Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Beroep en sport werken samen

Visplan Fryslân gepresenteerd

EARNEWALD - In Friesland hebben de sport- en de beroepsvissers gezamenlijk een visplan opgesteld, met de doelen en ambities voor een duurzame visserij. In het visplan staan ook afspraken over bescherming van de otter.

Afgelopen woensdag presenteerden gedeputeerde Johannes Kramer en Marian Jager van Wetterskip Fryslân het visplan voor Friesland in het Princenhof van Earnewald, samen met Eelke Boersma, voorzitter van de VBC (visstandbeheercommissie) en vertegenwoordigers van sport- en beroepsvissers.

Om tot een gezamenlijk visplan te komen, werkten beroeps- en sportvissers goed samen met Wetterskip Fryslân. In het visplan gaat het vooral om aal en snoekbaars. Door gezamenlijk op te trekken voorkomen de partijen dat de visstand te ver terugloopt. De afgelopen jaren is er sprake van een vermindering van een aantal vissoorten in de Friese Boezem.

Het visplan houdt rekening met het aalbeheer en de Europese regels. In Friesland mogen de vissers afwijken van de Europese regels, omdat hier het decentraal aalbeheer geldt (wel een quotum, geen sluiting van drie maanden). Het is de bedoeling dat de Friese aalaanpak over heel Nederland wordt uitgerold.

Bijzonder aan het woensdag gepresenteerde plan is dat er ook nadrukkelijk is gekeken naar de veiligheid voor otters. Stopgrids in de netten moet verdrinken van otters in de fuiken voorkomen. Nadeel is dat er planten in blijven hangen en wellicht minder vis naar binnen zwemmen. In overleg tussen vissers en ecologen (waaronder Stichting Otterstation Nederland) zijn alternatieven bedacht en deze worden nu ingezet.

Middels een pilot wordt getest of door het dieper onder water zetten van netten op bepaalde plekken de otter over de fuik kan zwemmen. De verwachting is dat ook ontsnappingsluikjes in de fuiken ingezet kunnen worden. Dit sluit aan bij de Friese otteraanpak, waarbij de provincie de otter bescherming biedt en kansen geeft om zich uit te breiden, onder andere door het aanleggen van faunatunnels onder wegen door en het plaatsen van rasters langs wegen.

De provincie Friesland is eigenaar van de Friese meren en is daarmee verantwoordelijk voor de viscontracten. Daarnaast is de provincie ook verantwoordelijk voor natuurbescherming, waaronder de bescherming van de otter.

Wetterskip Fryslan is de verantwoordelijke instantie als het gaat om visstandsbeheer en keurt het visplan goed. Wetterskip Fryslân is ook verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en -kwantiteit.