Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Mooie jaarcijfers

Visafslag Den Helder/Texel keert winst uit

DEN HELDER - Afgelopen zaterdagmorgen (4 mei) vergaderden de leden van de Coöperatieve Visafslag Den Helder/Texel. Zij keurden de jaarrekening goed; stemden in met het voorstel om krap twee ton aan winst uit te keren aan de leden en kozen Thijs Vonk (TX 1) in het afslagbestuur als opvolger van zijn broer Cor.

Voorzitter Marius Kikkert opende de jaarvergadering met wat hij zelf noemde ‘gemengde gevoelens’. Het jaar 2018 had een prachtig resultaat laten zien, maar de zorgen voor de vissers voor zowel de korte als middellange termijn zijn talrijk. En dat zijn dus ook zorgen voor het afslagbestuur. De visafslag is immers de coöperatieve dienstverlener voor de vloot en de zorgen van de leden zijn de zorgen van het afslagbestuur. Puls, Brexit, wind op zee, aanlandplicht en bedrijfsopvolging, om er maar even wat te noemen.

En dat terwijl de jaarcijfers van 2018 nog mooier waren dan de cijfers uit vorige jaren. De winst kwam uit op 180.000 euro, waarvan de helft terugvloeit naar de leden. De visafslag kent een ijzersterke balanspositie en heeft een prima weerstandvermogen. Daarom zag het bestuur geen noodzaak om extra gelden aan de reserves toe te voegen en kon de ledentrouw van de aanvoerders beloond worden met een mooie belastingvrije winstuitkering, zowel in contanten als via de individuele ledenreserverekeningen.

In het bestuur was Cor Vonk aftredend. Schipper Vonk stelde zich niet herkiesbaar, omdat hij zo actief is in andere functies in de sector, niet in het minst als EMK-secretaris. Hij werd bedankt voor zijn inzet de afgelopen vier jaar en keerde met een grote bos bloemen huiswaarts. De opvolging blijft in de familie. Vanuit de Texelse ledengroep was broer Thijs Vonk al voorgedragen en die werd door de ledenvergadering zonder hoofdelijke stemming met applaus benoemd. Een bos bloemen was er ook voor Wouter Wilbrink, die maar liefst 24 jaar voor hetzelfde accountantskantoor, maar onder diverse namen (nu: Omnyacc), de boeken van de afslag nauwgezet had gecontroleerd. Hij gaat met pensioen.

Vermarkten

Ondanks alle zorgen keken de leden ook positief vooruit. Zo werd ingestemd met het uitwerken van plannen om de hele afslag te voorzien van zonnepanelen, in navolging van het afslaggebouw in Den Oever en de CIV op Texel. Ook kreeg het bestuur mandaat om met Den Oever te verkennen of de innige samenwerking in Hollands Noorden tot een fusie kan leiden.

Verder werd toekomstgericht gediscussieerd over de manieren van vermarkten, tegen de achtergrond van concentraties in de sector en verdergaande integratie van aanvoer met handel en verwerking. De vraag of alle vis nog wel over de vloer van de afslag moet komen als ze aan boord al goed geregistreerd is, werd gesteld. Directeur Pim Visser meldde dat over dit onderwerp gesproken wordt met andere (gelijkgestemde) afslagen en met partijen uit handel en verwerking. ,,De situatie waarin we in 2020 zullen verkeren is een andere dan in 1990 en in 1960. De manier waarop afslagen functioneren zal evenzo anders zijn als dat ze was, of moet veranderen en zich aanpassen aan ontwikkelingen.’’

Visser maakte daarbij de kanttekening dat afslagen daarin vooral volgend zijn op wat PO’s en kopers aan ontwikkelingen in gang zetten. ,,Afslagen willen daarbij wel graag betrokken zijn. Het uitschakelen van de visafslag als onafhankelijke bemiddelaar tussen vraag en aanbod is een wens die steeds vaker gehoord wordt. Als dat te snel en ondoordacht gaat heeft dat nadelige gevolgen, die niet zomaar gecorrigeerd kunnen worden als het te laat is. Bezint goed eer gij begint, is een spreekwoord wat hier zeker ook van toepassing is.’’

Den Oever

Twee weken eerder was er jaarvergadering in Den Oever, de afslag waar Pim Visser eveneens directeur van is. Het was een ‘hamerklap-vergadering’, waarop alleen de jaarrekening werd goedgekeurd. Vanwege de investering in nieuwbouw inclusief dak vol zonnepanelen ging de winst van de Wieringer visafslag naar de reserves.