Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
ICES: alle visserij op paling stoppen

Verbazing over palingvangstadvies

KOPENHAGEN – De wetenschappelijke onderzoeksraad ICES heeft het advies voor Europese paling aangescherpt. Geadviseerd wordt om alle palingvisserij helemaal te stoppen. De palingsector reageert verbaasd.

Niet alleen de visserij op volwassen paling, maar ook die op glasaal voor de kweek of uitzet moet volgens ICES gestaakt worden. De afgelopen decennia werd steeds geadviseerd alle palingsterfte als gevolg van menselijk ingrijpen zo veel als mogelijk naar nul proberen te brengen, dus niet alleen die van de visserij (beroeps en sport), maar ook barrières te slechten. Nieuw aan het advies van vorige week is dat ICES aangeeft het uitzetten van glasaal te stoppen omdat het geen bewezen bijdrage levert aan herstel. Het is voor het eerst dat ICES zich hierin zo uitspreekt.

Volgens Stichting DUPAN, het samenwerkingsverband van vissers, kwekers en handelaren om aalherstel te bevorderen, is het juist aan de visserij te danken dat de palingstand de afgelopen tien jaar licht is toegenomen. ,,Het lijkt erop dat ICES het spoor volledig bijster is”, zegt voorzitter Alex Koelewijn. ,,Afgelopen jaar is de Europese Aalverordening door de Europese Commissie geëvalueerd en bestempeld als ‘fit for purpose’. Het is dan ook onbegrijpelijk dat ICES dit advies uitbrengt. Het gevaar is dat jonge paling Europa niet meer in komt, volwassen paling massaal sterft in gemalen en stropers het water leegroven.’’

DUPAN staat niet alleen in haar opvatting. De Sustainable Eel Group - de Europese organisatie met wetenschappers, de ngo’s Wetlands International en The Rivers Trust en de beroepssector - heeft het ICES-advies inmiddels krachtig van de hand gewezen.

Het jongste negatieve advies van ICES wordt door de sector als een wereld van verschil ervaren met de adviezen van de voorbije jaren. DUPAN ontving afgelopen week signalen dat vanwege corona onvolledige data beschikbaar zijn, en dat de neuzen binnen ICES bepaald niet dezelfde kant op staan. Als beleidsmakers hun verstand niet gebruiken is het eind van de palingvisserij nabij zonder dat de paling daar baat bij zal hebben, oordeelt DUPAN.

 

Meer glasaal

De meeste glasaaltjes komen via de Franse kusten Europa binnen. De hoeveelheid jonge paling die daar de rivieren probeert binnen te trekken, neemt sinds 2011 weer toe. Het Franse wetenschappelijk comité ziet dat ook en adviseert dit jaar juist om het vangstquotum van deze glasaal te verhogen naar 65 ton (26 ton commercieel, 39 ton voor herbevolking).

Zestig procent van de glasaal die in Frankrijk volgens het wetenschappelijk vastgestelde quotum wordt gevangen (in 2020/21: 57,5 ton), wordt elders in Europa uitgezet. Slechts 10 procent van de naar schatting 440 ton glasaal die Europa bereikt weet zelfstandig het leefgebied te bereiken. De rest sterft voor de kust, die potdicht zit. Daarom wordt een deel van de glasaal door beroepsvissers langs de barrières geholpen en weer uitgezet. Nederlandse beroepsvissers helpen ook schieraal vrij naar zee te trekken.

Door invoering van de SEG Standard met zijn strenge controles, is de stroperij op glasaal, die in China duizenden euro’s per kilo waard is, zo goed als lamgelegd. De omvang van deze illegale visserij was in de afgelopen jaren vijfmaal zo groot als de legale visserij, aldus DUPAN. De consequentie van de door ICES voorgestelde visserijstop, is dat stroperij en illegale handel opnieuw hoogtij zullen vieren.

 

Good Fish

Om te beoordelen hoe het met de palingpopulatie gaat, wordt er in Europees verband gekeken hoeveel glasaal binnentrekt. Dat is een belangrijke graadmeter. De aantallen die de afgelopen twintig jaar langs de Noordzee worden waargenomen zijn minimaal; ICES schat deze ten opzichte van vijftig jaar geleden op 0,6 tot 5,4 procent. De Europese toestand van de paling wordt door ICES dan ook als kritiek beschouwd.

Sinds 2007 zijn er in zeventien EU lidstaten aalbeheerplannen afgesproken met maatregelen voor herstel. Het Nederlands aalbeheerplan heeft een lijst aan maatregelingen waaronder een gesloten visseizoen op aal en het oplossen van migratieknelpunten bij sluizen, gemalen en andere kunstwerken. De Nederlandse vissers zetten paling over de dijk, ICES ondersteunt deze actie in haar advies. 

Good Fish en het Wereld Natuur Fonds adviseren al jaren om geen paling te eten. 

 

WMR

Wageningen Marine Research legt de laatste hand aan een driejaarlijks evalutierapport van de Nederlandse aalverordening. Vorige week vond een presentatie plaats. Uit de cijfers blijkt dat de biomassa schieraal die naar zee ontsnapt na een flinke stijging de afgelopen periode weer is gedaald, en tegelijk dat de sterfte (door visserij en door migratieknelpunten) na een stevige daling weer is toegenomen. Vangsten van zowel schieraal als rode aal zijn sterk gestegen, zo blijkt uit de opgegeven data aan LNV. Gemiddeld van 334 ton (2015-2017) naar 469 ton (2018-2020) per jaar, ofwel een stijging van veertig procent. Die stijging komt voornamelijk op het conto van het IJsselmeergebied. WMR schat de biomassa paling in het IJsselmeer de laatste periode ook hoger in. In de meeste monitoringen van WMR elders in het land blijkt er sprake van dalende vangstresultaten te zijn.

 

Minister Schouten (LNV) schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat een volledig aalvangstverbod nu niet aan de orde lijkt.