Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Passende beoordeling voor commentaar voorgelegd aan ministerie van LNV en Vogelbescherming

Vergunningaanvraag spisulavisserij in de maak

LEIDEN/EMMELOORD – De aanvraag voor de vergunningen om op spisula te mogen vissen gaat binnenkort de deur uit. De Passende Beoordeling die hierbij nodig is wordt op dit moment beoordeeld.

Momenteel worden diverse voormalige kokkelschepen klaargemaakt voor de visserij op spisula. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn de vergunningen voor deze visserij nog niet aangevraagd. De passende beoordeling (PB) die noodzakelijk is om een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aan te vragen is in concept gereed, en dit concept is onlangs voor commentaar voorgelegd aan het ministerie van LNV en aan Vogelbescherming.

Naast de PB wordt voor de spisulavsserij ook een visplan opgesteld. Dit visplan zal worden vastgesteld door de nieuw opgerichte spisula-sectie van de CPO Nederlandse Vissersbond. In het visplan worden de binnen deze sectie gemaakte afspraken vastgelegd. Het betreft onder meer de vangsthoeveelheden, gesloten gebieden, het niet bevissen van banken waar zwarte zee-eenden aanwezig zijn en de spreiding van de visserij.

Het aanwezige spisula-bestand is momenteel enorm groot. Naar schatting van Wageningen Marine Research lag er in 2017 ongeveer 1,3 miljoen ton in de Nederlandse kustwateren. De spisula-sectie is voornemens om van dat bestand circa 3 procent aan te vragen. In de PB, die wordt opgesteld door Bert Keus van Agonus Fisheries Consultancy, wordt onder andere beoordeeld wat dit betekent voor het bestand en voor de voedselvoorraad voor vogels. Zodra het commentaar op het concept van de PB binnen is en de vergunningsaanvraag is besproken met de betrokken partijen zal de vergunning worden aangevraagd. De vissers en Bert Keus hopen dat het vergunningentraject op 1 juli afgerond kan zijn.

Subsidie duurzame visserij en vogelbescherming

HARLINGEN/DEN HAAG – Het ministerie van LNV verleent 980.000 euro subsidie voor de ontwikkeling van een duurzame spisulavisserij in de Nederlandse kustwateren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft afgelopen week de Nederlandse Vissersbond, NIOZ, Wageningen Marine Research en Vogelbescherming Nederland bericht dat hun subsidieaanvraag is goedgekeurd. De EFMZV-subsidie wordt verleend in het kader van Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij.

,,Spisula’s waren bijkans verdwenen, maar zijn sinds vorig jaar weer massaal terug. Hoe kan dat? Wij willen er weer graag op vissen, maar hebben daarvoor wetenschappelijke onderbouwing nodig. We willen graag sturen op het nu, en niet achter de feiten aanlopen. Wetenschappers, vogelaars en ook bemanningen werken mee in dit project’’, zegt André Seinen van Meromar over de subsidie. Penvoerder van het onderzoeksproject is het NIOZ.

Een duurzame spisulavisserij houdt rekening met zowel de bestandsontwikkeling als de voedselbeschikbaarheid voor overwinterende zwarte zee-eenden. Onderzoekers en vissers zetten daarvoor onder toeziend oog van de Vogelbescherming een publieksvriendelijk data- en informatieplatform op.