Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
ICES-adviezen pelagische bestanden 2017

Vangstadvies blauwe wijting over de kop

KOPENHAGEN – De pelagische bestanden staan er goed voor. ICES kan voor het grootste deel van de belangrijke bestanden voor 2017 een verhoging van de TAC adviseren. Blauwe wijting, makreel en Atlanto Scandic haring kunnen (fors) omhoog. Voor horsmakreel daarentegen wordt een verlaging geadviseerd. De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) presenteert vandaag (vrijdag 30 september) de vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto Scandic haring. De meeste van deze visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij zitten op een gezond niveau, en de bijhorende adviezen gaan uit van verhoging van de vangsten.

De pelagische sector zal bijzonder ingenomen zijn met de ontwikkeling van het bestand blauwe wijting. Een periode van lage aanwas gecombineerd met hoge visserijdruk heeft eind jaren 2000 gezorgd voor een sterke afname van het bestand. Dankzij een aantal goede jaarklassen en strikte maatregelen heeft het bestand zich de laatste jaren hersteld. De recente aanwas van jonge blauwe wijting is dusdanig hoog dat verwacht wordt dat de historisch hoge niveaus van halverwege de jaren 2000 worden bereikt. Dit terwijl het bestand sinds 2014 wordt bevist boven het MSY-niveau. ICES adviseert op basis van een visserijdruk op MSY-niveau dat vissers in 2017 maximaal 1,34 miljoen ton blauwe wijting mogen vangen, en dat is bijna twee keer zoveel als het advies van vorig jaar en 17 procent meer dan de TAC in 2016.

Ook dit jaar is er sprake van een toename van het makreelbestand, en daarmee zet de trend sinds 2000 zich door. De toename is te danken aan een aantal sterke jaarklassen. Voor makreel ligt er een overeenkomst over een nieuw langetermijnbeheerplan tussen de EU, Faeröer en Noorwegen, maar zonder IJsland, Groenland en Rusland, die ook vissen op het bestand. ICES adviseert niet op basis van het beheerplan maar op basis van een visserijdruk op MSY-niveau, wat resulteert in een toename van de vangsten naar 944 duizend ton in 2017.

ICES heeft vorige week zijn vangstadvies voor 2016 aangepast (ondanks dat voor sommige landen het visseizoen al over is) in verband met een foute berekening in de bestandschatting van vorig jaar. Het nieuwe advies voor 2016 is 774 duizend ton, 16 procent hoger dan het oorspronkelijke advies. De som van de ‘afgesproken’ TAC en unilaterale quota voor makreel voor 2016 is 1.068 miljoen ton, wat hoger is dan het oorspronkelijke en het bijgestelde vangstadvies.

Horsmakreel
De aanwas van het westelijk bestand van horsmakreel is al sinds 2001 erg laag, en als gevolg daarvan is het bestand in een neerwaartse trend geraakt. In 2016 wordt naar verwachting het laagste niveau van de tijdserie behaald. Het huidige paairijpe bestand ligt beneden het MSY-niveau, terwijl de visserijdruk dicht tegen het MSY-niveau aanzit. ICES adviseert daarom, op basis van de MSY-benadering, een verdere verlaging van de vangsten van het westelijke bestand naar 69.186 ton in 2017.

Wat het Noordzeebestand van horsmakreel betreft, deze blijft stabiel op een laag niveau. De informatie over dit bestand is echter niet voldoende om een MSY-benadering toe te passen. Daarom is het ICES-advies gebaseerd op het zogenaamde voorzorgsbeginsel. Nieuwe informatie laat zien dat er een niet te verwaarlozen hoeveelheid horsmakreel wordt gediscard door visserijen die niet doelgericht op horsmakreel vissen (16,7 procent van de totale vangsten). Dit gegeven is meegenomen in het advies voor 2017. Het vangstadvies voor het Noordzeebestand is in totaal (inclusief de discards) 18.247 ton, wat overeen komt met 15.200 ton horsmakreel voor de gerichte visserij.

Haring in de noord
De haring in de Noorse Zee is een bestand dat migreert tussen de Barentszzee, het zuiden van Noorwegen en IJsland. Op dit bestand wordt met name gevist door Noorwegen en in mindere mate door IJsland, Rusland en de Faerøer. Nederlandse vangsten beslaan slechts 1,5 procent van de totale vangsten. Het bestand wordt sinds 1999 beheerd op basis van een gezamenlijk beheerplan van de kuststaten.

Door uitblijven van een goede jaarklasse het afgelopen decennium is het bestand afgenomen. Het bevindt zich momenteel nog op het veilige biologische niveau. De visserijdruk is laag in de laatste jaren, en was onder het niveau dat in het beheerplan werd voorgeschreven. Op basis van het gezamenlijke beheerplan en de bestandgegevens adviseert ICES voor 2017 een vangst van 646 duizend ton.

Terwijl het bestand de laatste jaren afneemt, is het vangstadvies voor 2017 bijna verdubbeld ten opzichte van 2016. Dit komt omdat er vorig jaar een benchmark voor deze soort heeft plaatsgevonden waarin de bestandsschattingmethode is aangepast (zowel het model als de gegevens die het model voeden). Met de herziende bestandsschatting is het bestand groter dan initieel was berekend. Volgens het beheerplan kan op een groter bestand ook met hogere visserijdruk gevist worden. Een combinatie van deze twee factoren maakt dat het vangstadvies zoveel omhoog kon.

Kuststaten
De ICES-adviezen vormen de basis voor de onderhandelingen tussen de kuststaten EU, Noorwegen, Faerøer, IJsland, Rusland en Groenland. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. Later dit najaar worden afspraken gemaakt over het beheer en de vangsten tussen de kuststaten.