Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
TAC kan tussentijds verantwoord omhoog

Tarbot/griet onnodig verspild

KOPENHAGEN/BRUSSEL – Het is absoluut verantwoord de TAC voor tarbot/griet voor het jaar 2017 tussentijds enorm bij te stellen. Feitelijk hebben kottervissers het hele jaar onnodig kostelijke zwartvis moeten verspillen als hun week-tax vol was.

Dat blijkt uit een wetenschappelijk advies van ICES van deze week. De Europese Commissie had op verzoek van Nederland om advies gevraagd. Nederland heeft op grond van het zogenoemde (inter)benchmark-onderzoek gevraagd de TAC voor dit lopende jaar met 20 procent te verhogen. Die verhoging is nodig om zonder problemen het jaar uit te vissen. Met ingang van de maand december was het Nederlandse quotum voor honderd procent benut.

ICES bericht dat het recente voor 2018 en 2019 afgegeven vangstadvies voor tarbot met terugwerkende kracht ook geldt voor 2017. Dat betekent, discards niet meegerekend, dat de vangst voor tarbot veilig omhoog kan van 1.925 naar 4.159 ton. Het oude vangstadvies voor griet was 2.563 ton. Vertaald naar een gezamenlijke TAC zou dat inhouden dat deze tussentijds met zeker 36 procent omhoog kan. Discards wel meegerekend is een tussentijdse verhoging van zelfs 56 procent mogelijk. De TAC voor 2017 was 4.937 ton. Het Nederlandse quotum voor tarbot/griet werd gekort om een overschrijding van 2016 weg te poetsen.

In het advies merkt ICES nog wel op dat het hanteren van een gecombineerde TAC voor tarbot en griet effectief beheer van de afzonderlijke bestanden in de weg kan staan.

Om binnen het quotum te vissen zijn Nederlandse kottervissers dit jaar stevig beperkt. Tot half november was de week-tax maximaal 800 kilo tarbot/griet. Het Nederlandse quotum dit jaar is 2.625 ton. Dat had op basis van de jongste wetenschappelijke inzichten minimaal duizend ton meer kunnen zijn. Anders gezegd: uitgaande van een prijs van 5-6 euro per kilo voor (kleine) tarbot/griet is er afgelopen jaar voor zo’n 5,5 miljoen euro kapitaal vernietigd. Ook in 2016 zijn vissers gedwongen geweest voor miljoenen euro’s aan gevangen tarbot/griet weer over de muur te zetten.

De Partij voor de Dieren protesteerde vorig jaar in de Tweede Kamer tegen een verhoging van tarbot/griet omdat die bijvangstsoorten in de verdrukking dreigden te komen. De TAC voor 2017 werd toen tien procent hoger vastgesteld dan ICES een jaar eerder voorzichtigheidshalve had geadviseerd. Europese natuur- en milieuorganisaties reageerden na de Decemberraad teleurgesteld op het ‘extraatje’ voor de vissers omdat het met de tarbot niet rooskleurig gesteld zou zijn.

De Raad van Visserijministers neemt volgende week niet alleen een besluit over de TAC’s voor volgend jaar, maar naar verwachting ook over het verzoek tot een tussentijdse ophoging voor 2017 van tarbot/griet.