Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Paling en wolhandkrab voldoen aan dioxinenormering

Volkerak weer deels opengesteld

THOLEN – Met ingang van 1 december 2017 mogen er in het westelijk deel van het Volkerak weer palingfuiken gezet worden. De gehaltes dioxines en pcbs’s zijn daar onder de norm. Ook mag er sinds vorige maand weer met de zegen op brasem gevist worden.

,,De toekomst van de vijf beroepsvissers op het Volkerak/Zoommeer ziet er dus weer wat rooskleuriger uit’’, zegt beleidsmedewerker Arjan Heinen van NetViswerk. De betreffende visserijbedrijven die in een gebied van 2.500 hectare weer aan de slag mogen zijn Kooistra, Stouten, Bout, Van Ham en Van Dort.

In 2011 heeft Nederland een groot aantal gebieden gesloten voor de visserij met vistuigen voor aal en wolhandkrab. De reden daarvoor waren de gevonden waarden van dioxines en pcb’s in de aal. De toen geldende Europese norm was 12 pg/gram TEQ.

Het ministerie van EZ heeft samen met VWS op aandringen van NetVISwerk en de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer een beleidsregel geproduceerd aan de hand waarvan gebieden opengesteld en gesloten kunnen worden. Dit najaar zijn het westelijk deel van het Volkerak en ook de wateren bij de Tweede Maasvlakte op basis daarvan opengesteld.

Het oostelijk deel van het Volkerak blijft voorlopig dicht. ,,Helaas’’, aldus Heinen. ,,De ministeries houden zich met de nieuwe beleidsregel niet aan de verscherpte Europese handelsnorm van 10 pg/gram, maar leggen de grens voor openstelling nu nog zwaarder op 8.8 pg/gram. Deze 8,8 geldt dan ook nog voor een theoretische handelspartij met vrij veel grote rode aal. Werkelijke handelspartijen zullen in 2017 en 2018 uit veel meer kleine aal bestaan vanwege de goede intrek aan glasaal in 2013 en 2014. Zonder de extra eisen boven de Europese norm zou ook het oostelijk deel van het Volkerak weer opengesteld kunnen worden.’’

Blij

De beroepsvissers zijn blij dat de eerste stap gezet is. Peter Kooistra zegt: ,,We zijn verheugd dat wij eindelijk weer mogen vissen. Het heeft lang geduurd. Al in 2012 hebben wij gevraagd om het westelijk deel van het Krammer-Volkerak open te stellen. In 2014 werd duidelijk dat wij gelijk hadden; de gehaltes in dat deel van ons visgebied lagen onder de norm. Vervolgens heeft het nog tot eind 2017 geduurd voor er uiteindelijk een beleidsregel lag. Zonder de steun van NetVISwerk en daarvoor de Combinatie van Beroepsvissers had het vermoedelijk nog veel langer geduurd.’’

Zegenvisserij Vorig jaar hebben de vissers in het Volkerak/Zoommeer ook niet op brasem kunnen vissen vanwege problemen met de afgifte van de Nb-wetontheffing. ,,Dankzij de inzet van onze secretaris Frank Mous en met de hulp van de vergunningverlenende ambtenaren van de provincie Zeeland hebben we de ontheffing nu wel.’’