Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Groot visstandonderzoek vanwege discussie tussen beroeps en sport

Vissers en LNV willen betrouwbaar beeld visbestanden benedenrivieren

OUD-BEIJERLAND – Samen met beroepsen sportvissers zijn onderzoeksbureau ATKB en Wageningen Marine Research vorige maand gestart met een grootschalige bemonstering van de visbestanden in het benedenrivierengebied. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Aanleiding is de aanhoudende discussie tussen de vissersgroepen.

In het benedenrivierengebied (globaal Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch, Lek beneden Hagestein, Maas beneden Den Bosch) zijn nog slechts enkele beroepsvissers actief. Sinds het verbod op de vangst van aal en wolhandkrab in 2011 is de visserij beperkt tot schubvis. Het uitgestrekte waterrijke gebied is ook in trek bij veel hengelaars. Vooral gespecialiseerde roofvisvissers zijn regelmatig op het water te vinden, vissend vanuit bootjes.

Al lange tijd is er discussie tussen de sporten beroepsvissers in het gebied over hoeveel vis er is en over wie hoeveel vis onttrekt. Hengelaars zien met argwaan de beroepsvissers met hun zegens in de weer, en beroepsvissers kijken omgekeerd naar de bootjes met sportvissers en de invloed hiervan op de visstand. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot verschillende rechtszaken, een strijd die voortduurt. Voor alle partijen een onwenselijke situatie.

,,Geconcludeerd werd dat meer kennis van de visstand en een gezamenlijke aanpak om deze kennis te verzamelen een eerste stap zou kunnen zijn om meer constructief in gesprek te raken’’, zegt Jouke Kampen van ATKB. Daarom heeft het ministerie van LNV besloten een uitgebreide visstandbemonstering uit te laten voeren. Bij de opzet van de bemonstering zijn zowel sportals beroepsvissers intensief betrokken geweest. ,,De bedoeling is dat er straks een goed beeld van de aanwezige visstand is als vertrekpunt om met elkaar in gesprek te komen.’’

Eind oktober is gestart met de bemonstering van het Haringvliet. De bemonstering wordt uitgevoerd door adviesbureau ATKB, samen met de nog actieve beroepsvissers in het gebied. WMR is betrokken voor de rapportage en interpretatie van de resultaten. Voor het draagvlak gaan dagelijks een of twee sportvissers mee. Er wordt gevist met een stortkuil. Deze wordt in span gevist door een speciaal daarvoor uitgeruste visboot van ATKB en een vaartuig van de beroepsvisser als spanmaat, de eerste weken met de NB 1 van de familie Nobel uit Nieuw-Beijerland. De ondiepe oevers en kribvakken worden met een zegen van 200350 meter bevist, waarbij ATKB deels werd bijgestaan door visserijbedrijf Struik uit Woudrichem.

De eerste week vielen de vangsten in het zeer heldere water van het Haringvliet en met de sluizen op een kier nog niet mee, maar op het Hollands Diep was meer vis aanwezig. Vanaf deze week wordt er bemonsterd op onder andere de Lek, Noord en Hollandse IJssel, met een visvlet van de firma Klop uit Hardinxveld als spanmaat. Volgende week zijn de Merwede en Biesbosch aan bod. De bemonstering loopt door tot en met de eerste week van december.