Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Afstudeeronderzoek naar potentiƫle waarde

Uitdragen visserij-erfgoed kan economie impuls geven

WAGENINGEN – Het tonen en meer uitdragen van het cultureel erfgoed van de visserij en visserijgemeenschappen kan de lokale economie een impuls geven. Tevens kan het bijdragen aan het verbeteren en versterken van het imago van de visserijsector.

Het zijn enkele conclusies uit het afstudeeronderzoek naar de potentiële waarde van het cultureel erfgoed van de visserij in het Waddengebied van Ben Scholten en Sander Buijze. Hun Bachelor scriptie Kust- en Zeemanagement voor Wageningen Universiteit, met als begeleider Marloes Kraan, werd deze maand gepresenteerd (eindcijfer 8,6).

Cultureel erfgoed heeft een groot maatschappelijk belang. Maar hoe belangrijk het ook is, het is niet onuitwisbaar. Doordat de Europese kust- en maritieme regio’s de laatste decennia grote veranderingen hebben gekend - leegloop, bevolkingskrimp en verlies van traditionele vissersvloten - is de kans op verlies van cultuur erfgoed binnen deze regio’s groot.

Scholten en Buijze hebben eerst literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat cultureel erfgoed in het algemeen inhoudt, en vervolgens is onderzocht wat het cultureel erfgoed van de visserij en visserijgemeenschappen in het Nederlandse waddengebied is. Omdat het gehele Nederlandse Waddengebied te groot was om binnen de onderzoeksperiode te onderzoeken is er specifiek gekeken naar Zoutkamp en Wieringen en is het cultureel erfgoed van deze visserij-gemeenschappen in kaart gebracht en de potentiële waarde ervan bepaald.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat cultureel erfgoed iets is wat bewaard en doorgegeven wordt, en hierdoor onderdeel wordt van ons individuele en/of collectieve geheugen. Cultureel erfgoed geeft de huidige generaties een beeld van vroeger en draagt bij aan de culturele identiteit.

Het cultureel erfgoed van de visserij en visserijgemeenschappen binnen het Nederlandse waddengebied is veelomvattend, met onder andere musea, havens, cafés, monumenten en traditionele visserijschepen. Ook uit het cultureel erfgoed zich in onder andere tradities, ambachten, achternamen, liederen, taal, verhalen en evenementen.

Uit interviews met betrokken partijen komt naar voren dat cultureel erfgoed van de visserij en visserijgemeenschappen beter tot waarde moet komen, wat vervolgens kan leiden tot cultuurtoerisme. Om deze meerwaarde te creëren moet het cultureel erfgoed getoond worden door middel van bijvoorbeeld educatie-visserij, bezoekerscentra, visserij-evenementen en musea. De visserijsector en de visserijgemeenschappen moeten daartoe zelf het initiatief te nemen, en daarbij samenwerking zoeken met lokale ondernemers en betrokken stakeholders.

Cultuurtoerisme kan zorgen voor een impuls voor de lokale economie, die weer extra investeringen in cultuurtoerisme met zich mee kan brengen. Daarnaast kan het tonen en uitdragen van het cultureel erfgoed bijdragen aan het versterken van een positief imago van de visserijsector.