vanuit de voorhaven van Zierikzee en daarbuiten. Met een korte toespraak en een traktatie met bolussen wilde de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat de vastevistuigenvissers op de Oosterschelde een hart onder de riem steken.

De Bat kwam niet zomaar naar Zierikzee. Hij wilde de kreeftvissers ‘goed in het nieuws brengen en hen complimenten toedelen’. Vooral ook omdat de vissers ruimte aan elkaar willen geven. ,,Daar ben ik trots op’’, aldus de Zeeuwse gedeputeerde.

Niet alleen in Zierikzee lagen de kreeftvissers om 09.00 uur in de startblokken. Ook in de havens van Bruinisse, Yerseke, Bergse Diepsluis, Kats en Colijnsplaat lag de kreeftenvloot op dat moment op scherp. Alles onder toeziend oog van 24 toezichthouders van de NVWA, Staatsbosbeheer en boa’s die een scherp oog in het zeil hielden, zodat er niet eerder werd uitgevaren naar de vrije visgronden. Vorige maand moest eerst al het vistuig uit het water.

Gedeputeerde De Bat voor de start in gesprek met Sam Uijl (ZZ 12).Gedeputeerde De Bat voor de start in gesprek met Sam Uijl (ZZ 12). Visserijkundig-ambtenaar Harry Heidekamp kijkt terug op een ‘gelopen race’. Volgetaste boten met korven en fuiken voeren volgens Heidekamp ‘als koeien uit de stal’ uit om de kreeftinvangsystemen uit te zetten. ,,De dag verliep feitelijk goed, zonder excessen. Verschillende vissers waren onderling reeds overeengekomen om gezamenlijk gronden te delen’’, aldus Heidekamp, die spreekt over circa twintig goede kreeftenstekken.

De nieuwe startprocedure is voor twee jaar afgekondigd en in 2018 moet blijken of deze methode voor herhaling vatbaar is. Niet alle kreeftvissers zijn er even blij mee. Sam Uijl (ZZ 12) liet zich deze week via Omroep Zeeland duidelijk uit: Hij voorspelt veel heisa, omdat er teveel vergunningen voor de kreeftvisserij zijn uitgegeven en nu de gevolgen worden ervaren. Een onderwerp waar hij sinds jaar en dag tijdens vergaderingen voor heeft gewaarschuwd.

Henk Jumelet (BRU 37) noemt de zogenoemde ‘kreeftrace’ een gedrocht. ,,In alle sectoren zijn races uitgesaneerd. In de kreeftvisserij geldt nu het recht van de snelste . Iedereen 500 pk? ’t Is te gek voor woorden. Laat ze er kreeftpercelen van maken!’’

Donderdag 30 maart wordt de eerste kreeft op de afslag van Colijnsplaat geveild.