Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Hoorzitting en stemming Europees Parlement

Strijd in Brussel om toelating van pulstechniek

BRUSSEL - ,,We gaan op naar een heftige fase in de strijd voor de definitieve toelating van de puls.” Dat zegt Europarlementariër Peter van Dalen in Brussel in reactie op amendementen die hierover in de Visserijcommissie van het Europees Parlement zijn ingediend.

Het Europese Parlement moet haar positie bepalen inzake de nieuwe Verordening Technische Maatregelen, inclusief de toekomst van de pulsvisserij. Er zijn ruim zevenhonderd amendementen ingebracht, die zoals nu gepland op 12 juli in stemming worden gebracht in de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Na de zomer volgt dan de plenaire stemming in het EP zelf, waarna de onderhandelingen met de Visserijraad en de Europese Commissie volgen. Zoals bekend is de Europese Commissie voorstander van vrijgeven van de pulsvisserij en stelt de Visserijraad zich op het standpunt dat het aantal pulsontheffingen beperkt moet blijven tot 5 procent van de vloot.

Het is koffiedik kijken wat de uitkomst in het Europees Parlement wordt. De grote Europese fracties zijn intern verdeeld. Van Dalen diende samen met zijn Nederlandse collega’s Schreijer-Pierik (CDA), Huitema (VVD) en Jongerius (PvdA) een amendement in ten faveure van de pulsvisserij. ,,Ik ben blij dat we een unieke en brede coalitie hebben gevonden en samen strijden voor deze duurzame innovatie.” In het gezamenlijke amendement vragen de Europarlementariërs het puls-vistuig in de procedure te vergelijken met het traditionele boomkortuig. ,,Op alle vlakken zie je dan een duidelijk duurzame verbetering: qua brandstof, selectiviteit en bodemberoering.’’

Maar er is ook blijvend verzet tegen toelating van de pulstechniek. De Franse christendemocraat Cadec wil, net als de meerderheid van de Raad van Visserijministers, de pulsvergunningen blijvend beperken tot maximaal 5 procent van de vloot. De Groenen - normaal gesproken bekend om hun inzet voor duurzaamheid - willen de onderzoeksprojecten beperken tot eveneens 5 procent. Vanuit concurrentieoogpunt wil de Deense sociaaldemocraat Christensen het gebied waar gepulst mag worden beperken tot 55°N (in plaats van 56°N). Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren wil helemaal niets en eist eerst nog veel meer onderzoek.

De komende weken is het een kwestie van compromissen smeden, voorafgaande aan de stemming. ,,Aan alle kanten zijn al posities ingenomen, maar er is ook een groep Europarlementariërs die het nog niet weet’’, zegt Van Dalen. Om argumenten kracht bij te zetten was Van Dalen afgelopen woensdagmiddag samen met collega Santos (Portugal) gastheer tijdens een hoorzitting, getiteld ‘Pulse gear, a more sustainable alternative for traditional beam trawling?’. Sprekers waren Harmen Klein Woolthuis (HFK Engineering), Hans Polet (ILVO), Elisa Roller (Europese Commissie), Kees Verbogt (ministerie van EZ) en Michel Kaiser. Kaiser (Universiteit Bangor in Wales) is voorzitter van de wetenschappelijke adviesgroep die toezicht houdt op het internationale pulsonderzoek, en hij sprak over kansen van en kennislacunes in de pulstechniek. Van diverse fracties waren parlementariërs woensdag aanwezig. De organisatiekosten van deze informatiebijeenkomst werden overigens gefinancierd door VisNed als initiatiefnemer; directeur Pim Visser leverde eveneens een bijdrage in de discussie.

Van Dalen blijft als schaduwrapporteur na de stemming in het Europees Parlement betrokken bij de onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie, de zogeheten trilogen.