Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Rapportage Werkgroep Herstructurering Zeevisserij

Urk als internationaal visdistributiecentrum

URK - Een Urker denktank van concrete ideeën uit de praktijk om de visserijproblemen het hoofd te bieden. Zo kan het plaatselijke initiatief van de Werkgroep Herstructurering Zeevisserij (WHZ) genoemd worden. Deze week werd het eindrapport afgerond. Met visie, doorzettingsvermogen en saamhorigheid worden goede kansen gezien om van Urk een internationaal distributiecentrum en draaischijf voor (verse) vis te maken.Urker schippers hebben zich de afgelopen maanden op initiatief van de GIBOgroep Accountants en Visserijcoöperatie Urk intensief gebogen over (technische) innovatie, toekomstvisie en bedrijfsmanagement. Ook waren de PO-Oost, Vissersbond een Bedrijvenkring Urk betrokken bij de WHZ. In die tussentijd zijn opmerkelijke, maar soms ook simpele oplossingen en gedachten naar voren gebracht, waarmee individuele bedrijven al op korte termijn brandstofbesparing van 10-15 procent hebben bereikt. Elke besparing is winst. Een brandstofverbruiksmeter wordt gezien als een must, want: meten is (het rendement) weten.
Standaardisering en terug naar een kleiner scheepstype dat in overleg met de overheid en milieuorganisaties wordt ontworpen wordt als gedachte naar voren gebracht om economisch en ecologisch duurzamer te vissen. Het ideale vissersschip is maximaal 32 meter lang en geschikt voor de pulskor (,,na een hopelijk geslaagde proefperiode’’), twinrigging en flyshooting. Twee motoren van 500 pk, de nieuwste voortstuwingstechniek met hoogrendementschroeven en –straalbuizen en een verbeterde dieseltechniek moeten ook het brandstofverbruik aanzienlijk reduceren.
De in de WHZ betrokken vissers waren het met elkaar eens dat de huidige boomkor niet meer rendabel is bij de actuele gasolieprijzen van boven de 40 eurocent per liter. Varen met Poolse bemanningen wordt nadrukkelijk niet als een optie gezien. De belangenorganisaties moeten fuseren, moeten met milieuorganisaties om tafel en een toekomstvisie uitwerken en moeten krachtig lobbyen; desnoods wil men hiervoor betalen. Belangrijk is ook dat er visgronden worden gevonden waar oude schepen inzetbaar zijn. Nadrukkelijk oneens waren de vissers het overigens als het ging over de kansen voor de pulskor en de bereidheid om een financieel risico te dragen als producentenorganisaties zelf vis gaan vermarkten.
De Urker vissers, beleidsmakers en adviseurs zien Urk als internationaal visdistributiecentrum dat zij zelf van grondstof willen voorzien, ook middels exploitatie van visgronden buiten de Europese Unie. Heel concreet wordt gedacht aan de Molukken. ,,Door de vangst, aanvoer, verwerking en distributie in eigen hand te houden kan Urk haar rol van betekenis op het gebied van vis behouden. De gedachte is: Urk als draaischijf voor verse vis met de bloemenveiling Aalsmeer als voorbeeld. Een ambitieuze gedachte, maar niet onrealistisch. Urk is waarschijnlijk de enige gemeenschap in Nederland die de expertise en mogelijkheden in huis heeft om dit te bereiken.’’
Vanuit de GIBOgroep Accountants worden er in het visserijbedrijf ook efficiency-verbeteringen gezien door het bedrijfseconomisch denken te bevorderen. Zo is er een model ontwikkeld om vrij eenvoudig te berekenen of het bijhuren van quotum zinvol is of niet. Maar er is ook behoefte aan meer en gedetailleerdere managementinformatie en bedrijfsvergelijkingen. De digitale infrastructuur is hiervoor via de GIBOgroep Accountants aanwezig. De initiatiefnemers beschouwen de opzet van de Werkgroep Herstructurering Zeevisserij als een succes. De uitwisseling van ideeën en openheid tussen de vissers wordt als een groot winstpunt ervaren. Een vervolg in de vorm van studie- of discussiegroepen voor vissers en meedenkers wordt daarom ook aanbevolen.

Het rapport van de Werkgroep Herstructurering Zeevisserij is vanaf volgende week openbaar en kan door iedereen worden opgevraagd bij de GIBOgroep Accountants, Vlaak 4 te Urk. Een telefoontje naar het kantoor is voldoende om het rapport toegestuurd te krijgen. Het telefoonnummer is: 0527-681641.

Ruim aandacht in het WHZ-rapport krijgt het ‘prikkelende’ idee om exploitatie van visgronden in Indonesië te onderzoeken. Vorig jaar zijn er twee delegaties op bezoek geweest bij de Visserijcoöperatie in Urk en afgelopen maandag waren nog vertegenwoordigers van de Indonesische ambassade op bezoek. Er is contact gelegd met een adviesbureau, en inmiddels een werkgroep Urk-Molukken in het leven geroepen die zich voorbereid om af te reizen. Er wordt gesproken over onbeperkte en veelbelovende vangstmogelijkheden en een enorme bereidheid van de overheid aldaar om mee te werken (concreet: de landingsbaan van een vliegveld wordt verlengd om met een grote Boeing transport van verse vis naar Europa mogelijk te maken!). Wat de initiatiefnemers betreft moet Nederland en inzonderheid Urk deze kans niet voorbij laten gaan. Bekeken wordt om eind dit jaar een viertal schepen als pilot over te varen, en een aantal vissers heeft de bereidheid uitgesproken mee te willen werken. Belangrijk is wel dat het EU-verbod om gesaneerde schepen elders ter wereld commercieel in te zetten van tafel gaat.