Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Spiering boven drempelwaarde

Vogelbescherming en sport faliekant tegen spieringvisserij

DEN HAAG – Vier IJsselmeervisserijbedrijven hebben het ministerie van Economische Zaken gevraagd om op spiering te mogen vissen. Vogelbescherming Nederland trok vorige week gelijk aan de bel en waarschuwt voor illegale visserij.

Wat is er aan de hand? Uit de bestandsopnamen van Wageningen Marine Research blijkt dat er voldoende spiering is op het IJsselmeer. Uit de bemonstering afgelopen najaar blijkt dat het gewogen gemiddelde van de spieringindex 2.950 spiering op het IJsselmeer/Markermeer is. Op het IJsselmeer betrof het 3.566 spieringen en op het Markermeer 1.719 spieringen per hectare. De door de wetenschap gehanteerde drempelwaarde is 2.100 spiering. Kortom: genoeg spiering om volgens de Visserijwet een vergunning af te geven voor spieringvisserij op het IJsselmeer.

Naast een door het ministerie van Economische Zaken af te geven ontheffing van de Visserijwet is echter ook een ontheffing nodig op grond van de Natuurbeschermingswet, omdat de IJsselmeerwateren Natura 2000-gebied zijn. Voor die Nb-wetvergunning zijn de provincies aansprakelijk. Vogelbescherming en Sportvisserij Nederland hebben in januari al laten weten hier dwars voor te zullen gaan liggen. De provincies Friesland en Noord-Holland hebben aangegeven door handhaving illegale visserij te willen voorkomen. Flevoland nog niet. Vogelbescherming heeft er bij Gedeputeerde Staten van Flevoland op aangedrongen het voorbeeld van de andere provincies alsnog te volgen en handhavend op te treden op het Markermeer.

Vogelbescherming ziet de spieringvisserij als een grote bedreiging voor visetende vogels als visdief en zwarte stern. Met beide vogelsoorten gaat het volgens deze organisatie slecht in het IJsselmeergebied. Vijf jaar terug oordeelde de Raad van State dat het gehanteerde protocol voor de spieringvisserij te weinig rekening hield met de voedselservering voor vogels in de Natura 2000-wateren van het IJsselmeergebied. Het protocol moest worden aangepast, maar dat is niet gebeurd.

De Nederlandse Vissersbond heeft vorig jaar onderzoek laten doen naar een passende beoordeling voor de eventuele aanvraag van een Nb-wetvergunning. ,,Meerdere deskundigen oordeelden toen dat het protocol de bottleneck zou vormen en kennisgebrek over de absolute hoeveelheid spiering een aanvraag kansloos zou maken’’, aldus Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond. De PO-Vissersbond/IJsselmeer is niet betrokken bij de vergunningaanvraag van de IJsselmeervissers.