Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Brandende kwesties besproken met Timmermans: aanlandplicht en Brexit

Visserijbelangen goed in beeld bij Europese Commissie

BRUSSEL – Gerard van Balsfoort en Pim Visser bespraken afgelopen maandag voor de visserijsector brandende kwesties met Frans Timmermans, Eurocommissaris en tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Toen de VisNed-bestuurders Pim Visser en Geert Meun begin oktober de Our Ocean conferentie op Malta bezochten, spraken ze kort met Timmermans, die daar de afsluitende toespraak hield. Zij vroegen toen om een onderhoud met hem. Per e-mail kon snel een afspraak worden ingepland voor een gesprek over aanlandplicht en Brexit. Vanwege dat laatste nam ook Gerard van Balsfoort als EUFA-voorzitter aan het gesprek deel.

Nog voor het afgesproken tijdstip van 09.00 uur verwelkomde Timmermans de beide Nederlanders in zijn werkkamer op de twaalfde verdieping van het Berlaymont gebouw in Brussel. Van tevoren waren bij de staf van de Eurocommissaris notities ingediend. Pim Visser wees bij de aanlandplicht op het feit dat de regeling op geen enkel draagvlak in de sector kan rekenen. Dat de regeling niet uitvoerbaar, niet naleefbaar en niet handhaafbaar is (de bekende trits) en dat VisNed zich grote zorgen maakt over afnemende naleving van alle wet- en regelgeving als de aanlandplicht ongewijzigd wordt doorgezet. Dat VisNed zich nadrukkelijk zorgen maakt over de ontwrichtende gevolgen van de aanlandplicht in de garnalensector benadrukte Visser. Vanzelfsprekend kwam ook het pulsdossier en het oneigenlijk grote verzet in Frankrijk aan de orde.

Gerard van Balsfoort legde uit hoe de Europese sector zich heeft georganiseerd, wat de inzet is van de visserijsector bij de Brexit-onderhandelingen, die uiteraard haaks staat op wat de Britse sector verlangt, en wat het gevaar is voor de Europese en zeker ook Nederlandse visserijsector van een harde Brexit. Daarna werd gesproken over de actuele situatie en de analyse van wat er zou kunnen gebeuren gezien de onzekere politieke situatie in het VK. Timmermans verzekerde dat visserij enorm goed in beeld is bij de Europese Commissie en haar onderhandelaar Michel Barnier en zijn team. Hij vertelde dat EU breed vastgehouden wordt aan de koppeling van toegang tot Britse wateren en ongewijzigde quotumverdeling enerzijds en de vrije markttoegang voor exporteren Britse vishandelaren anderzijds.  

,,Al met al een uitstekend gesprek waarbij opviel dat ‘onze’ Eurocommissaris heel benaderbaar is en overtuigde met zijn politieke inzicht, netwerk en dossierkennis, ook op onze grote visserij-onderwerpen’’, aldus Visser en Van Balsfoort.