Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Mogelijkheden voor schone wolhandkrab en paling

Tweede Kamer achter riviervissers

DEN HAAG – Wanneer mogen riviervissers weer op paling en wolhandkrab vissen? De Tweede Kamer wil wel.

De Tweede Kamer wil dat de regering de generieke vangstverboden voor wolhandkrab en paling herziet om riviervissers weer toekomstperspectief te bieden. Een door SGP’er Roelof Bisschop ingediende motie werd vorige week door een nipte meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen, hoewel LNVminister Carola Schouten dat had ontraden. Bisschop weet dat de verontreiniging met dioxine en pcb’s afneemt, en ook dat met behulp van verwatertechniek extra reducties gerealiseerd kunnen worden.

In het plenaire debat met de Tweede Kamer zei Schouten niets over de mogelijkheid om te verwateren. Wel zei ze dat samen met het ministerie van VWS het beleidskader is opgesteld voor openstelling en sluiting van wateren. Jaarlijks wordt het dioxinegehalte gemeten. Wanneer die twee keer onder de Nederlandse norm is kan er opengesteld worden. ,,Daar is geen sprake van’’, sprak Schouten. Tijdens de stemming stemden de SGP, PVV, FvD en de regeringspartijen VVD en CDA voor de motie. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie stemden tegen.

SGP-kamerlid Roelof Bisschop.SGP-kamerlid Roelof Bisschop.

Bizar

Het is niet voor het eerst dat de Tweede Kamer op de bres staat voor de riviervissers. In het voorjaar van 2016 werd de regering middels een aangenomen SGPmotie ook al tot spoed gemaand om het op de markt zetten van schoongemaakte wolhandkrab uit het rivierengebied mogelijk te maken. Visserijbedrijf Klop uit Hardinxveld-Giessendam heeft al jaren een oplossing voorhanden om bruin en wit wolhandkrabvlees van elkaar te scheiden. In 2015 werd een (controle)proef uitgevoerd. En bij Krijn Verwijs in Yerseke werd eind 2017 in samenwerking met Murre Technologies levende krab in een innovatief systeem succesvol verwaterd.

,,Er zijn volop mogelijkheden’’, zegt riviervisser Wim Klop. Klop is blij met de steun uit de Tweede Kamer, en hoopt dat er nu eindelijk zaken kunnen worden gedaan. Al acht jaar moet het visserijbedrijf – ,,letterlijk en figuurlijk’’ – leven van bijna uitsluitend de zegenvisserij. ,,We zijn een van de weinige overgebleven riviervissers. Het is heel triest. Want er zijn heel veel mogelijkheden. Kleinere paling voldoet al aan de normen, zo weten we uit wetenschappelijke metingen. We zouden graag met het ministerie willen overleggen om een streekproduct mogelijk te maken voor deze dunne aal. Voor de wolhandkrab is de rechtsongelijkheid lastig, want waarom wordt er alleen voor deze krab een nationale kop bovenop Europese normen gezet? Maar goed, wij hebben dus wel oplossingen in huis. Het is wonderlijk hoe goed het gaat op de rivieren. Het kolkt gewoon van de paling en ook van de krab. Dat zien we bijvoorbeeld bij de stuw van Hagestein, waar we regulier onderzoek doen voor de WUR in het kader van de Kaderrrichtlijn Water. Bizar gewoon, maar voor ons is het om te huilen dat we daar niet aan mogen komen.’’

Geslaagde verwaterproeven met wolhandkrab.Geslaagde verwaterproeven met wolhandkrab.

Onkunde

Onder aanvoering van de SGP verzocht een kamermeerderheid in 2013 om de wolhandkrabvisserij vrij te geven, maar dat verzoek werd met het oog op de volksgezondheid door de regering terzijde geschoven. Sinds april 2011 mag er vanwege dioxine- en pcb-gehaltes in het rivierengebied jaarrond niet meer op paling en wolhandkrab worden gevist. Binnenvissers zijn beperkt financieel gecompenseerd door de overheid.

Kamerlid Bisschop: ,,Bij herhaling laat de Tweede Kamer zien oog te hebben voor de riviervissers. Terecht! We gaan het zeker in de gaten houden hoe de minister deze nieuwe motie ten uitvoer gaat brengen. Want we willen niet dat het ambtelijk afgeknepen wordt, zoals de afgelopen jaren in dit dossier. Vermoedelijk is er ook sprake van onkunde. Ingezien moet worden dat innovatie doorgaat. Wolhandkrab en ook paling kunnen verantwoord gevangen en op de markt worden gebracht.’’