Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.

België ontwikkelt garnalenpulskor

OOSTENDE – België gaat een milieuvriendelijk pulskortuig voor de garnalenvisserij ontwikkelen. Het doel is niet om meer garnalen te vangen, maar de bijvangst van bodemvis en -dieren te verminderen. Het tuig moet goedkoop, degelijk en eenvoudig worden.

Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO, voorheen DVZ) heeft afgelopen maand in de persoon van Bart Verschueren voor de komende twee jaar een coördinator voor het pulskorproject aangetrokken. Verschueren is een bioloog met veel technische kennis, maar nog zonder ervaring met visserijonderzoek. Ook vanuit Nederland waren er reacties gekomen op de wervingsadvertentie hiervoor in ondermeer het blad van de Rederscentrale.
Hans Polet wil als ILVO-hoofd van de afdeling technisch visserijonderzoek geen valse verwachtingen wekken, maar hij is absoluut enthousiast over de ontwikkeling van een selectief elektrisch garnalentuig. Elektrisch vissen op garnalen is niets nieuws, want China had in de jaren negentig niet minder dan drieduizend vaartuigen die daarmee op tropische garnalen visten. De Chinese overheid heeft dat tuig echter verboden, zover Polet bekend, omdat er sprake was van overbevissing. De Belgen zelf hebben eind jaren negentig ook een Chinese ´pulsgenerator´ gebruikt voor praktijkproeven in een gewone garnalenkor met de O 700. Een erg eenvoudige constructie met losse elektroden in het net. Proeven hadden laten zien dat de Noordzeegarnaal na confrontatie met een elektrisch veld tot een halve meter van de zeebodem springen. Door gebrek aan geld is het onderzoek destijds stop gezet, maar nu is er met behulp van Vlaamse en Europese subsidies voldoende budget voor een modern vervolg.
,,Ons doel is een milieuvriendelijker garnalentuig te ontwikkelen. Onderzoek, ook in samenwerking met Nederland, heeft aangetoond dat de gevolgen van de discards in de garnalenvisserij voor de platvisstand aanzienlijk zijn. Om de vis – zowel commerciële als niet-commerciële – en ander bodemleven beter te beschermen willen we daarom de garnalenvisserij beter organiseren. We denken dan aan een pulskor met een aangepaste constructie dat vrijwel geen bodemcontact heeft´´, aldus Polet. Allereerst wil de ILVO nu een schaalmodel ontwikkelen en testen. Dat model wordt daarna op ware grootte gemaakt. Er zal een nieuwe ´pulsgenerator´ worden ontwikkeld, lees: een cilinder met elektronica, zoiets als de elektronica-kist die ook op de boom van het pulskortuig van de bokker UK 153 staat. Na testen van de pulsgenerator wordt een aangepast garnalentuig ontwikkeld, waarin geprobeerd zal worden de klossen te vermijden. Gedacht wordt aan ´iets vleugelachtigs´, en het vervangen van de klossen door rechthoekige rubberen schijven (square rockhopper). Die schijven zweven als het ware, en in Noorwegen is daar ervaring mee. Zo moet met hydraudynamica de onderpees van de bodem afgehouden worden. Polet: ,,Eigenlijk moet het een tuig worden dat helemaal niets vangt. Ook geen garnalen, tenzij het wekveld wordt aangezet. En zo dus een uiterst selectief garnalentuig wordt.´´

De ´alternatieve boomkor´ van de O 89 ´Sandra´ met ondermeer rolsloffen.De ´alternatieve boomkor´ van de O 89 ´Sandra´ met ondermeer rolsloffen.Niet alleen wat de pulskor betreft, ook met aanpassingen in de boomkor en ontwikkeling van de outrigvisserij heeft België veel raakvlakken met Nederland: de ontwikkeling van duurzame vangsttechnieken. Polet noemt het jammer dat er op deze terreinen de afgelopen periode niet of nauwelijks is samengewerkt met Nederland. Dat gaat nu veranderen. Hij heeft afgelopen maand contact opgenomen met IMARES en met Nederlandse kotterbestuurders om tot samenwerking te komen.

In België wordt ook in de praktijk geëxperimenteerd met een ´alternatieve boomkor´ (met kettingmat) om brandstof te besparen en het bodemleven te ontzien. Dit betreft een tuig met rolsloffen en grote mazen in de rug (20 en 30 centimeter), een vierkant mazenvenster in de buik van het net en gebruik van T90-mazen in de kuil. Deze mazen zijn een kwart slag gedraaid, waardoor bij het slepen een betere opening ontstaat dan met de klassieke ruitvormige mazen. De O 89 ´Sandra´ van Albert Steyaart vist al een half jaar met een dergelijk tuig. De Z 483 en O 231 hebben afgelopen jaar experimentele reizen gemaakt met gedeeltelijk aangepaste boomkorren. Door de Z 126 is gevist met een duokor: twee boomkorren van vier meter aan elkaar bevestigd tot een tweelingboomkor van 8 meter.