Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Internationale Visserijconferentie 26 mei

Visserijregio’s EU slaan handen ineen

URK – Europese visserijregio’s dreigen zwaar gedupeerd te worden door de Brexit. Visserijgemeenten uit de Europese Unie slaan de handen ineen om er het beste van te maken.

Brexit, aanlandplicht en sociaal-economische gevolgen van visserijwetgeving staan centraal tijdens de Internationale Visserijconferentie op vrijdag 26 mei van 10.00 tot 18.00 uur in Urk. Sprekers zijn Joost Paardekoper (Europese Commissie), handelsvoorman Guus Pastoor, pelagisch voorman Gerard van Balsfoort, Luc van Hoof (Wageningen Economic Research), Pavel Salz (Framian), Hazel Curtis (Seafish, Schotland) en Lorcan O’Cinnéide (Irish Fish Processors and Exporters Association).

,,De sociaal-economische impact voor de gemeenschappen van de Brexit kan heel groot zijn’’, weet secretaris Juriean Brands van het Bestuurlijk Platform Visserij. De Europese Commissie heeft becijferd dat 60 tot 80 procent van de Noordzeevis uit Britse wateren komt. Brands rekent de consequenties van een zwart scenario door en stelt dat bij een vergaande Brexit duizenden banen op de tocht komen te staan. Alle hens aan dek dus.

Tijdens de Internationale Visserijconferentie wordt er gekeken naar de toekomst: hoe kunnen de gemeenschappen samen met de visserijorganisaties de uitdaging aangaan? Het doel van de conferentie is om te komen tot een gezamenlijk internationaal standpunt over een toekomstbestendige visserijsector, voor zowel aanvoer als visverwerking/handel. Hierin staan samenwerken, oplossingsgerichtheid, innovatie en duurzaamheid centraal.

Deze maand wordt door het Bestuurlijk Platform Visserij in Brussel al een aanzet gegeven met een gezamenlijke verklaring van visserijgemeenschappen uit Nederland, België, Spanje, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Polen, Zweden en Ierland. Inzet van de zogeheten declaration aan de Europese Commissie is om zetels te bemachtigen in de regionale Adviescomité’s.

De visserijgemeenten en regio’s hebben allemaal dezelfde problemen, zijn allemaal (min of meer) economisch afhankelijk van de visserijsector en van Brussel (EU) als wetgevende organisatie. Maar de gemeenschappen werken allemaal individueel. Ze kunnen kracht inwinnen richting Brussel door de strategieën op elkaar af te stemmen en de gemeenschappelijke belangen gezamenlijk voor het voetlicht te brengen. Dit is een belangrijk thema tijdens de Internationale Visserijconferentie.

De conferentie wordt gehouden bij Balk Shipyard aan de Urker haven. De voertaal is Engels, en er wordt voor vertaling in Nederland, Duits en Frans zorggedragen.

Registratie is verplicht. Info: www.fisheries-conference.com

Knokken

De Britse onderminister voor de Brexit heeft tijdens een diner met Nederlandse bedrijven keihard gezegd dat Nederlandse vissers minder toegang zullen krijgen tot Britse wateren. Deze harde opstelling van Groot-Brittannië kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse visserij.

De SGP vindt dat onze regering de visserij bovenin haar prioriteitenlijstje voor de Brexit onderhandelingen moet zetten.

SGP-Kamerlid Dijkgraaf: ,,Rutte, Koenders en Van Dam moeten gaan knokken voor onze visserijbelangen. En dan niet alleen op papier. Van Dam moet heel snel gaan praten met zijn Britse evenknie George Eustice. Als de Britten moeilijk doen, kunnen wij dat ook. Ze moeten goed beseffen dat 80 procent van de Britse export van vis naar de EU gaat. Met andere woorden: het is in het belang van zowel Nederland als van Groot-Brittannië om er samen in goede harmonie uit te komen.”

De SGP vindt dat desnoods ingezet moet worden op een Vexit waarbij afspraken over het visserijbeleid in de Noordzee gemaakt worden door alle landen die grenzen aan de Noordzee. Dijkgraaf: ,,Er wordt nu al apart onderhandeld met bijvoorbeeld Noorwegen over het vissen in elkaars wateren. Daar komt Groot-Brittannië bij. Bovendien dreigt er een onwerkbare aanlandplicht. Is het niet veel beter om het visserijbeleid gewoon uit de Europese Unie te halen?”