Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Rapport met visie en aanbevelingen vanuit de beroepsvisserij

Vissers zien brood in rivierkreeftjes

RIDDERKERK – Exotische rivierkreeften overspoelen de Nederlandse wateren en zorgen voor problemen. Beroepsmatige visserij is een van de opties om deze kreeftenplaag te bestrijden. De beroepsvissers zelf zien het wel zitten. De vraag naar rivierkreeftjes is momenteel zelfs groter dan het aanbod.

De visie van en de aanbevelingen vanuit de beroepsvisserij zijn verwoord in het rapport ‘Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’, dat deze maand in Ridderkerk werd overhandigd aan dijkgraaf Gerard Doornbos van waterschap Hollandse Delta. Het rapport is opgesteld door NetVISwerk en de Good Fish Foundation (GFF), die vanaf 2017 samen met verschillende partijen, waaronder waterbeheerders, sportvisserij en diverse adviesbureaus, op zoek zijn gegaan naar de meest kansrijke opties om de rivierkreeftenproblematiek in Nederland aan te pakken. De bundeling van visies en kennis is samengevat op het kennisplatform Rivierkreeft.nl.

Hollandse Delta financierde mede het veldonderzoek waarbij Wageningen Environmental Research (WENR) samen met de lokale kreeftjesvisser Matthijs Makop onderzoekt wat voor effect zijn visserij heeft op de wateren rondom Dordrecht. De veldproef liep van juni tot en met augustus 2019. De resultaten worden eind van dit jaar verwacht. Maar ook zonder dat die resultaten bekend zijn is het voor de beroepsvissers al duidelijk dat commerciële visserij door het beroep de beste oplossing is voor het kreeftenprobleem in de Nederlandse wateren. De invasieve exotische kreeftjes zorgen onder meer voor vertroebeling van het water en gaten in dijken.

Vraag en aanbod

Op dit moment zijn er zo’n dertig beroepsbinnenvissers die min of meer gericht vissen op met name de gestreepte en de rode Amerikaanse rivierkreeft (er worden zes soorten ‘Amerikaanse’ rivierkreeftjes onderscheiden). Op basis van een korte inventarisatie in 2018 van NetVISwerk zetten deze vissers gezamenlijk 30 ton rivierkreeft in de markt. Deze worden levend verkocht aan restaurants en een enkele groothandel.

Momenteel is de vraag naar rivierkreeften uit eigen Nederlands water hoger dan het aanbod; beroepsvissers kunnen niet aan de vraag voldoen. ,,Mocht blijken dat de commerciële visserij daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de beheersing van de kreeftjesplaag, dan is deze rivierkreeft een fantastisch duurzaam én regionaal product voor lokale restaurants’’, aldus Margreet van Vilsteren, directeur van de Good Fish Foundation, bekend als de makers van de VISwijzer. ,,Wij zullen consumenten dan aanraden om voor deze rivierkreeft te gaan, in plaats van voor de rivierkreeften die nu massaal uit China worden geïmporteerd.’’

Ondanks de grote vraag is de prijs die de vissers krijgen voor hun kreeftjes niet hoog. Op dit moment ligt deze prijs ongeveer tussen de 5 en 7 euro per kilo kreeft (afhankelijk van afnemer, beroepsvisser, soort en formaat kreeft). Dat moet volgens de vissers hoger.

De te lage prijs is maar een van de problemen, ’blokkades’ en aandachtspunten die beroepsvissers tegenkomen in hun streven naar een economisch aantrekkelijke visserij op een mooi handelsproduct. Gesignaleerde knelpunten zijn onder meer vergunningen, relaties met waterbeheerders en sportvisserij, stroperij, het slechte imago van de beroepsvisserij, specifieke regelgeving met betrekking tot exoten en de gesloten tijd voor de aalvisserij.

Onderzoek

Hoewel er lokaal aanwijzingen zijn dat gerichte bevissing van kreeftjes een positief effect heeft op de waterkwaliteit is meer toegepast onderzoek nodig naar de effecten van beroepsmatige bevissing van rivierkreeft op de kwaliteit van verschillende type wateren. De beroepsvisserij heeft daarin een belangrijke rol. Uit het rapport: ,,Om een beter beeld te krijgen van de beroepsvisserij op rivierkreeften moet de beroepsvisserij zelf de effecten van de visserij beter laten zien. Dat kan met een verbeterd monitoringsysteem en met het beschikbaar stellen van data over de visserijinspanning op rivierkreeft en de effecten hiervan op het ecosysteem. Voor het ontwikkelen en implementeren van een dergelijk registratiesysteem moet wel geld beschikbaar worden gesteld.’’