Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Laagdrempelig, zo digitaal mogelijk, lage overhead

Visserszoon begint eigen advocatenkantoor

ROTTERDAM – De maritieme sector is een gespecialiseerd advocatenkantoor rijker. Advocaat Daan Komen is per 1 juli gestart met Nautilex. Gevestigd in Rotterdam, het maritieme hart van Nederland. Hij houdt praktijk aan huis. ,,Maar ik kom het liefst bij de cliënt thuis of op het bedrijf.’’

Daan Komen (30) verloochent z’n roots niet. Wie de hal van zijn moderne, statige woning aan de Rotterdamse Maashaven binnenkomt kan de serie zwart-wit foto’s aan de muur niet missen. Op de foto’s z’n vader, binnenvisser en IJsselmeervisser Frans Komen (UK 7), in actie. De visserij heeft duidelijk zijn warme belangstelling.

Koomen weet van huis uit dat vissers zich de kaas niet van het brood laten eten, en hij ziet de overblijvers in de visserij als ‘geharden’. ,,Maar de tegenpartijen hebben meestal veel meer juridische assistentie. Ik wil daar graag tegenwicht aan bieden’’, zegt hij aan zijn bijzondere kantoortafel, gemaakt van een loodzwaar zwaard van een skûtsje van een Friese oud-visser. Hij heeft er zelf veel werk in gestoken, en van pa en van broer Frans daarbij de nodige hulp gekregen.

Daan Komen aan zijn bureau. Op zijn website staat uiteraard ook interessant visserijnieuws.Daan Komen aan zijn bureau. Op zijn website staat uiteraard ook interessant visserijnieuws.Na zijn rechtenstudie (in Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) werkte Komen enkele jaren bij advocatenkantoren in Rotterdam. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan. ,,Ik kon me onvoldoende ontplooien en mijn specifieke ideeën over het leveren van diensten niet optimaal in de praktijk brengen.’’ De advocatuur zit volgens hem nog te veel in een ivoren toren. ,,De drempel om naar een advocaat te stappen is nog vrij hoog. Dat wil ik graag veranderen.’’ Vanaf deze maand heeft Komen dus z’n eigen praktijk. Zijn website is ook vanaf deze maand in de lucht: www.nautilex.nl.

Komen doet geen strafzaken, al heeft hij daarvoor wel goede ingangen. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in maritieme zaken en transport. Voorbeelden die hij noemt zijn huur- en koopovereenkomsten in de visserij (waarbij de Kamer voor de Binnenvisserij een grote rol speelt), aanvaringen, hulpverleningen, transportschades, bouwcontracten, eigendomszaken, geschillen met toeleveranciers en geschillen tussen (vis)handelaren. ,,Die stenenzaak tegen Greenpeace; die had ik graag gedaan.’’

Digitaal

De ambitieuze Komen doet zo veel mogelijk digitaal. Dat betekent bij hem zeker niet dat de dienstverlening onpersoonlijker wordt. Hij komt het liefst bij de mensen thuis of op het bedrijf, hoewel zijn kantoor aan huis prima gesitueerd en geoutilleerd is. Digitaliseren ziet Komen als een efficiencyslag en een meer ‘groene’ manier van werken, en zijn ‘dossier-administratiesysteem’ maakt het mogelijk om dat overal ter wereld te kunnen doen. ,,Papier heeft z’n langste tijd gehad; in de toekomst gaan we zelfs naar digitaal procederen.’’


Historische visrechten

Naast een passie voor het recht heeft Daan Komen warme belangstelling voor geschiedenis. Die twee interesses komen samen in de zaken met betrekking tot historische visrechten. De zogeheten “oude zakelijke visrechten” zijn in een ver verleden ontstaan en zijn rechten om met uitsluiting van anderen te mogen vissen in een water dat aan een ander in eigendom toebehoort. Onbekendheid met dergelijke visrechten kan ertoe leiden dat watereigenaren een advocaat inschakelen omdat zij menen de volledige eigendom en zeggenschap te hebben over dat water. Vader Komen en broer Frans hebben oude zakelijke visrechten verworven op de Rijn en de Waal, en die hebben geregeld aanleiding gegeven tot rechtszaken. In die zaken vertegenwoordigt Komen het visserijbedrijf van zijn vader en broer, met succes. ,,Deze visrechten hebben mijn passie voor het recht gevoed en hebben er mede aan bijgedragen dat ik uiteindelijk advocaat ben geworden. Ik vind het belangrijk dat de historische visrechten in stand worden gehouden en verzet mij dan ook met hand en tand tegen degenen die inbreuk maken op deze visrechten.’’