Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Bellenschermen in Noordersluis ’s nachts uit

Voorrang voor schieraal

IJMUIDEN – Schieraal krijgt in het IJmuider sluizencomplex voorrang. Rijkswaterstaat zet tijdens de schieraaltrek dit najaar de bellenschermen in de Noordersluis ’s nachts uit om de paling niet te veel te verstoren. Het bellenscherm is een maatregel tegen toenemende verzilting van het Noordzeekanaal.

Naar schatting tien procent van de Nederlandse schieraal trekt via IJmuiden naar zee. Het Noordzeekanaal is voor de schieralen dus een belangrijke route. Door de droogte is de trek wat vertraagd, maar na de neerslag van afgelopen week is de migratie van de schieraal op gang gekomen.

In het Noordzeekanaal stroomt zout water over de bodem richting Amsterdam. Om verzilting tegen te gaan, zet Rijkswaterstaat sinds september twee bellenschermen in aan weerszijden van de Noordersluis.

Het geleidelijk toenemende zoutgehalte in de richting van IJmuiden, is voor de trekvissen de manier om langzaam te wennen aan het hogere zoutgehalte van het water. Schieralen uit de wijde omtrek maken daarom juist gebruik van het Noordzeekanaal om naar zee te zwemmen. Uit onderzoek is ook gebleken dat vissen vooral door de spuisluizen en de Noordersluis trekken, maar de bellenschermen belemmeren de doorgang van de trekvis. De bellenschermen zijn vanwege de drukverschillen slecht te passeren. Bij het zoeken van een uitweg bestaat de kans dat de vissen terechtkomen in de pompen van het gemaal, wat ze vaak niet overleven.

Om de trekvissen doorgang te geven naar zee, zet Rijkswaterstaat de bellenschermen bij de Noordersluis van 18.00 uur tot 07.00 uur uit. Dit wordt ’s nachts gedaan omdat in IJmuiden ruim 80 procent van de dieren alleen in het donker actief is. Overdag gaat het bellenscherm weer aan om verzilting tegen te gaan.

Onderzoek vismigratie

Rijkswaterstaat en regionale partners onderzoeken de komende jaren gezamenlijk de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. Met name trekvissen, die migreren tussen zoet en zout water, hebben sterk te lijden onder de versnippering van watersystemen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen gerichter maatregelen worden getroffen om een vrije migratie van trekvis te verbeteren.