Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Schipper Hendrik Kramer op hoorzitting Europees Parlement

Visserij aantrekkelijker maken

BRUSSEL – Hoe de jeugd warm krijgen voor het vissersberoep en zo de vloot in de benen te houden. 

Dat was het onderwerp van een door de Visserijcommissie van het Europese Parlement georganiseerde hoorzitting afgelopen maandagmiddag. De Urker visser Hendrik Kramer (MDV) kreeg samen met een Portugese collega het woord. Ook Ment van der Zwan van de Sectorraad Visserij was een van de sprekers.

Directe aanleiding tot de hoorzitting is het initiatiefrapport van de sociaaldemocraat Manuel Pizarro om de visserijsector aantrekkelijker te maken en werkgelegenheid in kustgemeenschappen te stimuleren. In bijkans heel Europa loopt de vloot dramatisch leeg. Zelfs vissers willen niet meer dan hun kinderen naar zee gaan, en Pizarro en collega-parlementariërs vinden het daarom de hoogste tijd worden om te handelen. Zo moet de vloot (kleine vaartuigen) veiliger worden, moeten visserijdiploma’s erkend worden voor een vrij verkeer van werknemers en moeten er goede vissers voor gezond voedsel uit zee worden opgeleid.

Er klonken pessimistische verhalen van uitgenodigde experts van Europese instituten. Maar toch is er hoop, concludeerde Pizzaro na het horen van de vissers Hendrik Kramer en André Dias. Kramer – uitgenodigd door Peter van Dalen (ChristenUnie) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) - sprak over het Masterplan Duurzame Visserij om met moderne, kleinschaligere schepen energiezuinig en rendabel te gaan vissen. Aan de hand van vier kaarten door de tijd heen gaf Kramer zijn visie op de industrialisatie die in snel tempo op de Noordzee gaande is. De ingekleurde windparken en beschermde gebieden voelen voor de vissers niet goed, het ontbreekt tegelijk aan een Voedselvisie voor vissers. Voor zo’n visie pleit Kramer. Niet alleen cijfers over wat er gevangen mag, maar een politieke ambitie over wat Europa oogsten wil uit zee. ,,Onze taak is daar als stewards van de zee zo duurzaam mogelijk invulling aan te geven. Net als de offshore hebben wij vissers ook perspectief nodig.’’

De Portugees Dias komt uit een vissersplaats in de Algarve (Ferragudo). Hij heeft een academische opleiding als bioloog. Volgens zijn cv heeft hij gevaren op de seiner ‘Arrifana’ en heeft het familievisserijbedrijf nieuw leven ingeblazen richting sardienvisserij en ecotoerisme. Dias is ook professioneel vogel-observer, walvis-observer en wild-watcher. Hij zegt de noodzaak voor marine protected area’s te begrijpen, maar bepleitte tijdens de hoorzitting nadrukkelijk voor fishermen’s protected area’s, speciale zones voor visserijactiviteiten. ,,Wil Europa goede vissers houden en krijgen, dan hebben we wel goede visgronden nodig.’’

Ment van der Zwan legde de zere vinger bij beperkende BT-regels voor de Europese visserij. Hij bepleit invoering van een nettotonnage in plaats van brutotonnage voor visserijcapaciteit, zodat schepen groter mogen worden voor extra bemanningsruimte aan boord. ,,Vissers verdienen meer.’’

De Visserijcommissie van het Europarlement brengt komend voorjaar een werkbezoek aan Nederland.