Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Aankondiging NVWA

Strenge controle op elektronische vangstregistratie

UTRECHT – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kondigt strenge controles op elektronische visvangstregistratie aan.

De NVWA gaat de komende tijd schippers van vissersvaartuigen streng controleren op de elektronische vangstregistratie via het zogenoemde E-lite-logboek en het E-logboek. Het gebruik van E-lite en E-logboek is wettelijk verplicht. Omdat de meldingen via deze elektronische logboeken zeer belangrijk zijn voor een goede visvangstregistratie, wordt er bij overtredingen direct handhavend opgetreden, zo meldt de NVWA.

Schippers van Nederlandse vissersvaartuigen moeten elektronisch opgave doen van hun vangst. Zij moeten onder andere opgeven hoeveel vis zij hebben gevangen, waar ze dat hebben gedaan en welk vistuig is gebruikt. Ook moeten vissers opgeven aan wie zij hun vis hebben verkocht. De elektronische opgave-verplichting geldt voor alle visserijactiviteiten van vissersvaartuigen die staan geregistreerd in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). Voor vaartuigen vanaf 12 meter geldt een E-logboek verplichting (ERS) en voor vaartuigen kleiner dan 12 meter geldt een opgaveplicht via het webformulier E-lite logboek.

Mogelijke overtredingen

De volgende regels van het E-logboek kunnen mogelijk worden overtreden:

  • de aangifte van vertrek uit een haven (DEP-bericht);
  • de aangifte terugkeer naar de haven met het doel aanlanden van vis (RTP-bericht);
  • de aangifte van aanlanding van vis (LAN-bericht).

Als deze berichten niet, onjuist, onvolledig, of niet op tijd zijn bijgehouden en/of ingediend, wordt dit aangemerkt als een ernstige overtreding. Er zal dan direct een proces-verbaal en een bestuursrechtelijke procedure volgen, die kan leiden tot het toekennen van punten aan vaartuig en kapitein.

Voor vaartuigen die hun visserijactiviteiten rapporteren via het E-Lite Logboek geldt dat hun opgave van een definitieve vangstopgave gelijk is aan het LAN-bericht. Voorts:

  • Voor vaartuigen tussen 10 en 12 meter: de E-lite opgave valt onder de verplichtingen zoals genoemd in het LAN-bericht. Geconstateerde overtredingen worden gevolgd door een proces-verbaal en een bestuursrechtelijke procedure die kan leiden tot het toekennen van punten.

Voor vaartuigen kleiner dan 10 meter: deze overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd. Bij herhaling volgt een bestuursrechtelijke procedure waarbij de visvergunning kan worden ingetrokken.