Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
NVWA vraagt aandacht voor traceringsverplichtingen

‘Tekortkomingen gaan we oplossen’

STELLENDAM/DEN HELDER – Visafslagen en visserijsector herkennen zich niet in het beeld dat de NVWA schetst na recente inspecties op de naleving van de traceringsverplichtingen in de visketen. De visafslagen gaan graag in overleg met de NVWA om eventuele tekortkomingen op te lossen.

Visserijproducten moeten in alle stadia van de productie, de verwerking en de distributie traceerbaar zijn, van de vangst tot en met de detailhandel. Hiermee kan aangetoond worden dat deze visserijproducten afkomstig zijn van gereglementeerde en geregistreerde visvangsten.

De traceringsverplichtingen voorzien in het transparant maken van de herkomst van vis in alle stadia van de visketen en het verstrekken van informatie aan de consument. Afgelopen maanden heeft de NVWA een zogenoemde tracerings-nulmeting gedaan in de visketen, om een beeld te krijgen van de naleving van de traceringsverplichtingen die gelden voor elke marktdeelnemer, van aanvoer tot en met de handel.

De NVWA heeft naar buiten gebracht dat vissers niet alle gegevens die conform de Controleverordening 1224/2009 gegeven moeten worden tijdig worden verstrekt aan de afslag of de eerste koper. Gegevens over vangstmethode en vangstgebied moeten ook verstrekt worden, om verder in de visketen aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Met betrekking tot de visafslagen constateert de NVWA: ,,Niet alle vereiste gegevens van artikel 58 van de Controleverordening 1224/2009, die noodzakelijk zijn verderop in de visketen, worden ingewonnen en meegegeven aan de eerste koper. Verder bleek dat bij een aantal afslagen de gegevens nog niet of onvolledig door middel van een elektronische drager beschikbaar worden gesteld.’’ Visverwerkers en vishandelaren beschikken daardoor volgens de NVWA niet over alle vereiste traceringsgegevens en kunnen deze dan ook niet doorgeven aan de volgende schakels in de keten.

Voorzitter Johan van Nieuwenhuijzen van het NOVA, het overlegorgaan van de Nederlandse visafslagen, wil benadrukken dat de afslagen een grote verantwoordelijkheid voelen. ,,We willen het, zeker als marktleider platvis, gewoon steengoed doen. Wij voeren het uit voor de visserman, en bij mijn weten gebeurt dat overal heel netjes. We investeren daar ook veel in. Tegenwoordig kunnen we bijvoorbeeld ‘beneden’ op de afslagvloer alles al invoeren in het systeem. We gaan graag in overleg met de NVWA om de situatie te bespreken. Mochten er tekortkomingen zijn, dan gaan we die natuurlijk oplossen.’’ Het is volgens Van Nieuwenhuijzen nog niet verplicht om alles digitaal beschikbaar te hebben.

Service

VisNed-voorzitter Pim Visser en tevens directeur van de Visafslag Hollands Noorden (Den Helder en Den Oever) geeft desgevraagd als commentaar: ,,Ik herken het beeld niet. De artikelen waarnaar verwezen wordt vormen de standaard informatie die afslagen van schepen krijgen of al weten. Via ons Pefa-systeem gaat die informatie verder de keten in, en dat zal bij Efice niet anders zijn. Problemen zitten er wellicht bij (vlag)schepen die direct leveren en waar aanvoerders en kopers de service van de informatievoorziening door de afslag ontberen. Ook de verplichte controle in de afslagfase ontbreekt als er sprake is van directe leveringen buiten de afslag om.’’


Verplicht

Vissers zijn verplicht om de vis bij het aanbieden voor de verkoop, op het moment dat die gesorteerd en gewogen klaarstaat voor de eerste verkoop, te voorzien van een etiket (of informatiedrager) met daarop de volgende informatie:

  • het identificatienummer van elke partij;
  • het externe identificatienummer en de naam van het vissersvaartuig of de naam van de aquacultuurproductie-eenheid;
  • de hoeveelheden van iedere soort in kilogrammen nettogewicht of, waar van toepassing, het aantal vissen;
  • de FAO-drielettercode van elke soort;
  • de datum van de vangsten of de datum van productie (dit kan de vangstdatum, het weeknummer of de dag van aanlanding zijn);
    Gelet op de verplichting verder in de visketen wordt de visser gevraagd om ook het geografisch vangstgebied en de vangstmethode te vermelden. De visafslagen ontzorgen als het ware de aanvoerders en zorgen ervoor dat de juiste info op de briefjes komt.