Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Ingelaste gezamenlijke bijeenkomst over de puls-situatie

Steun zoeken en gelederen gesloten houden

GOEDEREEDE – Hoe groot de kater ook is na de stemming van het Europarlement, het is zaak de gelederen gesloten te houden en met goede argumenten nog meer steun te zoeken voor het behoud van de pulsvisserij. Emotie en strijdvaardigheid wisselden elkaar af op een door VisNed en de Nederlandse Vissersbond samen ingelaste bijeenkomst in Goedereede.

Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond en Pim Visser van VisNed hebben er persoonlijk op toegezien dat 750 puls-informatiepakketjes in de brievenbussen van alle Europarlementariërs werden gestopt, en er is door de visserijorganisaties een spervuur van mails uitgestuurd. Als we aan iedereen juiste en wetenschappelijk verantwoorde informatie over de pulsvisserij geven moeten we de laster van de tegenpartij kunnen verslaan, was de gedachte. Het is anders gelopen, weet heel de wereld inmiddels. Waar november vorig jaar nog twee derde van de Visserijcommissie van het Europarlement voor de pulsvisserij stemde, stemde vorige maand twee derde van datzelfde Europarlement tegen de puls. De meeste mails en pakketjes waren ongelezen gebleven.

De kater bij de voormannen van de visserijorganisaties is groot. Afgelopen zaterdag getuigden zij daarvan, emotioneel maar strijdvaardig, in een vol Verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede op een vergadering van Delta Zuid met VisNed en de Nederlandse Vissersbond gezamenlijk. Op de agenda slechts één agendapunt: pulsvisserij. Hoe is het zo gekomen, waar staan we en hoe nu verder?

In aanloop naar de komende triloog tussen EC (positief over de puls), Raad (wil puls beperken tot 5 procent van de vloot) en Europarlement (voor een totaalverbod) voelt de sector zich enorm gesteund door minister Schouten en het ministerie, het overgrote deel van de Tweede Kamer, de visserijgemeenten, de wetenschap, de Nederlandse Europarlementariërs en ook groene ngo’s als Stichting De Noordzee. Er is ‘op hoog niveau’ toegezegd dat de Nederlandse overheid gaat bemiddelen bij de lidstaten, en de Tweede Kamer benoemt een speciale ‘puls-gezant’ voor een charmeoffensief.

Wat is het plan van aanpak? Er zullen afspraken gemaakt worden met collega-visserijorganisaties in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Denemarken en Frankrijk, aan ngo’s wordt gevraagd om meer actieve steun en ook in de Noordzee Advies Comité zal een standpunt worden geformuleerd. Gisteren (donderdag) bracht een delegatie van de EVP-fractie van het Europarlement een bezoek aan de Nederlandse visserijsector. Onder hen de Spanjaard Mato, de rapporteur van het dossier Technische Maatregelen, inclusief de puls. Met hem is een onderhoud belegd.

De algemene insteek: het gaat om de toekomst van de Nederlandse visserij; innovatie en vooruitgang mogen niet worden gestopt.

Naleven

Volle bak in Verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede.Volle bak in Verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede.Ondertussen moeten alle pulsvissers het onderzoeksprogramma optimaal uitvoeren, wet- en regelgeving volledig naleven en terughoudend zijn met discussies op social media, houden de voormannen de vissers voor.

,,De vloot kan het niet maken om deze minister in haar hemd te zetten als de regels niet perfect nageleefd worden”, waarschuwt Visser.

,,We kunnen ons geen enkele overtreding veroorloven’’, aldus voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond., Dat geldt ook met betrekking tot de technische eisen aan de pulsmodules per 1 maart. Hierover was in de zaal enige onduidelijkheid. Per brief komt nadere informatie hierover van de organisaties.

Op intern sectorniveau speelt ook het onderhoud dat de voormannen hebben gehad met garnalenvoorman Matthijs van der Ploeg over wat hij heeft beweerd in de pers over de puls. Die zou garnalen wegjagen en de oorzaak zijn van dode wormen (zie elders in deze Visserijnieuws). Ook zal gesproken worden met Nederlandse staandwantvissers.

De voorbereiding voor de onderhandelingen in de triloog zijn inmiddels begonnen, waarbij de Europese Commissie vooral faciliteert. Die onderhandelingen vinden plaats onder Bulgaars voorzitterschap. Directeur Pim Visser van VisNed: ,,Niet verkeerd. Die Bulgaren, die zelf onder andere een aardige tarbotvisserij in de Zwarte Zee hebben, weten precies hoe het zit. Daarna wordt Oostenrijk voorzitter, en die hebben jammer genoeg echt niks met visserij.’’

Motie Goeree

De uitslag van de stemming van het Europarlement is een klap voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee.De uitslag van de stemming van het Europarlement is een klap voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee.Het gemeentebestuur Goeree-Overflakkee heeft vorige week donderdag onomwonden steun uitgesproken voor de (het behoud van) de pulskorvisserij. Dat het EP stemde voor een totaalverbod van de puls was een klap voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. Alle fracties in de gemeenteraad dienden tijdens de raadsvergadering die dag gezamenlijk een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij. Ter ondersteuning van de grote inzet die het college reeds pleegt, is het college in de motie gevraagd om de pulskorvisserij alsnog geaccepteerd te krijgen door steun te vragen aan andere gemeenten, de Rijksoverheid en het ministerie van LNV. Het gemeentebestuur wil de vissers op het eiland steunen door samenwerking te zoeken en te overleggen met de visserijsector, andere gemeenten en hogere overheden. Zij zal aan LNV-minister Schouten vragen welke stappen er nog gezet kunnen worden. Verder zal het Goerese gemeentebestuur het Rijk verzoeken om een standpunt in te nemen en de visserijsector te steunen.