Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Conferenties en congressen in Leeuwarden en Harlingen

Visserij goed in beeld op drie Wadden-evenementen

HARLINGEN/LEEUWARDEN – Vorige week donderdag en vrijdag stonden Harlingen en Leeuwarden in het teken van de Wadden; met de 13e Trilaterale Waddenzeeconferentie (Leeuwarden), het internationale Havencongres en het congres Waddenzee van Wereldklasse (beide in Harlingen). Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), VisNed en KIMO hebben op deze drie evenementen ook de visserij in beeld gebracht.

Op vrijdag 18 mei kwamen minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar Duitse en Deense collega’s Svenja Schulze en Jakob Ellemann-Jensen bijeen tijdens de 13e Trilaterale Waddenzeeconferentie. De afspraken die daarbij gemaakt zijn over internationale samenwerking bij het beheer van dit gebied zijn gebundeld in het ‘Verdrag van Leeuwarden’, dat door de drie landen is ondertekend.

Minister Schouten: ,,Ook nu het hele Waddengebied tot de werelderfgoedlijst behoort, blijft een gezamenlijke inzet nodig om het Waddengebied te behouden. Ik ben trots op hoeveel er al is bereikt. Samen met mijn Duitse en Deense collega’s wil ik de daling van het aantal broedvogels en vissoorten tegengaan. Hier hebben we ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven bij nodig. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.’’

Een lesje garnalen pellen van Simon Koornstra van de HA 4.Een lesje garnalen pellen van Simon Koornstra van de HA 4.

Sarah Verroen (Fish & Farm) en Marieke Verweij (Wing) zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het thema ‘Werelderfgoedvisserij’ en deelden hun resultaten met een breed publiek tijdens alle drie de Wadden-evenementen. In het kader van dat onderzoek hebben Verroen en Verweij organisaties en ondernemers in de visserij gevraagd waar de sector trots op is met betrekking tot ondernemen in Werelderfgoed Waddenzee. De resultaten van deze gesprekken kunnen worden samengevat in vier thema’s: trots op ondernemers die zich inzetten voor het collectieve belang, trots op regionale visserijcultuur en lokale promotie, trots op flexibiliteit en trots op innovatie en innovatief ondernemerschap.

Bezoekers aan de Trilaterale Waddenzeeconferentie vrijdag konden in een net een bericht achterlaten voor de visserijsector. De nettenrol hiervoor was speciaal voor dit evenement vervaardigd door CIV Den Oever. Verroen en Verweij lieten uiteraard de kans niet lopen om die vrijdag de minister aan te spreken. Schouten heeft samen met PRW letterlijk het net opgehaald. De berichten voor de visserij (variërend van harten onder de riem tot verbeterpunten) zullen teruggekoppeld worden aan de sector, met daarbij een advies aan PRW over hoe verder invulling te geven aan het thema ‘Werelderfgoedvisserij’.

Afval

Voorzitter Maarten Drijver (VisNed) geeft voorlichting.Voorzitter Maarten Drijver (VisNed) geeft voorlichting.

In samenwerking met Maarten Drijver (VisNed en CIV Texel) en Mike Mannaart (KIMO) heeft Verroen namens PRW op het Internationale Havencongres donderdag in Harlingen een workshop georganiseerd over innovaties in afvalinzameling, afvalverwerking, brandstofvoorziening en ontwikkelingen in de visserij. Barbara Holierhoek (Hulp in Nood en Ons Belang) nam deel aan de paneldiscussie over verduurzaming en Simon Koornstra (HA 4) gaf de deelnemers een lesje garnalenpellen en vertelde over innovatie aan boord. Gelijktijdig zijn donderdag op het congres Waddenzee van Wereldklasse in Leeuwarden Noor Visser (VisNed) en Ronald Lanters (PRW) met het publiek in gesprek gegaan over de visserij op de Waddenzee en wat dat van de sector vraagt, en over de trots van de sector.

Namens de visserij nam Drijver zitting in de havendelegatie, die een bijdrage leverde aan de inhoud van het vrijdag door de ministers ondertekende ‘Verdrag van Leeuwarden’ en die daar ook bij aanwezig was. Drijver: ,,De afgelopen dagen lag de focus vooral op natuur, maar we hebben de sector goed voor het voetlicht weten te krijgen. Menselijke activiteiten zijn onderdeel van de UNESCO-erkenning, visserij levert een grote bijdrage aan de beleving van het gebied en is zeker ook regionaal een belangrijke drager van de economie en leefbaarheid van kustgebieden.”

{{kader Afspraken

De Waddenzee moet ‘een paradijs voor broedvogels’ worden en de dalende trend in de aantallen trekvogels moet worden gekeerd, de visstand moet zich herstellen en er komt een onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering (stijging van de zeespiegel!). De havens rond de Waddenzee gaan zich verder verduurzamen. Heel in het kort is dat de uitkomst van de Trilaterale Waddenzeeconferentie. De Waddenzee is van groot belang voor miljoenen trekvogels, die het gebied gebruiken als oplaadstation gedurende hun enorme trektochten. Om de dalende trend te keren is een actieplan opgesteld. Ook bij de vissen wordt een dalende trend vastgesteld, en de kraamkamerfunctie staat onder druk. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen gaan de drie landen onderzoeken wat de levenscyclus van de verschillende vissoorten in de Waddenzee is. Ook wordt er gezocht naar oplossingen voor trekvissen, zoals een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Verder is er afgesproken om rivieren langzamer te spuien (het afvoeren van overtollig water naar zee). Hierdoor kunnen vissen beter wennen aan het zoute water.

In Nederland, Duitsland en Denemarken ontstaan allerlei projecten om de hoeveelheid plastic in het Waddengebied aan te pakken. De ministers hebben aangegeven deze projecten te willen ondersteunen.

De afgelopen jaren heeft een aantal Waddenzeehavens een greenportcertificaat behaald, waaronder de Nederlandse havens Harlingen, Eemshaven, Delfzijl, Den Oever en Lauwersoog. Dit betekent dat deze havens elke twee jaar nieuwe maatregelen nemen om milieuschade aan de Waddenzee te verminderen op het terrein van energie, licht, geluid, afval of natuur. De ministers van Nederland, Duitsland en Denemarken hebben hun tevredenheid uitgesproken over de inzet van de Waddenhavens.

kader}}