Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
´Sportvissers stoten beroepsvissers brood uit de mond´

Vergunning IJsselmeervisserij in het geding

EMMELOORD/DEN HAAG/BILTHOVEN – De hele IJsselmeervisserij hangt aan een zijden draadje. Sportvissers stoten beroepsvissers het brood uit de mond, aldus de Nederlandse Vissersbond. Vandaag – vrijdag 3 februari – vraagt Sportvisserij Nederland de Raad van State om de verleende visserijvergunningen te schorsen.

Na drie jaar mag er voor het eerst weer van de rijksoverheid op spiering worden gevist. Uit onderzoek van IMARES blijkt de stand boven de dijk Lelystad-Enkhuizen dertig procent boven de drempelwaarde te liggen. Maar het lijkt erop dat de provincie Friesland geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet afgeeft, omdat onduidelijk is of er wel voldoende voedsel overblijft voor vogels. En Sportvisserij Nederland maakt zich er sterk voor om de hele IJsselmeervisserij te verbieden.

Sportvisserij Nederland betoogt dat overbevissing de aantrekkingskracht van het IJsselmeer voor sportvissers doet afnemen. En omdat deze recreanten niet alleen oog hebben voor vis, maar het hen gaat om de totaalbeleving van de natuur inclusief vogels, is er wat hen betreft geen plaats meer voor eeuwenoude beroepsmatige visserij in dit Natura 2000-gebied.

Vorig jaar juli verleende de provincie Friesland nieuwe vergunningen om op grond van de Natuurbeschermingswet tot juli 2012 in het IJsselmeer te mogen vissen. Net als eerder in Flevoland maakte Sportvisserij Nederland bezwaar. In november vond een hoorzitting plaats in Leeuwarden, en in december kwam de ´Commissie voor bezwaar- en beroepsschriften en klachten´ met het advies om de spieringvisserij uit de vergunning te schrappen – de provincie had al aangegeven die ´misslag´ inderdaad te willen herstellen  – en werden ook bezwaren gericht tegen de bijvangst van vis en vogels gegrond verklaard.

´Sportvisserij Nederland wint slag in dossier IJsselmeervisserij´, jubelde Sportvisserij Nederland nadat de Friese bezwaarcommissie hen ontvankelijk had verklaard. Aan Sportvisserij Nederland heeft de provincie afgelopen maand echter meegedeeld niet voornemens te zijn om de verleende vergunningen geheel in te trekken. In een poging om de beroepsvisserij volledig aan de ketting te leggen wordt een beroep gedaan op de Raad van State. Voor de Nederlandse Vissersbond blijft maar één conclusie over: Sportvissers proberen beroepsvissers het brood uit de mond te stoten.

Over de door Sportvisserij Nederland aangevraagde voorlopige voorziening vindt een hoorzitting plaats die voor 3 februari in Den Haag op de rol staat. Als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met de gevraagde voorlopige voorziening akkoord gaat, betekent dit dat er niet beroepsmatig gevist mag worden op het IJsselmeer tot er een definitief oordeel is geveld over de vergunning.

Maat vol
De provincie Flevoland heeft vorige week de beroepsvissers vergunning verleend om op grond van de Nb-wet in 2012 te mogen vissen in het Markermeer-IJsselmeer. Die wordt nog bestudeerd door Sportvisserij Nederland. Een jaar geleden maakte Sportvisserij Nederland ook hier bezwaar en haalde toen fel uit naar de beroepsvisserij. De ruzie die dat tot gevolg had binnen de Visstandsbeheercommissie (VBC) IJsselmeer en Markermeer in oprichting werd toen nog bijgelegd.  De Nederlandse Vissersbond stelde een jaar terug een gedragscode op, die uiteindelijk evenwel niet door Sportvisserij Nederland werd ondertekend.

Met de commotie in Friesland is voor de Vissersbond nu de maat ook vol. In een brief aan staatssecretaris Henk Bleker schrijft vissersvoorman Johan Nooitgedagt: ,,Sindsdien heeft Sportvisserij Nederland alles in het werk gesteld om het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning voor beroepsvisserij op het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer te frustreren door het indienen van zienswijzen. Het gevolg is dat de beroepsvisserij te maken krijgt met strenge vergunningvoorschriften danwel in het geheel niet in aanmerking komt voor een vergunning.´´

Als treffend voorbeeld verwijst Nooitgedagt naar de spieringvisserij, die voor 2012 wel wordt toegestaan door het ministerie van EL&I, maar dat de provincies Friesland en Flevoland worden gedwongen deze uit voorzorg te verbieden. ,,Sportvisserij Nederland voert namelijk met succes argumenten aan dat watervogels schade ondervinden door het wegvangen van vis (spiering) en het bijvangen van watervogels in staande netten. Opmerkelijk is dat Sportvisserij Nederland zich nu opwerpt als de belangenbehartiger van watervogels en dit als instrument gebruikt om de beroepsvisserij uit te schakelen.´´

Voor de Vissersbond is het vertrouwen in samenwerking met de sportvisserij volledig verdwenen. De staatssecretaris wordt meegedeeld dat de Vissersbond niet langer in staat is om deel te nemen in de VBC in oprichting. Vanwege het belang van deze VBC – met tevens vertegenwoordigers van het ministerie, Rijkswaterstaat, de provincies en de IJsselmeergemeenten – wordt een dringend beroep op Bleker gedaan om te bemiddelen.

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt: ,,Directeur Joop Bongers van Sportvisserij Nederland legt een bom onder elke vorm van communicatie tussen beroepsvissers en sportvissers. Dit gebeurt door een arrogante uitoefening van de macht van het getal door bij herhaling te noemen dat 2 miljoen sportvissers dit willen procederen via de Raad van State. Zowel sportvissers als beroepsvissers willen gewoon vissen. Wij zijn echter samen de dupe van enerzijds schoner water en anderzijds veel meer aalscholvers die allemaal op onvoldoende vis jagen. Om op die situatie te anticiperen moet je vooral NIET elkaar in de haren vliegen. Wat Bongers nu met zijn gedrag uitlokt is dat de beroepsvissers naar dezelfde wapenen grijpen. Zouden we niet moeten willen en daarom moet staatssecretaris Bleker een wijze man (liefst vrouw) aanwijzen om te bemiddelen tussen Joop en mij. Kijken wie de blankste billen heeft. Ik lust hem rauw.´´